tapahtumat

Etusivu / Postit "tapahtumat"

Koulujemme lähivedet -uutisviesti 3/2018

haastekartta 0418
Yli 60 lounaissuomalaista koulua on vastannut Rauman Koulujemme lähivedet -haasteeseen.

Lue tuoreimmat Koulujemme lähivedet -uutiset

Aiheina:

 • Meremme tähden -tapahtuma 29.5.
 • Yli 60 Koulujemme lähivedet -haasteessa mukana
 • Muurlan koulussa paneudutaan vesiteemaan isosti
 • Mobiililaite avuksi koulujen vesitutkimuksiin

 

> Koulujemme lähivedet -uutisviesti 3/2018

VS_Ely_koulu_lv_bann_300x120px

Kulttuuriperintövuosi 2018

Kulttuuriperintövuosi 2018

Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta

kulttuuriperintövuosi 18Kulttuuriperintö tarkoittaa teemavuonna nykyhetkessä eläviä, menneisyydestä perittyjä voimavaroja kaikissa muodoissaan ja näkökohdissaan – aineellisissa, aineettomissa ja digitaalisissa.

Vuoden toteuttamiseen voivat osallistua kaikki halukkaat: kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet, kulttuuriperinnön ammattilaiset ja harrastajat, kansalaisjärjestöt, alueelliset ja paikalliset toimijat sekä jäsenvaltiot.

Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita kannustetaan kehittämään uusia toimintamalleja ja kokeilemaan erilaisia tapoja edistää vuorovaikutusta yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Kansallisena tavoitteena on myös lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta, saatavuutta (mukaan lukien digitaalista) sekä kulttuuriperinnön kestävää käyttöä. Tärkeä näkökulma on kulttuuriperintö kohtaamisten paikkana ja vuoropuhelun välineenä: sosiaalisena voimavarana. Vuoden suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.

Kenelle kulttuuriperintö kuuluu?

Kulttuuriperintöbarometrin 2017 mukaan valtaosa suomalaisista (87 %) ajattelee, että jokaisen tulisi voida nauttia kulttuuriperinnöstä. Käytännössä kukaan ei ole asiasta eri mieltä. Ensisijaiseksi vastuunkantajaksi kulttuuriperinnön hoidosta barometrin vastaajat nimeävät kuitenkin viranomaiset. Mieltävätkö ihmiset kulttuuriperinnön julkisena palveluna, jota asiantuntijoiden tulee tarjota kansalaisille?

Kysymykset ”kenelle kulttuuriperintö kuuluu” ja ”kuka on oikeutettu määrittelemään kulttuuriperintöä” ovat puhuttaneet kulttuuriperinnön tutkijoita jo vuosia. Keskustelu on pyrkinyt siirtämään painopistettä autoritäärisestä ja materiaa korostavasta ajattelusta kulttuuriperinnön lähteille – ihmisiin. Viimeistään vuonna 2011 solmittu ja Suomessa vuonna 2017 voimaan astunut, Euroopan neuvoston kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä korostava Faron sopimus tunnusti kulttuuriperintöyhteisöjen aseman.

Kulttuuriperintö kuuluu sellaiselle ihmisjoukolle, joka jakaa jonkun tietyn kulttuuriperinnön ”henkisen omistajuuden” eli kokee sen omakseen ja haluaa siirtää sitä eteenpäin. Avainasemassa ovat siis yhteisöt: kulttuuriperintöä ei ole ilman sitä tunnustavaa ihmisjoukkoa.

Lue lisää > Kulttuuriperintövuosi 2018

 

Meremme tähden 29.5. Raumalla

Meremme tähden 29.5. Raumalla

Seitsemäs Meremme tähden -tapahtuma järjestetään Merikoululla ja Suojan satamassa (Suojantie 2, Rauma) 29.5.2018 Merestä on moneksi -teemalla.

Kaljaasi IhanaTapahtumassa on monipuolisesti esille mereen liittyviä tutkimuksia, harrastuksia ja elinkeinoja. Merikoulun läheisyyteen Suojan satamaan Kaljaasi Ihana sekä Finnpilotin luotsikutteri. Lisäksi Suojan laiturin tuntumassa on paljon meriaiheista toimintaa.

Aamupäivällä tapahtuma on kohdennettu etenkin koululaisille. Iltapäivä tarjoaa tietoa kaikelle kansalle tietoiskujen ja toimintapisteiden muodossa. Koko päivän ajan (klo 9 – 16) tapahtumassa on yli 20 erilaista toimintapistettä.

Päivään kuuluu myös Merialuesuunnittelun seminaari, jonka asiantuntijoita pääsee tapaamaan iltapäivällä myös Meremme tähden -tapahtuman toimintapisteillä.

Lue lisää > Merestä on moneksi – Meremme tähden 2018

Virtavesien kunnostaminen – tuumasta toimeen! 24.4. Ulvilassa

Virtavesien kunnostaminen – tuumasta toimeen!
24.4.2018 klo 16.30 – 20.00
Kahvila-Ravintola Savipakari, Leineperin ruukki, Pitkäjärventie 14, Ulvila

Seminaari tarjoaa kattavan tietopaketin virtavesien kunnostustyöstä, hankkeen suunnitteluvaiheista toteutukseen. Kuinka esimerkiksi vesilaki, kulttuuriperintö ja luontoarvot tulee prosessissa huomioida ja mitä hankkeen pyörittäminen kokonaisuudessaan pitää sisällään? Aiheisiin pureudutaan käytännönläheisin esimerkein ja tilaisuudessa pääset esittämään kysymyksesi suoraan alan asiantuntijoille. Seminaari on suunnattu erityisesti virtavesikunnostuksia toteuttaville toimijoille, mutta myös muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton.

Ennen varsinaista seminaaria on mahdollisuus osallistua pienelle tutustumiskierrokselle Leineperin ruukin alueelle ja vireillä olevan kalatiehankkeen kohteeseen. Kierrokselle osallistuvien kesken kokoonnutaan Kahvila – Ravintola Savipakarin edessä klo 16.30. Tilaisuus alkaa kahveilla klo 17.10.

Ilmoittaudu pe 20.4. klo 12 mennessä.

>> Ohjelma ja ilmoittautuminen

 

 

BlueSata-uutiskirje 2/2018

BlueSata-uutiskirjeen aiheina:

 • Merellinen matkailu Satakunnassa -seminaarin (28.2.) materiaalit verkossa
 • Luvian saariston merelliset matkailupalvelut -yrityshankeryhmä
 • Blue Care -termin määrittelyä blogissa
 • Merellisen matkailun koulutuspäiviä Satakunnassa lokakuussa
 • Kesäopintoja verkossa: Tourism in Coastal and Marine Destinaitions
 • Kansainvälistä matkailuliiketoiminnan opetussuunnitelmaa pilotoidaan SAMKissa

>> BlueSata-uutiskirje 2/2018

Kuntien 9. ilmastokonferenssi 16.-17.5.

Kuntien 9. ilmastokonferenssi 16.-17.5.

Ilmastonmuutos haastaa koko kunnan, kun valtioiden sopimat päästövähennystavoitteet muuttuvat paikallistason ratkaisuiksi. Kunnat eivät ole jääneet urakkansa kanssa yksin vaan verkostoituvat aktiivisesti. Kunnianhimoisia tavoitteita asetetaan yhdessä, toimivia käytäntöjä ja kokemuksia jaetaan kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.

Kuntaliiton Ilmastokampanjan sateenvarjon alla kunnat ovat tehneet tavoitteellista ilmastotyötä jo 20 vuotta. Kuntien esiinmarssi ilmastoareenoille on saanut viime vuosina uusia avauksia ja mittasuhteita. Kunnat näyttäytyvät ilmastotyön edelläkävijöinä innostaen samalla yhteiseen ponnisteluun kuntalaisia ja alueensa yrityksiä.

Tervetuloa juhlimaan kuntien ilmastotyötä! Summaamme saavutuksia ja visioimme tulevaa. Miltä näyttää tulevaisuuden ilmastokunta? Mistä puhutaan nyt? Keiden kanssa kunnat jakavat urakkaansa?

Ilmoittautumiset 18.4. mennessä
>> FCG.fi

 

Luonnonmukaiset menetelmät avuksi hulevesien hallintaan

Maailman vesipäivää vietetään tänään torstaina 22.3.2018

Luonnonmukaiset menetelmät avuksi hulevesien hallintaan

Sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet ja kuivuus yleistyvät ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Tiivistyvissä kaupungeissa muutokseen on varauduttava myös hulevesien hallinnassa. Maailman vesipäivänä Turussa järjestetään Vesi kaupunkiluonnossa -seminaari, joka kokoaa yhteen ajankohtaisen tietämyksen Turun kaupunkivesien tilasta ja hulevesien käsittelystä.

YK:n julistamaa Maailman vesipäivää vietetään jo 25. kerran. Teemapäivänä tuodaan esille eri aiheita liittyen veden paikalliseen ja maailmanlaajuiseen käyttöön sekä vesiensuojeluun. Tänä vuonna vesipäivän teema on Nature for Water. Teemalla halutaan muistuttaa, että ratkaisut moniin vesihaasteisiin löytyvät luonnosta itsestään, palauttamalla ympäristöön vedelle luontaisia olosuhteita.

Hulevedet eli päällystetyiltä pinnoilta valuvat sadevedet ja lumen sulamisvedet aiheuttavat kaupungeissa muun muassa tulvia, jätevesiylivuotoja sekä vesistöjen likaantumista. Hulevesistä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää luonnonmukaisilla menetelmillä, suodattamalla ja pidättämällä hulevesiä ennen kuin ne päätyvät viemäriin tai vesistöön. Huomioimalla jo kaupunkisuunnittelussa hulevesien luonnonmukainen hallinta vähennetään hulevesien määrää ja parannetaan niiden laatua. Samalla tehostetaan myös jätevedenpuhdistamoiden toimintaa, sillä hulevesiä päätyy huomattavia määriä jätevesiverkostoon. Hulevesistä aiheutuu puhdistamoille ja viemäriverkoston omistajille huomattavia ylimääräisiä kustannuksia, jotka muodostuvat muun muassa ylimääräisen veden pumppauksen energiakuluista.

Lisäämällä kaupunkeihin luonnonmukaisia hulevesirakenteita kuten kosteikkoja ja viheralueita parannetaan myös asuinalueiden viihtyvyyttä. Kaupunkien pienvesistöillä on merkitystä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta.

— Tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella pienvesien merkitys luonnon monimuotoisuudelle korostuu. Kaupunkivesistöissä elää arvokasta lajistoa kuten kaloja, hyönteisiä ja lintuja. Purot luovat kaupunkiin tärkeitä ekologisia käytäväverkostoja yhdistämällä metsä- ja viheralueita toisiinsa, summaa Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen.

Vesipäivänä 22.3.2018 Turussa järjestetään Vesi kaupunkiluonnossa -seminaari. Seminaarin aiheina ovat paikallisten pienvesien merkitys ja hulevesien hallinta. Tilaisuus järjestetään klo 13–15.30 Sepänkadulla Turun ammattikorkeakoulun tiloissa (Sepänkatu 1, Turku, auditorio Monitori, 2. krs.). Seminaarin järjestävät Valonia, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki ja Saaristomeren suojelurahasto. Tilaisuus on avoin myös median edustajille. Tilaisuuden ohjelma: www.valonia.fi/waterday2018 

Lisätiedot
Katariina Yli-Heikkilä, vesiasiantuntija
p. 040 552 2369
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
VALONIA – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

 

Valonian uutiskirje 2/2018

Lue tuore Valonian uutiskirje 2/2018

Aiheina:

 • Valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpano Lounais-Suomessa -työpaja 26.4.2018
 • Yhdessä kohti hiilineutraalia maakuntaa – Kuntatapaamiset 2018
 • Vesi kaupunkiluonnossa -seminaari Turussa 22.3.2018
 • Ruoantuottajia perehdytettiin julkishankintoihin
 • Tutustu aurinkoenergiaan kevään teemailloissa (Loimaa, Salo, Uusikaupunki)
 • Ympäristövastuullisuus esiin viestinnällä
 • ELY-keskus palkittiin fiksusta työmatkaliikkumisesta
 • Kustavin Vesilinniemen kuormitus ja kunnostustarpeet selvitettiin

>> Valonian uutiskirje 2/2018

Skärgårdshavets vinterträff – Saaristomeren talvitapaaminen 2.3.

Skärgårdshavets vinterträff – Saaristomeren talvitapaaminen 

Energi – Energia

2.3.2018 9.00-15.30, Skärgårdscentrum Korpoström

Lue lisää > Skärgårdshavets biosfärområde/Saaristomeren biosfäärialue

 

Maisemat esiin!

Suomen parasta maisemahanketta etsitään nyt kuudetta kertaa

Ympäristöministeriö kutsuu ehdokkaiksia hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Ehdotuksia voi jättää 7.9.2018 saakka.

Paras hanke palkitaan ja kaikki muutkin osallistuneet esitellään Maisemasymposiumissa, joka järjestetään Helsingin Säätytalolla 19.10.2018. Voittajasta tulee Suomen edustaja tavoittelemaan Euroopan Neuvoston maisemapalkintoa.

Vuoden maisemateko valitaan nyt neljättä kertaa

Maa- ja kotitalousnaisten järjestämän kilpailun teema on Laita hyvä kiertämään. Tänä vuonna halutaan erityisesti kiinnittää huomiota hoidon jatkuvuuden turvaamiseen, kierrätettävien materiaalien ja rakennustarvikkeiden käyttöön ja hoitotoimenpiteistä syntyvän materiaalin jatkohyödyntämiseen.