virkistys

Etusivu / Postit "virkistys"

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisiolle nimi!

kartta_kokemaenjoki_maakunnatVisio Kokemäenjoen vesistöalueelle (ymparisto.fi)

Kokemäenjoen vesistöalueen toimijat ovat aloittaneet laajamittaisen yhteistyön vesistöalueen kehittämiseksi.

Koko valuma-alueen kattavalla lähestymistavalla varmistetaan, että asioita tarkastellaan riittävän suurina kokonaisuuksina ja eri toimintasektorit huomioiden.

Keksi visiolle nimi!

Visiolla ei ole vielä nimeä – ja nyt se pitäisi löytää! Keksi visiolle nimi, jonka jokainen vesistöalueella asuva ja toimiva henkilö ja taho voisi kokea omakseen, ja joka kuvaa tätä laajaa ja monimuotoista aluetta.

 • Tutustu tarkemmin >> Visio Kokemäenjoen vesistöalueelle (ymparisto.fi)

Kutureissun tiellä on kymmeniä esteitä

Turun Sanomat 15.9.2017

Uhanalaisten taimenten nousun virtavesiin kutemaan tiellä on muun muassa tie- ja siltarumpuja ja vanhoja patoja. Valtiolta heruu vuoteen 2019 mennessä 7 M€ hankkeisiin, joilla parannetaan lohikalojen lisääntumismahdollisuuksia joissa.

Varsinais-Suomen tärkein kohde on Kiskonjoen-Perniönjoen vesistö.

TS_15-9-2017c

Uutta metsän oppimispolulla 3/2017

Metsän-oppimispolkuMetsän oppimispolku -uutiskirje 3/2017 on ilmestynyt

Tarjolla tietoa muun muassa seuraavista:

 • Aikamatka suomalaiseen biotalouteen
 • Yläkoulun ja lukion aineenopettajille ja opinto-ohjaajille suunnattu ekskursio metsä- ja puunjalostuskoulutukseen
 • Kuljetustukea koulujen metsäretkille
 • Riistakoulu -oppimissivusto alaluokille

>> Lue koko kirje

Salon metsänsuojelutavoite jämähti alle puolenvälin

Salon Seudun Sanomat 5.9.2017

Salon kaupunginhallitus päätti kuusi vuotta sitten, että kaupunki suojelee vähintään 5 prosenttia omistamistaan metsistä. Nyt suojeltuna on 2,2 %.

Ympäristönsuojelupäällikkö Pirkko Paranko toteaa, että olisi otollinen aika aloittaa neuvottelut suojelualueiden perustamisesta ELY-keskuksen kanssa nyt, kun Metso-rahat palautettiin valtion budjettiin. Metso-ohjelman toteutukseen osoitettiin 10 miljoonaa euroa.

SSS_5-9-2017a

Nosta rahat pintaan! Rahoitusta vesistöhankkeille -sivusto

Nosta rahat pintaan! Rahoitusta vesistöhankkeille -sivusto

Kun sinulla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistön kunnostamisesta ja ylläpidosta, kannattaa toimia nyt!

Hae rahoitusta oikeasta lähteestä ja maksutonta asiantuntija-apua. Tässä auttaa uusi nettisivusto rahatpintaan.fi.

Nettisivuston pääosat ovat Löydä rahoitus ja Hae kumppania. Rahoituskohteet on jaettu yhdeksän otsikon alle: Itämeren, jokien, järvien, purojen, kalaston tai luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen, pintavesien ja pohjavesien kuormituksen vähentäminen sekä kehittämisen ja viestinnän yhteistyöhankkeet.

Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat tuottaneet nettisivuston.

Tutustu ja käytä hyödyksesi >> Nosta rahat pintaan! (rahatpintaan.fi)

Mitä vesistöille tapahtuu? Suunnitelmat nettikirjastossa!

Mitä vesistöille tapahtuu? Suunnitelmat nettikirjastossa!

Vaikutavesiin_nettisivuntunnus_500x300ymparisto.fi

Ympäristöhallinnossa on koottu kirjasto kaikista

 • vesienhoidon suunnitelmista
 • vesienhoidon toimenpideohjelmista
 • merenhoidon julkaisuista
 • tulvariskien hallintasuunnitelmista

Tutustu, saat vaikuttamiselle pohjaa >> Kirjastosta löytyvät koko Suomen julkaisut (ymparisto.fi)

Vesistökunnostuksen uutiskirje 2/2017

Suomen ympäristökeskus 22.6.2017

Aurajoki_Nautelankoski_MerjaHSIhmisen toiminta vaikuttaa vesien tilaan esimerkiksi maankäytön tehostumisen ja ilmastonmuutoksen välityksellä. Viime vuosina vesistöjen tilaa ovat heikentäneet erityisesti kemikaalit, muovit sekä kaivosten vedenhallinta ja siihen liittyvät ongelmat. Myös lääkeaineiden ja muiden kemikaalien vesistövaikutuksista ja mikromuovien haitoista tarvitaan lisää tietoa.

Sisältöä:

 • Vesistökunnostusverkoston vuositapaamisnen 13.-14.6. – esitysaineistot
 • Vesien kemikaalikäsittelyn asiantuntijaseminaari 15.6. – esitysaineistot

Lue lisää > Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 2/2017 (syke.fi)

Sinisen biotalouden hankehaku auki

Sinisen biotalouden hankehaku auki

Sinisen biotalouden hankehaku on avautunut. Haku on maa-ja metsätalousministeriön lanseeraama ja toteuttaa hallitusohjelman kärkihanketta sinisen biotalouden edistämisestä. Hakuaika jatkuu 14.7.2017 asti Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoimana.

Hakuteemat ovat

 1. Vesialan kansainvälistymisen vauhdittaminen
 2. Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit
 3. Vesistössä olevien ravinteiden ja energian kestävä hyödyntäminen

Kuhunkin hakuteemaan on varattu rahoitusta 500 000 euroa. Yhteensä rahoitusvaraa on siis 1 500 000 euroa.

Lue lisää >> Sinisen biotalouden hankehaku (ely-keskus.fi)