Kehittyvät asemanseudut

ICT-taloTavoite

Asemanseutuja vahvistetaan hyvin saavutettavina asumisen, työpaikkojen ja palveluiden keskittyminä ja sujuvina matkaketjujen solmukohtina. Sopimusosapuolet suunnittelevat ja kehittävät alueiden liikennejärjestelyjä ja maankäyttöä yhteistyössä sekä edistävät toimenpiteiden toteuttamista selkeyttämällä tarvittavilta osin vastuujakoja ja alueiden omistusjärjestelyjä.

Seurantaindikaattorit
 

 

Asemanseutujen rajaus ja väestön jakautuminen