Joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Turun seudun MAL-seuranta / Joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne
foli-keskustassaTavoite

Kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eheytetään ohjaamalla asumista, työpaikkoja ja palveluja nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen, erityisesti keskustoihin ja keskuksiin sekä joukkoliikennevyöhykkeille. Samalla kehitetään joukkoliikennejärjestelmää monipuolisemmaksi sekä edistetään kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Maankäytön ja liikennejärjestelyjen yhteisellä suunnittelulla luodaan edellytykset joukkoliikenteen tehokkaalle järjestämiselle ja palveluiden alueelliselle saavutettavuudelle.

Seurantaindikaattorit

Väestöntiheydeltään vähintään 20 as/ha -alueilla asuvan väestön osuus koko alueen väestöstä. Asukasmäärä on suhteutettu alueen maapinta-alaan.

Väestöntiheydeltään vähintään 20 as/ha -alueilla asuvan väestön osuus koko alueen väestöstä. Asukasmäärä on suhteutettu alueen maapinta-alaan.

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Kannattavan joukkoliikenteen alueet kartalla
Lähde: SYKE/YKR ja Tilastokeskus. Tiedot haettu 21.6.2017.