Luonto ja kulttuuriympäristö

Etusivu / Ympäristöohjelma / Luonto ja kulttuuriympäristö

Arvokkaiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen läsnäolo, hyvä saavutettavuus ja palveluista tiedottaminen lisäävät viihtymistä ja hyvinvointia. Kansalliset kaupunkipuistot muodostavat tiheän asutuksen keskuksiin yhtenäisiä viherkäytäviä, joita pitkin on mahdollista siirtyä kulttuurihistoriallisesti ja esteettisesti merkittävästä kaupunginosasta toiseen. Kaupungin reunamilta edelleen maaseudulle ja ympäröiville luontoalueille ulottuvista yhteyksistä huolehditaan hyvällä suunnittelulla.

Suomi on asettanut tavoitteekseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Muihin eurooppalaisiin verrattuna me suomalaiset emme ole yhtä huolissamme luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, vaikka uhanalaistumiskehitystä ei Suomessakaan ole saatu hidastumaan.

Metsäisten luonto- ja virkistysalueiden säilyttäminen on tärkeää ekologisten verkostojen toimivuuden kannalta ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä metsät toimivat myös hiilinieluina.

Luonto ja kulttuuriympäristö hyvinvointia parantamaan –kehityspolun painopisteet 2014 - 2020

  • Saatetaan lähiympäristö osaksi arkea
  • Parannetaan luontoalueiden saavutettavuutta sekä kulttuuriympäristön tunnettuutta ja palveluja
  • Parannetaan ekologisia verkostoja