yhteistoiminta

Etusivu / Postit "yhteistoiminta"
Yleisötilaisuudet merensuojelusta, Turku ja Pori

Yleisötilaisuudet merensuojelusta, Turku ja Pori

Vaikuta_Vesiin_Suomi_400x100Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti on valmistunut

Tule kuuntelemaan meritietoa ja keskustelemaan mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista asiantuntijoiden kanssa.

Vieraslajit, haitalliset aineet, vedenalainen melu ja meriroskat eivät ole uusia ilmiöitä ja ongelmia merialueillamme, mutta viime aikoina niistä on saatu uutta tietoa.

Yleisötilaisuudet, ohjelma

Meri_SOMEkamppis_pinnanalla_1024x512pix_vko11

Ilmastovuosi 2017

Ilmastovuosi 2017

Klimaatti – Verkkolehti ilmastonmuutoksesta 28.12.2017

Luonnonmullistuksia, kasvavia päästöjä ja takaiskuja kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Suomen juhlavuosi ei ollut ilmaston juhlavuosi, vaikka valopilkkuja nähtiinkin.

Klimaatti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Saat tuoreita ilmastouutisia.

Kokemäenjoen vesivisio 2050

Kokemäenjoen vesivisio 2050

Kmj_VesistöaluekarttaKokemäenjoen vesistöalueen vesivisiossa keskitytään seitsemään eri teema-alueeseen:

  • Bio- ja kiertotalouden alusta
  • Eliöiden elinympäristö
  • Kulttuuri- ja asuinympäristö
  • Virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde
  • Yhdyskuntien vesihuollon pohja
  • Elinkeinotoiminnan perusta
  • Vesien tilan ja hallinnan haastaja

Vesistöalueen kestävä kehittäminen edellyttää kaikkien teema-alueiden huomioimista, tasapainoista kehittämistä ja yhteensovittamista.

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050

”Kokemäenjoen vesistöalue on toiminnoiltaan Suomen monipuolisin ja vetovoimaisin vesistöalue, jolta on yhteys Selkämereen saakka.

Veden arvo tunnistetaan eri toiminnan tasoilla ja vastuu vesistä koetaan yhteiseksi. Tasapainoisesti yhdessä hoidettu vesistöalue pinta- ja pohjavesineen luo kestävää vaurautta ja hyvinvointia alueen maakuntiin.

Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.

Uudet menetelmät ja ratkaisut ovat osa aktiivista toimintaa. Vesiin liittyvät kulttuuriympäristöt muodostavat luonnollisen ja arvostetun osan vesistöalueen elinympäristöä ja liiketoimintaa. Vesiin liittyvät riskit on tunnistettu ja niitä hallitaan aktiivisesti ja älykkäästi.”

Lue lisää >> Hämeen järviltä Satakunnan suistoon – Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050 (ymparisto.fi/vesivisio2050)

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisiolle nimi!

kartta_kokemaenjoki_maakunnatVisio Kokemäenjoen vesistöalueelle (ymparisto.fi)

Kokemäenjoen vesistöalueen toimijat ovat aloittaneet laajamittaisen yhteistyön vesistöalueen kehittämiseksi.

Koko valuma-alueen kattavalla lähestymistavalla varmistetaan, että asioita tarkastellaan riittävän suurina kokonaisuuksina ja eri toimintasektorit huomioiden.

Keksi visiolle nimi!

Visiolla ei ole vielä nimeä – ja nyt se pitäisi löytää! Keksi visiolle nimi, jonka jokainen vesistöalueella asuva ja toimiva henkilö ja taho voisi kokea omakseen, ja joka kuvaa tätä laajaa ja monimuotoista aluetta.

  • Tutustu tarkemmin >> Visio Kokemäenjoen vesistöalueelle (ymparisto.fi)

Kutureissun tiellä on kymmeniä esteitä

Turun Sanomat 15.9.2017

Uhanalaisten taimenten nousun virtavesiin kutemaan tiellä on muun muassa tie- ja siltarumpuja ja vanhoja patoja. Valtiolta heruu vuoteen 2019 mennessä 7 M€ hankkeisiin, joilla parannetaan lohikalojen lisääntumismahdollisuuksia joissa.

Varsinais-Suomen tärkein kohde on Kiskonjoen-Perniönjoen vesistö.

TS_15-9-2017c