Toimialojen tulevaisuudennäkymät

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Varsinais-Suomen ennakointiverkosto / Toimialojen tulevaisuudennäkymät
Rakentaminen
Varsinais-Suomen rakennusmarkkinat olivat 2,2 miljardia euroa vuonna 2014, ja ala työllistää keskimäärin noin 15 000 ammattilaista.
Kuljetus- ja logistikka-ala
Lyhyt kuvaus toimialan erityispiirteistä tai näkymistä Varsinais-Suomessa.
Liiketalous- ja kauppa
Lyhyt kuvaus toimialan erityispiirteistä tai näkymistä Varsinais-Suomessa.
Ruokaketju
Lyhyt kuvaus toimialan erityispiirteistä tai näkymistä Varsinais-Suomessa.
Informaatioteknologia
Lyhyt kuvaus toimialan erityispiirteistä tai näkymistä Varsinais-Suomessa.
Kemianala (Life science, clean tech, peruskemia)
Lyhyt kuvaus toimialan erityispiirteistä tai näkymistä Varsinais-Suomessa.
Matkailuala
Lyhyt kuvaus toimialan erityispiirteistä tai näkymistä Varsinais-Suomessa.
Hyvinvointi- ja terveysala
Lyhyt kuvaus toimialan erityispiirteistä tai näkymistä Varsinais-Suomessa.
Valmistavan teknologian ala
Lyhyt kuvaus toimialan erityispiirteistä tai näkymistä Varsinais-Suomessa.
Meriteollisuus
Lyhyt kuvaus toimialan erityispiirteistä tai näkymistä Varsinais-Suomessa.
Taide ja viestintä
Lyhyt kuvaus toimialan erityispiirteistä tai näkymistä Varsinais-Suomessa.