Varsinais-Suomen ennakointiverkosto

Lounaistieto.fi / Tietopalvelut / Varsinais-Suomen ennakointiverkosto

Ennakointiverkosto – mistä on kyse?

Ennakointi on toimijoiden yhdessä tekemää tulevaisuustyötä. Se on prosessi, joka joukkoistaa ja osallistaa sekä parhaimmillaan käynnistää uutta kehittämistoimintaa. Ennakoinnissa luodaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja toimitaan aktiivisesti toivottujen lopputulosten saavuttamiseksi erotuksena ennusteisiin tai tilastoperusteisiin trendianalyyseihin.

Verkostomaisena prosessina ennakointityö vaatii avoimuutta ja tiedon jakamista. Ennakoivaan toimintaan kuuluu myös olennaisena osana kokeilukulttuurin vahvistaminen, ja tulevaisuusajattelu onkin kasvava trendi sekä alueellisesti että kansallisesti. Ennakointi on keskeinen työväline strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Varsinais-Suomen ennakointiverkoston toimintaa koordinoivat Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Ennakointiverkosto muodostuu toimialaklustereittain järjestäytyneistä asiantuntijatyöryhmistä.

Lisätietoa Varsinais-Suomen ennakointiverkostosta

Materiaali ja muistiopankki

No posts yet.

Ennakointitietoa verkossa

Valtioneuvoston kanslia ja Sitra koordinoivat yhteistyössä kansallisen ennakointiverkoston toimintaa ja tukevat suomalaista ennakointityötä ja verkost...

Toimialojen tulevaisuudennäkymät

Rakentaminen
Varsinais-Suomen rakennusmarkkinat olivat 2,2 mrd € vuonna 2014, ja ala työllistää keskimäärin noin 15 000 ammattilaista.
Valmistavan teknologian ala
Teknologia-alan liikevaihto oli 4,5 miljardia euroa vuonna 2015 ja se työllisti suoraan 25 600 henkeä.
Meriteollisuus
Varsinais-Suomessa meriteollisuus työllistää suoraan noin 5 000 henkeä ja tuottaa 1,4 mrd € liikevaihdon noin 400 yrityksessä.
Liiketalous- ja kauppa
Kaupan alan liikevaihto oli Varsinais-Suomessa vuonna 2014 noin 7,2 mrd € ja se työllistää 20 000 henkilöä.
Kemianala
Kemianala (mm. life science, clean tech ja peruskemia) työllistää noin 4 300 henkeä, jotka tuottavat noin 3,3 mrd € liikevaihdon.
Kuljetus- ja logistiikka-ala
Kuljetus- ja logistiikka-alan liikevaihto oli 1,7 mrd € vuonna 2014 ja ala työllistää noin 10 000 henkeä.
Ruokaketju
Ruokaketju käsittää sekä alkutuotannon että elintarvikkeiden jalostuksen, ja se työllistää suoraan noin 7 500 henkilöä.
Matkailuala
Varsinais-Suomen välitön matkailutulo oli vuonna 2015 noin miljardi euroa. Matkailuala työllistää noin 5 800 henkilöä.
Informaatio- teknologia
Hyvinvointi- ja terveysala
Taide ja viestintä

VSL  ELY