Paimionjoen maisemamatkailu

Lounaistieto.fi / Uncategorized / Paimionjoen maisemamatkailu

Paimionjoen maisemamatkailu
CC BY 4.0, Paimionjoki-yhdistys ry

Paimionjokiyhdistys ry:n tuottamia kohdetietoja maisemallisesti merkittävistä kohteista Paimionjoen varrella. Aineisto sisältää Paimionjoen valuma-alueen rajauksen sekä joenuomat ja erilaisia viivamaisia ja pistemäisiä kohteita, kuten esimerkiksi jokipolkuja, laitureita, siltoja ja vanhoja joenylityspaikkoja sekä muistojen koskipaikkoja. Tiedot on koostettu Paimionjoki-yhdistys ry:n toimesta. Taulukkomuotoinen tieto on Lounaispaikassa siirretty ESRI shp-formaattiin. Tietolähteenä teiden ja valuma-alueen määrittelyssä on käytetty peruskarttalehtiä ja topografikarttaa 1:50 000 sekä kohteiden määrittämisessä Kansalaisen karttapaikkaa. Aineisto soveltuu maisemamatkailuun.

Julkaistu 17.3.2014, ESRI shp, 1:8 000, EUREF-FIN.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/paimionjokiyhdistys?