Asukassaavutettavuus Turun kaupunkiseudun alueella

Lounaistieto.fi / Yleinen / Asukassaavutettavuus Turun kaupunkiseudun alueella

Asukassaavutettavuus Turun kaupunkiseudun alueella
CC BY-SA 3.0, Strafica Oy

Aineisto sisältää Turun kaupunkiseudun asukasaavutettavuusanalyyseja henkilöautolla, joukkoliikenteellä, polkupyörällä ja kävellen laskettuna. Saavutettavuus on laskettu eksponenttimuotoisena etäisyysfunktiona keskimääräisestä matka-ajasta painotettuna väestötiheydellä. Analyysi on tehty Digiroad 2013 -tieverkkoa ja yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) vuoden 2011 ruutuaineistoa hyväksikäyttäen. Tieverkkoaineistosta on hyödynnetty väylätyyppikohtaisia nopeusrajoituksia ja ruutuaineistosta on haettu väestöntiheys. Aineisto soveltuu asukassaavutettavuuksien arviointiin Turun kaupunkiseudun alueella.

Julkaistu 17.1.2014, ESRI shp, 1:10 000, YKJ.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/asukassaavutettavuus_henkiloauto?