Heitämme haasteen

Etusivu / Ympäristöohjelma / Haasteareena / Heitämme haasteen
Heitämme haasteen
Kuvaa haaste lyhyesti yleiskielellä.

Kehityspolut ja painopisteet, joita haasteen mukainen toiminta toteuttaa

Kuvaa tarkemmin toimintaanne ympäristön hyväksi. Milloin aloititte, aikataulusuunnitelma, toiminnan tavoitteet, konkreettiset teot, miten olette sitoutuneet ja organisoineet toiminnan. Kerro myös kertyneistä kokemuksista, esimerkiksi hyödyistä ja hankaluuksista, taloudellisista säästöistä, päästövähennyksistä, kustannuksista ja käytetystä henkilötyömäärästä, mikäli tiedossa tai arvioitavissa.

Haastettavan tahon sähköpostiosoite

Kohdenna haaste rajatulle joukolle, esim. 3-5 yksittäiselle organisaatiolle/yritykselle/yhdistykselle. Anna täsmällinen sähköpostiosoite, jonne haaste lähetetään. Se voi olla organisaation yleinen osoite (esim. kunnan kirjaamo) tai avainhenkilön osoite, jonka kautta uskotte, että haaste kulkee organisaatiossa eteenpäin. Täytä yksi sähköpostiosoite/tekstikenttä. Saat lisää tekstikenttiä klikkaamalla "Lisää"-kohtaa.
Kun haastettava lähtee toteuttamaan toimenpidettään, hän hyötyy haastajan tarjoamasta tuesta, neuvonnasta ja käytännön kokemusten jakamisesta. Kerro tässä, mikäli teillä on mahdollisuus tarjota apua, kuten koulutusta tai muuta yhteistyötä, jopa jatkokehitystyötä?
Onko teillä toiveita tai odotuksia laajemmasta yhteistyöstä haasteeseen liittyen? Toivotteko esim. joltakin kolmannelta osapuolelta tukea, koulutusta tai koollekutsujan roolia?

Haastajan yhteystiedot

Yhteyshenkilön vaihtumisen varalta.
Voit liittää tähän linkin organisaationne tai hankkeenne/toimintanne logon. Mikäli osoite on toimiva, logo tulee alle näkyviin.
Organisaation tai hankkeen/toiminnan kotisivut.
Organisaation tai hankkeen/toiminnan kotisivut.
Sending