ympäristökasvatus

Etusivu / Postit "ympäristökasvatus"

Siisti biitsi siivoaa jälleen rannat

Pidä Saaristo Siistinä ry:n järjestämä Siisti Biitsi -rantojensiivouskampanja käynnistyy jälleen. Vesistöjen roskaantuminen on vakava ongelma, johon talkookampanjalla halutaan puuttua.

siisti_biitsi_logo_72dpiPidä Saaristo Siistinä ry on tehnyt jo lähes 50 vuotta työtä vesistöjen roskaantumisen ehkäisemiseksi. Tänä vuonna viidennettä kertaa järjestettävän, kaikille kansalaisille suunnatun Siisti Biitsin tarkoituksena on paitsi siivota rantoja myös kiinnittää huomiota vesistöjen roskaantumiseen.

– Roskaantuminen on myös Itämeren ongelma, eivätkä järvetkään ole säästyneet siltä. Uusimmissa tutkimuksissa myös järvivedestä on löydetty mikromuovia. Juuri muovi onkin ongelma vesistöissä.  Muovin osuuden arvioidaan olevan kaikista rannoilta löytyneistä roskista noin 80 prosenttia. Muovi ei hajoa, vaan veteen joutuessaan jauhautuu mikromuoviksi, jota lopulta löytyy juomavedestämmekin. Muovi myös sitoo itseensä runsaasti haitallisia aineita ja kemikaaleja, PSS ry:n Siisti Biitsi -koordinaattori Julia Jännäri kertoo.

Mikroroskaa on mahdotonta enää saada pois vedestä, mutta suuremman roskan pääsyyn veteen voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisyllä ja viime kädessä rantoja siivoamalla.

– Rannat on tärkeää pitää siisteinä jo senkin takia, että roskat ovat riski vesistöjen eläimille. Ne voivat vahingoittua roskista monin tavoin. Eläimet ja linnut saattavat muun muassa syödä vaarallisia aineita sisältäviä roskia, tukehtua tai takertua niihin. Roskat myös turmelevat ja muuttavat eliöiden elinympäristöä ja vaikuttavat koko ekosysteemiin, Julia Jännäri jatkaa.

Siisti Biitsi on helppo tapa vaikuttaa

Siisti Biitsi -rantojensiivouskampanja alkaa lumien sulaessa ja siivota voi kevään ja kesän läpi pitkälle syksyyn. Osallistua voi kuka tahansa valitsemallaan rannalla. Talkoita ovat järjestäneet kaveri-, työ- ja harrastusporukat. Etukäteen on hyvä pyytää maanomistajan lupa. Monet kunnat tarjoavat mielellään esimerkiksi välineitä siivoukseen ja apua jätteiden poiskuljetuksessa.

Kevät on suosittua talkooaikaa, sillä silloin kasvillisuus ei vielä peitä rantoja. Lumen alta paljastuu yllättävän paljon roskia. Myöhemmin keväällä tulee huomioida lintujen pesimisajat. Talkoita voi järjestää meren, järvien tai jokien rannoilla. Jokien kautta päätyy merkittävästi roskaa mereen, Julia Jännäri kertoo.

PSS ry on kerännyt hyödyllisiä talkoovinkkejä www.siistibiitsi.fi-sivuille. Sivustolle merkitään halutessa kartalle oma talkooranta. Sivuilta löytyy myös roskalomake, jolla toivotaan raportoitavan kerätyt roska PSS ry:lle. PSS ry on kerännyt jo vuodesta 2012 tietoa rannoilta löytyvien roskien määrästä ja laadusta, ja Siisti Biitsin tulokset ovat osa rantaroskien monitorointia.

 

Meremme tähden 29.5. Raumalla

Meremme tähden 29.5. Raumalla

Tämän vuoden Meremme tähden -tapahtuma järjestetään ti 29.5. Satakunnan ammattikorkeakoulun Rauman kampuksella. 

Tapahtuman teemana on ”Merestä on moneksi” eli tapahtumassa tuodaan monipuolisesti esille mereen liittyviä tutkimuksia, harrastuksia ja elinkeinoja. Tapahtumapaikka mahdollistaa toiminnan myös läheisessä Suojan satamassa, jonne saapuu mm. Kaljaasi Ihana sekä Finnpilotin luotsikutteri. Suojan laiturin tuntumassa hiekkakentällä on tilaa myös muulle meriaiheiselle toiminnalle.

Aamupäivällä tapahtuma on kohdennettu etenkin koululaisille (n. 5.–6.-luokkalaisille). Iltapäivä tarjoaa tietoa erityisesti aikuisille ja ammattiväelle. Tietoiskutilaisuudessa keskitytään haitallisiin aineisiin vesistöissä, kuten mikromuoveihin, lääkeaineisiin ja PFOS-yhdisteisiin.

Päivään kuuluu myös merialuesuunnittelun kutsuvierasseminaari, jonka asiantuntijoita pääsee tapaamaan iltapäivällä myös Meremme tähden -tapahtuman toimintapisteillä.

Lue lisää > Merestä on moneksi – Meremme tähden 2018

Muurlan koulussa paneudutaan vesiteemaan isosti

Muurlan koulussa paneudutaan vesiteemaan isosti

Muurlan koulu3 Ulla Lehtinen 4_2018
Muurlan koululaiset kevättalvisella lähivesiretkellä. Mukana menossa koulukoira Lotta.

Muurlan koulussa Salossa opiskellaan kevään aikana koko koulun voimin vesiteemaa. Opiskelun keskiössä on oma lähijärvi, Ylisjärvi, jonka rantaan koulun pihasta on vain kivenheitto.

– Projekti polkaistaan yhteisesti keväällä 2018 käyntiin ja siitä on tarkoitus tehdä luokittain koko vuoden ympäri ulottuva kokonaisuus, jossa huomioidaan lähivesistömme piirteet ja käyttö kaikkina vuodenaikoina, kertoo luokanopettaja Ulla Lehtinen.

Vesiasiaa käsitellään monelta eri kantilta

– Aloitan 3.-luokkalaisteni kanssa projektin maaliskuussa käsittelemällä vesi-aihetta ilmiönä yleensä, kuten olomuodot, veden kierto, pintajännitys, elämän ehto jne. Huhti-toukokuussa jatkamme aihetta vesistöjen virkistyskäyttöön, vesien kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä vesiensuojeluun, Ulla kertoo.

Muurlan koulu2 Ulla Lehtinen 4_2018
Kairaaminen oli jännää hommaa.

Ohjelmaan kuuluu tutkimus- ja viihderetkiä Ylisjärven rantaan ensin jäiden aikaan ja keväämmällä niiden sulattua. Ohjelmassa on vesitutkimusten (veden eri ominaisuudet ja -pitoisuudet, jään paksuus ym.) lisäksi hiihtoa, kalastusta, uintia sekä vesikasvien ja -eläimistön tunnistusta.

Yhteistyötä rakennetaan paikallisten kanssa

Koulujemme lähivedet -toimintamalliin kuuluu yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Muurlan koulu on kutsunut vierailijoita Ylisjärven suojeluyhdistyksestä, lähirantojen maanviljelijöiden keskuudesta sekä palokunnasta kertomaan vesipelastuksesta ja -turvallisuudesta.

– Kevään pidemmillä pyöräretkillä laajennamme tutkimusta paikkakunnan muille järville, sekä vierailemme vanhalla vesivoimalla toimivalla myllyllä ja jätevedenpuhdistamolla.

Lähes 40 koulua jo mukana

Muurlan koulu5 vesitestejä hanavedellä Ulla Lehtinen 4_2018
Retken jälkeen tehtiin vesitestejä hanavedellä. Aiheina olivat mm. pintajännitys, noste, kelluminen ja kasvien vesipitoisuus.

Muurlan koulu on 39. Rauman heittämään Koulujemme lähivedet -haasteeseen vastannut koulu. Varsinais-Suomen ELY-keskus lahjoittaa haasteeseen vastanneille Vesitesti-laukun, josta löytyy tutkimusvälineitä ja ohjeita kevään vesitutkimuksiin.

Koulujemme lähivedet –toiminnan tueksi on koottu verkosto, jossa on mukana Rauman ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lisäksi Valonia, Paimionjoki-yhdistys, Aurajokisäätiö, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto), PaikkaOppi (Turun kaupunki) ja Suomen ympäristökeskus. Verkosto on koonnut verkkosivut, tiedottaa ja järjestää koulutusta.

Ympäristö Nyt -haasteareena on osa Lounais-Suomen ympäristöohjelman toteuttamista. Areenalla opimme toisiltamme ja kehitämme toimintamalleja, joilla rakennetaan kestävää Lounais-Suomea.

Lue lisää
> Muurlan koulun haastevastaus
> Koulujemme lähivedet -sivut

 VS_Ely_koulu_lv_bann_300x120px

 

Mobiililaite avuksi koulujen vesitutkimuksiin

Mobiililaite avuksi koulujen vesitutkimuksiin

WWF tarjoaa koulujen käyttöön kaksi maksutonta mobiilioppimateriaalia. Mobiililaite tukee havaintojen tekoa ja tallentamista.

WWF_ Paula Kallio 0318Tuhansien järvien maassa useimpien koulujen ja päiväkotien läheltä löytyy jonkinlainen vesistö: meri, järvi, joki, lampi tai puro. Maksuttoman mobiilioppimateriaalin avulla on helppo jäsentää vesistön tutkimista.

Mobiililaite veden äärellä: uhka vai mahdollisuus?

Mobiililaitetta käytetään retkellä havaintojen ohjaamiseen ja tallentamiseen. Oppilaan päähuomio on ympäröivässä luonnossa, ja laite toimii havaintojen teon apuna. Tehtävinä on sekä monivalintatehtäviä että luovia tehtäviä. Kun tehdyt havainnot tallennetaan, niihin on mahdollista palata luokassa retken jälkeen. Esimerkiksi tunnistamatta jäänyt laji voidaan valokuvan perusteella määrittää yhdessä retken jälkeen.

Mobiililaite tarjoaa luontoretkellä monenlaisia mahdollisuuksia. Kirjallisten vastausten lisäksi voidaan laitteelle tallentaa kuvaa, videota tai ääntä. Laitteella voidaan hyödyntää lisätietolinkkejä tai oppimateriaalin osaksi tuotettuja videoita. Oppilaat tekevät tehtäviä mobiililaitteella ripeästi ja näppärästi. Useimmat kokevat laitteen käyttämisen maastossa kätevämmäksi kuin kynän ja paperin. Kaikilla kokeiluvaiheen retkillämme oppilaat myös huolehtivat laitteista hyvin: yksikään tabletti tai puhelin ei käynyt uimassa tai vahingoittunut muuten.

Jonkin verran haasteita kuitenkin liittyi ilman verkkoyhteyttä käytettäviin tablettitietokoneisiin: vaikka seppo-alustaa voi käyttää myös ilman verkkoyhteyttä, pelin kaatumisen riski retken aikana on isohko. Tämänkin pulman voi kiertää jakamalla laitteille verkkoa puhelimesta tai varaamalla retkelle mukaan varalaitteita, joille ohjelma on valmiiksi ladattu. Monet koulut ovat käyttäneet retkillä oppilaiden omia puhelimia, joilla ohjelman käyttö onnistuukin mainiosti.

Näin saat materiaalin käyttöösi

WWF:n oppimateriaalit on suunnattu peruskouluille: Suuri rantaseikkailu alakouluille ja Vesistömysteeri yläkouluille. Alakoulun oppimateriaalin itsenäinen käyttäminen edellyttää oppilaalta lukutaitoa, mutta tehtävien tekeminen esimerkiksi isomman kummioppilaan kanssa yhdessä onnistuu pienemmiltäkin. Työskentely onnistuu parhaiten parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Materiaalit on laadittu seppo-oppimisalustalle ja koulu voi ladata ne käyttöönsä maksutta. Ohjeet materiaalin lataamiseen löytyvät WWF:n verkkosivulta.

Lisätietoja: wwf.fi/rannalla

VS_Ely_koulu_lv_bann_300x120px

Valonian uutiskirje 2/2018

Lue tuore Valonian uutiskirje 2/2018

Aiheina:

 • Valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpano Lounais-Suomessa -työpaja 26.4.2018
 • Yhdessä kohti hiilineutraalia maakuntaa – Kuntatapaamiset 2018
 • Vesi kaupunkiluonnossa -seminaari Turussa 22.3.2018
 • Ruoantuottajia perehdytettiin julkishankintoihin
 • Tutustu aurinkoenergiaan kevään teemailloissa (Loimaa, Salo, Uusikaupunki)
 • Ympäristövastuullisuus esiin viestinnällä
 • ELY-keskus palkittiin fiksusta työmatkaliikkumisesta
 • Kustavin Vesilinniemen kuormitus ja kunnostustarpeet selvitettiin

>> Valonian uutiskirje 2/2018

Skärgårdshavets vinterträff – Saaristomeren talvitapaaminen 2.3.

Skärgårdshavets vinterträff – Saaristomeren talvitapaaminen 

Energi – Energia

2.3.2018 9.00-15.30, Skärgårdscentrum Korpoström

Lue lisää > Skärgårdshavets biosfärområde/Saaristomeren biosfäärialue

 

Vesipäiviä Aurajoen varrella

Vesipäiviä Aurajoen varrella

Aurajokisäätiö tarjoaa keväällä 2018 Aurajoen valuma-alueella ilmaista
Vesitutkijaa koululle

Toteutustapana voi olla veden tutkimukseen liittyvä oppitunti luokalle tai vesipäivä koko koululle. Se voi olla vesitutkimustuokio maastossa tai sisätiloissa kunkin koulun tai opettajan toiveita kuunnellen.

5Touko Martti Komulainen AurajokisäätiöToimintaan otetaan mukaan kymmenen ensiksi ilmoittautunutta koulua, jotka ovat Aurajoen valuma-alueella ja Aurajokisäätiön toiminta-alueella (Oripää, Pöytyä, Aura, Lieto, Kaarina ja Turku). Kouluja pyritään innostamaan tulemaan mukaan Koulujemme lähivedet -toimintaan ja vastaamaan Rauman haasteeseen.

Lisätietoja
Päivi Joki-Heiskala
paivi.joki-heiskala@aurajoki.net
040 5537 409

Vierailumahdollisuus Turun vesilaitosmuseolla

Koululaisryhmillä on keväällä 2018 mahdollisuus vierailla ilmaiseksi Aurajokisäätiön hoitamalla Turun vesilaitosmuseolla (Halistentie 4, Turku). Perusnäyttelyn lisäksi esillä on syksyllä 2017 valmistunut ”Jokapäiväinen vetemme”- näyttelyosio (www.vesilaitosmuseo.fi). Vierailut mieluiten ajanjaksolla 14.5.-1.6.2018, mutta myös muut ajat ovat mahdollisia.

Vierailuun menee aikaa noin 45 min/ryhmä, ryhmän koko max 15 oppilasta. Jos oppilaat joudutaan jakamaan kahteen ryhmään, toinen ryhmä voi odottaessaan esim. vierailla joen toisella puolella olevalla Aurajoen opastuskeskus Myllärintalolla, johon tulee keväällä 2018 osin toiminnallinen Suomenlahti-näyttely.

Lisätietoja ja ryhmien opastusvaraukset: 044 7384 552 tai vesilaitosmuseo@aurajoki.net

Ongintaa, melontaa, kulttuurihistoriaa

Aurajoen Halistenkoskella on tarjolla monenlaista toimintaa kouluryhmille. Halistenkosken alapuolella, joen itärannalla, on mahdollisuus onkia. Halistenkosken pohjoispuolella on Virnamäen virkistysalueen polkureitistöt, jossa on myös muinaisjäännöksiä opasteineen. Halistenkosken alueen historiaan ja rakennuksiin oppilaat voi tutustuttaa käsiesitteen avulla, jonka saa lainaksi Vesilaitosmuseon oppaalta tai Aurajoen opastuskeskuksesta Myllärintalolta.

Koululaisryhmien on myös mahdollista vuokrata edullisesti inkkarikanootteja toukokuussa Kesäkahvila Padollalta Myllärintalolta (www.aurajoki.net/melonta). Joen varrelle on merkitty melontaluontopolku, joka kertoo jokiluonnosta. Käsiesitteen saa halutessaan mukaansa Kesäkahvila Padollalta Myllärintalolta kanoottien vuokrauksen yhteydessä.

Aurajokisäätiön toiminnan tavoitteena on ekologisesti terve sekä maisemallisesti ja virkistyksellisesti arvokas Aurajoki. Säätiön toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää Aurajoen kulttuurimaiseman suojelua ja hoitoa, jokeen liittyvää tutkimustoimintaa, veden laadun parantamiseen tähtääviä toimia, joen kala- ja raputaloutta, virkistyskäyttöä sekä perinteisiä jokivarren elinkeinoja. Aurajokisäätiön toiminta-alueeseen kuuluvat Oripää, Pöytyä, Aura, Lieto, Kaarina ja Turku.

Lue lisää > Aurajokisäätiö

VS_Ely_koulu_lv_bann_300x120px

 

Palkittu ELY-keskus haastaa

Palkittu ELY-keskus haastaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus palkittiin työmatkaliikkumisen edelläkulkijaksi Varsinais-Suomen urheilugaalassa.

Tunnustus jaettiin varsinaissuomalaiselle työpaikalle, jossa kannustetaan esimerkillisesti kestävään työmatkaliikkumiseen. Tunnustus on uusi ja se on osa valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen verkoston toimintaa.

haasteareenaELY-keskus haastaa Lounais-Suomen työpaikat

Lounais-Suomen ympäristöohjelman toteuttamiseen kootulla Haasteareenalla (ymparistonyt.fi/haasteareena) Varsinais-Suomen ELY-keskus haastaa myös muut Lounais-Suomen työpaikat kannustamaan työntekijöitään tekemään työmatkat mahdollisimman viisaalla ja kestävällä tavalla.

Pyöränhuoltopäiviä, kisailua, etätöitä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa toimii Kestävän kehityksen työryhmä, joka edistää kestäviä toimintatapoja viraston sisällä. Ryhmä on toiminut ELY-keskuksen perustamisvuodesta lähtien. Lähtökohtana on työntekijöiden kannustaminen positiivisessa hengessä ketään syyllistämättä. Työryhmä myös seuraa vuosittain kehitystä mm. henkilöstökyselyllä.

pyöränhuolto2 251016
Pyöränhuoltopäivä syksyllä 2017

Sekä keväisin että syksyisin järjestetään pyöränhuoltopäivä, jolloin oman pyörän voi pikahuollattaa työpaikalla maksutta. Lihasvoimin työmatkansa kulkeneille  tarjotaan aamupala ja päivän aikana on myös aiheeseen liittyviä tietoiskuja. Vuoden aikana osallistutaan leikkimielisiin pyöräilykilpailuihin nostattamaan yhteishenkeä.

Viisaaseen liikkumiseen liittyy myös matkustamisen vähentäminen silloin, kun se ei ole välttämätöntä. Työntekijöillä on mahdollisuus tehdä etätöitä työn sallimissa rajoissa. Etätyö onkin lisääntynyt nopeaan tahtiin. Viime vuonna etätyömahdollisuutta käytti 70 % työntekijöistä.

Videoneuvotteluja, sähköpyöriä

Työasiamatkoilla kannustetaan käyttämään julkisia kulkuneuvoja aina, kun se on mahdollista ja kimppakyytejä silloin, kun henkilöautolla liikkuminen on välttämätöntä.

palkintokuva1
Kunniakirjan ojensi Valonian Riikka Leskinen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajalle Risto Timoselle.

Työasiamatkat ovat vähentyneet huomattavasti tukemalla videoyhteyksien käyttöä kokouksiin, koulutuksiin ja seminaareihin osallistuttaessa. Viimeisimmässä henkilöstökyselyssä vuoden 2017 lopulla 87 % vastanneista arvioi, että työasiamatkat ovat vähentyneet videoyhteyksien käytön myötä viimeisen vuoden aikana. Tämä kehitys on ollut todettavissa jo usean vuoden ajan.

Virastolla on omia pyöriä, joita voi päivän aikana käyttää lyhyisiin työasia- tai lounasmatkoihin. Kiinteistön omistaja Senaatti on myös tukenut pyöräilyä. Pukuhuonetilat ja pyörien säilytystilat ovat hyvät. Lisäksi käytössä on kiinteitä pyöräpumppuja ja työkalupakki pyörien pikakorjaukseen. Sokerina pohjalla Senaatti on hankkinut käyttöön kaksi sähköpyörää.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on asettanut tavoitteekseen vähentää ilmastopäästöjään 25 % vuosina 2014 – 2020. Yhdeksi keinoksi on nimetty liikkumisen päästöjen vähentäminen.

> Varsinais-Suomen ELY-keskuksen haaste

 

Luontokuvahaaste ja talviseurantaa kouluille

Luontokuvahaaste ja talviseurantaa kouluille

Vie luokkasi tutkimusretkelle talviseen luontoon ja osallistukaa kuvakilpailuun!

Nyt on aika opiskella talvisia asioita. Opiskelun voi aloittaa tutustumalla Talviseurannan www-sivuihin osoitteessa www.talviseuranta.fi. Löydät arvokasta tietoa talvisista eläinlajeista, eläinten jäljistä sekä lumesta ja jäästä. Sivuilla on erityinen tietopaketti opettajille sekä ohjeet talven tutkimiseen. Siispä, vie luokkasi talviseen luontoon.

Tehkää havaintoja eläimistä. Ottakaa lumipuntarit kainaloon ja tehkää mittauksia lumesta ja jäästä. Ilmoittamalla havainnot Talviseuranta-lähetillä (www.kansalaishavainnot.fi/talviseuranta), olette mukana kansainvälisessä ilmastotyössä.

Koululaisten tekemät havainnot ovat arvokkaita ja auttavat mm. tutkimusta, joka selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoiseen talveen. Lumihavaintojenne perusteella voitte myös tehdä arvioita kattojen lumikuormista ja arvioita kevättulvien suuruudesta.

Luontokuvahaaste#luontokuvahaaste

Huhtikuun loppuun asti voi osallistua myös #luontokuvahaaste-kuvakilpailuun. Napatkaa kuvia tutkimusretkistänne. Ottakaa vaikkapa kuva, jossa luokkanne tekee mittauksia lumipuntarilla.

Osallistumisohjeet pähkinänkuoressa:

 • Keksikää luokalle oma hashtag, jotta tunnistamme teidät. Lisäksi muistakaa käyttää tägejä #luontokuvahaaste ja #luontoliitto sekä #talviseuranta.
 • Ladatkaa kuvat Instagramiin tai Facebookiin oikeilla tageilla varustettuna.
 • Ilmoittakaa osallistumisestanne osoitteeseen viestinta@luontoliitto.fi
 • Katsokaa tunnilla videovinkit luontokuvaukseen – ja sitten vain ulos luontoon havainnoimaan, kuvaamaan ja mittauksia tekemään!

Kun osallistutte kuvakilpailuun koko luokan voimin, voitte voittaa luontokuvausoppitunnin Instagramissa suosittujen valokuvaajien Topi Lainion, Marinella Himarin tai Anna-Elina Lahden kanssa! Topi, Marinella ja Anna-Elina toimivat #luontokuvahaasteen kuvaajatutoreina. Kampanjan nettisivujen kautta löydät tutoreiden tekemät opetukseen sopivat videot, jotka voitte katsoa yhdessä oppilaiden kanssa ennen kuvausretkellä lähtöä.

Tutustu #luontokuvahaasteeseen, lue tarkemmat osallistumisohjeet ja katso videot nettisivuilla: www.luontoliitto.fi/luontokuvahaaste

Liisa-Maija Aukia
Viestintäpäällikkö, Luonto-Liitto
liisa-maija.aukia@luontoliitto.fi
puhelin: 044 075 5635
www.luontoliitto.fi

Kirsikka Heinilä
Tutkija, Suomen ympäristökeskus
kirsikka.heinila@ymparisto.fi
puhelin: 0400 148 610
www.syke.fi