Kaupan alan muutosajurit ja koulutustarpeet

KAUPAN ALAN MUUTOSAJURIT:

 • digitalisaatio ja uudet teknologiat
 • kuluttajakäyttäytymisen muutos
 • regulaatio
 • logistiikka
 • kestävä kehitys
 • arvojen pirstaloituminen
 • julkisen talouden rooli
 • väestörakenteen muutos
 • globalisaatio / lokalisaatio

KAUPAN ALAN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARPEET:

 • tieto- ja viestintäteknologian osaaminen sekä uuden teknologian hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä
 • data-analyysiosaaminen (big data  + asiakastieto) + ennakointi
 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot eri kanavissa
 • laaja-alainen asiakasosaaminen ja -lähtöisyys
 • kansallinen ja kansainvälinen kulttuuriosaaminen
 • brändi- ja konseptointiosaaminen
 • yrittäjämäisyys, muutoksensietokyky ja joustavuus
 • turvallisuus (ml. tietoturva) ja vastuullisuus
 • verkosto-osaaminen
 • logistinen optimointiosaaminen
 • innovatiivisuus

Lähde: Taipale-Lehto, Ulla, Vähittäiskaupan osaamistarveraportti, OPH, raportit ja selvitykset 2016:1