Elintarvikeketju

Elintarvikeketjun käytäntöjä parantamalla vaikutetaan ruokalautasen ympäristökuormitukseen

Elintarvikeketjun ympäristöpäästöjä vähennetään lisäämällä tuotannon materiaali- ja energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja ruoan kuljetusketjun sujuvuutta sekä minimoimalla kuljetusmatkat.

Ympäristökuormaa pienentäviä toimenpiteitä ovat mm. uusiutuviin energiamuotoihin siirtyminen esimerkiksi kasvihuoneissa, vesistö- ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät tekniset ratkaisut sekä tuotannon sivuvirtojen hyötykäyttö. Suljetun kierron mallissa tuotantolaitosten, esimerkiksi karjatilojen ja kasvihuoneiden sivuvirroista valmistetaan biokaasua tai lannoitteita jatkokäyttöön.

Uusista hyvistä käytännöistä jaetaan tietoa alueen muiden toimijoiden kanssa ja parannetaan elintarvikeketjun ympäristöosaamista ja yhteistyötä.