luonto

Etusivu / Postit "luonto"

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisiolle nimi!

kartta_kokemaenjoki_maakunnatVisio Kokemäenjoen vesistöalueelle (ymparisto.fi)

Kokemäenjoen vesistöalueen toimijat ovat aloittaneet laajamittaisen yhteistyön vesistöalueen kehittämiseksi.

Koko valuma-alueen kattavalla lähestymistavalla varmistetaan, että asioita tarkastellaan riittävän suurina kokonaisuuksina ja eri toimintasektorit huomioiden.

Keksi visiolle nimi!

Visiolla ei ole vielä nimeä – ja nyt se pitäisi löytää! Keksi visiolle nimi, jonka jokainen vesistöalueella asuva ja toimiva henkilö ja taho voisi kokea omakseen, ja joka kuvaa tätä laajaa ja monimuotoista aluetta.

 • Tutustu tarkemmin >> Visio Kokemäenjoen vesistöalueelle (ymparisto.fi)

Kutureissun tiellä on kymmeniä esteitä

Turun Sanomat 15.9.2017

Uhanalaisten taimenten nousun virtavesiin kutemaan tiellä on muun muassa tie- ja siltarumpuja ja vanhoja patoja. Valtiolta heruu vuoteen 2019 mennessä 7 M€ hankkeisiin, joilla parannetaan lohikalojen lisääntumismahdollisuuksia joissa.

Varsinais-Suomen tärkein kohde on Kiskonjoen-Perniönjoen vesistö.

TS_15-9-2017c

Hylätyt kalaverkot eivät valikoi saalistaan

Salon Seudun Sanomat 8.9.2017

Hylätyt ja kadonneet kalanpyydykset ovat hiljaisia tappajia, jotka eivät valikoi saalistaan.

Itämerellä pyydyksiin hukkuu hylkeitä, valtamerillä jopa valaita. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO arvioi, että valtameriin häviää 640 000 tonnia verkkopyydyksiä joka vuosi.

SSS_8-9-2017a

 

Uutta metsän oppimispolulla 3/2017

Metsän-oppimispolkuMetsän oppimispolku -uutiskirje 3/2017 on ilmestynyt

Tarjolla tietoa muun muassa seuraavista:

 • Aikamatka suomalaiseen biotalouteen
 • Yläkoulun ja lukion aineenopettajille ja opinto-ohjaajille suunnattu ekskursio metsä- ja puunjalostuskoulutukseen
 • Kuljetustukea koulujen metsäretkille
 • Riistakoulu -oppimissivusto alaluokille

>> Lue koko kirje

Salon metsänsuojelutavoite jämähti alle puolenvälin

Salon Seudun Sanomat 5.9.2017

Salon kaupunginhallitus päätti kuusi vuotta sitten, että kaupunki suojelee vähintään 5 prosenttia omistamistaan metsistä. Nyt suojeltuna on 2,2 %.

Ympäristönsuojelupäällikkö Pirkko Paranko toteaa, että olisi otollinen aika aloittaa neuvottelut suojelualueiden perustamisesta ELY-keskuksen kanssa nyt, kun Metso-rahat palautettiin valtion budjettiin. Metso-ohjelman toteutukseen osoitettiin 10 miljoonaa euroa.

SSS_5-9-2017a

Nosta rahat pintaan! Rahoitusta vesistöhankkeille -sivusto

Nosta rahat pintaan! Rahoitusta vesistöhankkeille -sivusto

Kun sinulla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistön kunnostamisesta ja ylläpidosta, kannattaa toimia nyt!

Hae rahoitusta oikeasta lähteestä ja maksutonta asiantuntija-apua. Tässä auttaa uusi nettisivusto rahatpintaan.fi.

Nettisivuston pääosat ovat Löydä rahoitus ja Hae kumppania. Rahoituskohteet on jaettu yhdeksän otsikon alle: Itämeren, jokien, järvien, purojen, kalaston tai luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen, pintavesien ja pohjavesien kuormituksen vähentäminen sekä kehittämisen ja viestinnän yhteistyöhankkeet.

Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat tuottaneet nettisivuston.

Tutustu ja käytä hyödyksesi >> Nosta rahat pintaan! (rahatpintaan.fi)

Seikkailukasvatuksen uutiskirje

Seikkailukasvatuksen uutiskirje

seikkailukasvatus_fiSeikkailukasvatuksen uutiskirjeessä:

 • Kaksi seminaaria toiminnallisista opetusmenetelmistä
 • Ulos-Ut-Out -ulkona oppimisen suurtapahtuman materiaalit julkaistu
 • Seikkailua opettajille -koulutus
 • Seikkailukasvatuksen syventävät opinnot
 • Resurssipankki
 • Aluetapaamisia
 • Vuoden 2018 seikkailuksvatuspäivät maaliskuussa

Lue lisää >> Uutiskirje 31.8.2017 (seikkailukasvatus.fi)

Suojavyöhykkeiden perustamisessa ei vesiensuojelu olekaan ollut tärkeintä

Salon Seudun Sanomat 27.8.2017

Tukieuroja maksetaan suojavyöhykkeistä, joiden vaikutus valumiin on vähäinen. Tukiehdoista poistettiin kriteereitä, ja nyt suojavyöhykkeitä on perustettu helppoihin paikkoihin, joilla ei ole valumien kannalta merkitystä. Tukieurot on sidottu vuoteen 2021 asti, joten muutokset eivät ole mahdollisia.

SSS_27-8-2017a