uutiset

Etusivu / Postit "uutiset"

Turun ilmastotyö esillä Bonnin ilmastokokouksessa

Turun kaupunki on saavuttanut vahvoja tuloksia ilmastotyössään ja saanut mainetta tavoitteestaan olla hiilineutraali alue vuoteen 2040 mennessä. Bonnin ilmastokokouksessa Turku jakaa kokemuksiaan ja osallistuu globaaliin keskusteluun.

Kaupunkien merkitys yhdessä yritysmaailman ja kansalaisyhteiskunnan kanssa on nousemassa Bonnin kokouksessa suuremmaksi kuin koskaan. Kaupunkien merkityksen nousu on luonnollista, koska ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastataan arkielämän tasolla juuri kaupungeissa ja paikallisyhteisöissä. Äärimmäiset sääilmiöt ovat jo nyt kohdistuneet ankaralla voimalla yksittäisiin kaupunkeihin ja saattavat pahimmillaan lamauttaa kaupunkeja pitkäksi ajaksi, aiheuttaen suuria inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Samanaikaisesti investoinnit virtaavat puhtaisiin ratkaisuihin ja kaupungit kilpailevat asemasta valokeilassa tulevaisuuden fiksujen ratkaisujen kehityskenttinä ja edelläkävijöinä.

Kaupunkien ilmastohuippukokous

Kaupungit ovatkin ilmastoneuvotteluissa myös Bonnissa entistä enemmän liittoutuneet voimakkaampia ilmastotoimia ajavien yritysten kanssa. Tämän yhteistyön voimasta kertoo esimerkiksi yritysten ja kaupunkien reaktio Yhdysvaltain nykyisen hallinnon ilmastolinjauksiin. Johtavat yritykset ja 375 amerikkalaista kaupunkia ovat ilmoittaneet hallinnon linjauksista riippumatta toteuttavansa Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteet USA:n osalta – ja niillä on myös kyky tehdä tämä käytännössä.

– Ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä, jotta muutoksen aiheuttamat haasteet olisivat ratkaistavissa. Samalla on kuitenkin varauduttava nykyistä paljon aktiivisemmin myös muutokseen sopeutumiseen. Odotettavissa on meillä esimerkiksi rankkoja sateita, arvaamattomia sääolojen muutoksia sekä eteläisempien alueiden kuivumisen tuottamaa muuttoliikettä, mikä kaikki tulee vaikuttamaan tulevien vuosikymmenten elämään myös Suomessa ja Turussa, linjaa Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen.

Ilmastonmuutokseen on varauduttava nykyistä paremmin

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen nousi esiin myös tuoreessa Itämeren kaupunkien liiton ja maailman johtavan ilmastoraportointiorganisaation CDP:n yhteisessä raportissa, jossa verrattiin Pohjois-Euroopan kaupunkien ilmastotavoitteita ja toimia maailmanlaajuisesti. Tulokset osoittavat alueemme kaupunkien erottuvan edukseen vahvalla hillintätyöllä mutta olevan jäljessä muuta maailmaa ilmastonmuutoksen sopeutumistoimissa. Ilmastonmuutoksen riskit tiedostetaan kaupungeissa kuitenkin hyvin ja varautumiseen aiotaan paneutua aiempaa paremmin.

Turussa ilmastonmuutoksen hillintä on hyvässä vauhdissa ja päästöjä on jo saatu vähennettyä kolmannes vuoden 1990 tasosta. Energiauudistus, kestävien liikkumisratkaisujen toteuttaminen ja useat muut toimenpiteet vievät kaupunkia kohti hiilineutraaliutta ja valmistelussa on myös uusi ilmasto- ja energiaohjelma päästöjen vähentämiseksi 80 prosenttia jo vuoteen 2029 mennessä. Uuden ohjelman valmistelussa paneudutaan myös aiempaa voimakkaammin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja varautumiseen.

Lue lisää > Turun kaupunki

Kaarinan opettajat tutustuivat pelilliseen ympäristötutkimukseen

KAARINA-lehti 15.11.2017

Kaarinan opettajat ovat Ihan pihalla!

Kymmenkuntaa opettajaa odotti hieman erilainen työpäivä – luvassa oli mobiilipelin pelaamista Littoistenjärven ympäristössä. Opettajat osallistuivat Kaarinan kaupungin, Suomen Ympäristökeskuksen ja Lentävä Liitutaulu Oy:n vetämään Ihan pihalla! -hankkeen koulutukseen, jossa tutustuttiin pelilliseen ympäristötutkimukseen.

Lue lisää > KAARINA-lehti

Kaarinan luonnonhoitomalli palkittiin

Kaarinan kaupungin viherpalvelut pokkasi Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin ympäristöpalkinto on myönnetty tänä vuonna Kaarinan kaupungin viherpalveluille, tiedottaa Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry.

Kaarinan viherpalvelut otti viime vuonna käyttöönsä uuden luonnonhoitomallin. Tavoitteena on hoitaa taajamametsiä niin, että ne toimivat viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina, joissa alueiden kulttuurihistorialliset arvot tulevat hyvin esille ja luonnon monimuotoisuus on turvattu.

Uutta mallia on toteutettu muun muassa lisäämällä metsiin jätettävän lahopuun määrää ja tekemällä tilaa valoa tarvitseville lajeille.

– Luonnonsuojelussa on aina kyse ihmisten välisestä yhteistyöstä. Kaarinassa on esimerkillisellä tavalla onnistuttu huomioimaan metsiin liittyviä erilaisia tarpeita. Tämän aikaansaamiseksi on edellytetty keskustelua rakentavassa hengessä eri toimijoiden välillä. Niin päätöksenteon, suunnittelun kuin käytännön toimenpiteiden toteuttamisenkin yhteydessä, kehuu prosessiin osallistunut metsänhoitaja Mai Suominen tiedotteessa.

Kaarinan kaupunki on laajentanut taajamien luonnonhoidon toimintakenttää myös esimerkiksi perinnebiotooppien puolelle. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri toivoo tiedotteessaan, että tällainen luonnonhoitomalli leviäisi myös muihin kaupunkeihin.

Lue lisää
> Turun Sanomat

> Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri

Ympäristö Nyt -uutisviesti 3/2017

Lue uusin Ympäristö Nyt -uutisviesti 3/2017

aiheina:

  • Hiilineutraali maakunta on mahdollinen
  • Tarjolla faktaa ja ratkaisuja – Energiavaikuttajaseminaari 23.11.
  • Koulumaailman kiertotaloustapahtuma 16.11.
  • Ilmastotalkoot Satakunnassa 21.11.
  • Valtionavustusten haku käynnissä

Tilaa uutisviesti jatkossa sähköpostiisi: info@ymparistonyt.fi

Lue lisää > Ympäristö Nyt -uutisviesti 3/2017

Todellisten tekojen valtavirtaa ravinnekierrätyksessä

Ruovikosta ruokapöytään – ravinnekierrätyksen jokainen askel vaikuttaa

Turussa järjestetyssä ravinteiden kierrätykseen keskittyneessä Ruovikosta ruokapöytään –seminaarissa liikuttiin leveällä rintamalla ja vahvassa yhteishengessä. Virastotalon auditorio oli täynnä ja keskustelu rönsysi vilkkaana lounastauon aikana sekä Hanketorilla, missä yli kaksikymmentä hanketta esitteli tuloksiaan ja toimintaansa ravinteiden kierrätyksen leveällä saralla. Marraskuu lähti käyntiin tsempillä ja vauhdilla.

Tiivis ja kattava seminaariohjelma tarjosi haasteita ja virikkeitä. Alustajat käsittelivät monipuolisesti maaperän merkitystä, ravinnekierrätykseen liittyviä turvallisuusasioita sekä julkisten toimijoiden rooleja. Iltapäivän ohjelmassa keskityttiin kestävän ruokavalion haasteisiin ja katsottiin vahvasti tulevaisuuteen. Toteuttajat, päättäjät ja kuluttajat kohtasivat toisensa.

– Ravinteiden kierrätys on tätä päivää. Kokeiluja on ja tietoa on, mutta nyt tarvitaan tehokasta tiedonvälitystä, ympäristöneuvos Tarja Haaranen kannusti kaikkia toimimaan, hankkimaan ja levittämään tietoa.

Seuraavat sata

Eväitä uusiin ajatuksiin singahteli seminaarin puhujilta sekä panelisteilta.

– Ravinnekierrätyksen jokainen askel vaikuttaa on tämän Ruovikosta Ruokapöytään – seminaarin kantava ajatus, seminaarin puheenjohtaja Ravinneneutraali kunta RANKU-hankkeen projektikoordinaattori Sanna Tikander painotti. Muut järjestäjähankkeet olivat Ruokopelto ja Järki Lannoite.

– Tärkein viesti on, että tekeminen jatkuu, vaikka hankkeet päättyvätkin. Seminaarimme on osa satavuotiaan Suomen tarinaa. Nyt mennään eteenpäin. Ympäristöstä ja resursseista on pidettävä hyvää huolta myös tulevaisuudessa. Juuri sen kapulan halusimme nyt heittää eteenpäin, Tikander sanoi.

Lue lisää > Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

Vaikuta elinympäristöön – osallistu kaavoitukseen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt tarkistetun version julkaisusta Osallistun kaavoitukseen: Kuntalaisen opas. Tarkistukset johtuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin ja kuntalakiin tulleista muutoksista. Elinympäristöllä on ihmisen hyvinvoinnille suuri merkitys. Fyysisen ympäristön kehitystä ohjataan kaavoituksella, johon jokaisella on oikeus osallistua.  Ruotsinkielinen opas on tekeillä.

Lue lisää > Sähköinen opas (doria.fi)

Mynämäen aurinkosähkön yhteishankinta sujui hyvin

Aurinkopaneelien asennukset Mynämäen yhteishankinnassa ovat lähes valmiita. Mukaan lähteneisiin pientalokohteisiin asennetaan yhteensä 158 paneelia, joiden nimellisteho on yhteensä 42,66 kWp. Asennukset aloitettiin elokuun loppupuolella, kaksi kohdetta on vielä kesken.

Mynämäen Seudun Pienkiinteistöyhdistys kokosi alkuvuodesta 2017 yhteen aurinkoenergiasta kiinnostuneita asukkaita. Tavoitteena oli edistää uusiutuvan energian käyttöä järjestämällä aurinkosähkön yhteishankinta. Valonia lähti mukaan avustamaan hanketta ja toteutti järjestelmien kilpailutuksen kesäkuussa.

Nyt toteutettavassa yhteishankinnassa on kymmenen kohdetta. Neljä osallistujaa valitsi pienimmän vaihtoehdon, 2,5 kWp ja kuusi keskikokoisen 4,5 kWp järjestelmän. Kahteen kohteeseen lisättiin myös ohjaus lämminvesivaraajaan. Kohteet sijaitsevat Mynämäellä, Maskussa, Uudessakaupungissa ja Pöytyällä.

Yhteishankinta ja -kilpailutus on tehty jo aikaisemmin Hinku-kunnissa testatulla Avaimet käteen -periaatteella.

Kokemukset myönteisiä

Valonian näkökulmasta kilpailutus ja asennukset ovat sujuneet hyvin. Osallistujilta saatu alkupalaute on ollut myönteistä – toki parannusehdotuksiakin on saatu. Hankintaan osallistuneet kokoontuvat vielä lokakuun aikana tapaamiseen, jossa myös järjestelmätoimittaja on mukana.

Koska asennukset toteutettiin vasta kesän jälkeen, ei vielä ole saatavissa luotettavia tuloksia tuotetun sähkön määrästä. Valonia seuraa kohteiden toimivuutta ja noin vuoden kuluttua nähdään, millainen aurinkosähkön tuotanto tulee olemaan. Käyttäjillä on mahdollista seurata tuotantoa etäluentana myös mobiilisti.

Lue lisää
> Valonia
> HINKU-foorumi

Avustuksia kulttuuriperintöhankkeisiin

Avustuksia kulttuuriperintöhankkeisiin

Avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin

Museovirasto on julistanut haettavaksi avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin. Haun ensimmäinen vaihe päättyy 20.10.2017 kello 15.00. Ensimmäisessä vaiheessa riittää lyhyt hankeaihioesittely. 

Määrärahan tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Näiden tuloksena kulttuuriperinnön saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät.

Avustushaku toteutetaan kokeilevalla ja osallistavalla tavalla kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat jättävät lyhyet hankeaihioesittelyt, joista osa valitaan toiseen vaiheeseen edelleen kehitettäväksi. Kehittäminen tapahtuu yhteisissä hankeklinikoissa yhteiskehittämisen keinoin ja mahdollisimman laajasti kohdeyhteisöjä osallistamalla. Kehittävän ja vaiheistetun haun avulla helpotetaan yhteishankkeiden syntymistä ja parannetaan avustuksen vaikuttavuutta.

Museovirasto painottaa hankeaihioiden kehittämisessä ja valinnassa yhteishankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan ja sen suunnitteluun, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja, josta voi syntyä toistettavia toimintamalleja.

Haun toinen vaihe koskee vain ensimmäiseltä hakukierrokselta jatkokehitykseen nostettuja hankeaihioita. Toinen vaihe ajoittuu marraskuulle 2017.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Avustusta ei myönnetä apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina tai laitehankintoihin.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Lue lisää > Museovirasto