Vaikuta vesiin, kerro mielipiteesi

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / Vaikuta vesiin, kerro mielipiteesi
Vaikuta vesiin, kerro mielipiteesi

Kuulemiset merenhoidosta 8.1.-16.2. ja vesienhoidosta 8.1.-9.7. ovat nyt käynnissä

Vaikuta_Vesiin_Suomi_400x100Merenhoidon tavoitteena on koko Suomen merialueen hyvä tila. Merenhoidossa tarkastellaan meriympäristöä rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.

Suomen ensimmäinen merenhoitosuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa, ja nyt hoitosuunnitelmaa päivitetään toiselle suunnittelukaudelle. Suomen merialueen tila 2018 ja siihen liittyvät tausta-asiakirjat, jotka koskevat hyvän tilan määritelmiä, yleisiä ympäristötavoitteita sekä taloudellisia analyysejä, ovat kuultavina 8.1.–16.2.2018.

Vesienhoidossa on tavoitteena vesien hyvä tila sekä rannikkovesissä, järvissä, joissa että pohjavesissä.

Maan kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia päivitetään hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun aikataulusta ja työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä SOVA-lain mukaisesta ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018.

Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot on koottu valtakunnalliselle sivulle. Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisesti lausuntopalvelun tai nettikyselyn kautta. Karttapalvelu auttaa vesialueiden ja niiden tilan tarkastelussa.

Meri_SOMEkamppis_tulevaisuus_FINAL_vko9