liikkuminen

Etusivu / Postit "liikkuminen"

Fiksu arki -yrityskilpailua

Onko sinulla pieni yritys, mutta suuri ratkaisu, joka tekee kuluttajan arjesta kestävää? Fiksu arki -yrityskilpailu etsii juuri sinua!

Ympäristö- ja kuluttajanäkökulmien yhdistäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sitran Fiksu arki -yrityskilpailu etsii kotimaisia pienyrityksiä, joiden tuote tai palvelu auttaa kuluttajia tekemään kestäviä arjen valintoja. Hae mukaan 4.12. mennessä.

Ympäristö- ja kuluttajanäkökulmien yhdistäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sitran Fiksu arki -yrityskilpailu etsii kotimaisia pienyrityksiä, joiden tuote tai palvelu auttaa kuluttajia tekemään kestäviä arjen valintoja.

Kilpailun voittajat pääsevät mukaan kehitysohjelmaan, jossa he saavat kumppaniksi ison yrityksen, tukea ratkaisunsa kaupallistamiseen ja kymppitonnin kehitysrahaa.

Ratkaisut voivat esimerkiksi pienentää hiilijalanjälkeä tai säästää luonnonvaroja, ja niitä hyödyntämällä kuluttajat voivat parantaa arkielämänsä ekologista kestävyyttä. Kilpailussa haetaan ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen, ruokailuun, tavaroihin ja palveluihin sekä muuhun arkeen.

Kisan 10 parasta pienyritystä pääsee mukaan #Fiksuarki-kehitysohjelmaan. Voittajayritykset saavat kumppanikseen ison yrityksen, tukea ratkaisunsa kehittämiseen ja kokeilemiseen kuluttajien kanssa sekä kymppitonnin kehitysrahaa.

Lue lisää > Tekes

#roadkillsuomi Eläinten liikennekuolemat

#roadkillsuomi Eläinten liikennekuolemat

Sanomalehti Länsi-Suomi on aloittanut kampanjan asenteiden ja tietoisuuden parantamiseksi eläinten liikennekuolemista.
Kuviin perustuvaan Instagram-kampanjaan voi osallistua kuka tahansa jakamalla kuvia liikenteessä kuolleista eläimistä tunnuksella #roadkillsuomi.

Kuollut-mäyrä_JamiJokinenEläinten liikennekuolemia ei ole paljoa tutkittu eikä kokonaisarvioita eri lajiryhmien kuolleisuudesta juuri ole. Karkeiden arvioiden mukaan liikenne tappaa vähintään miljoonia selkärankaisia joka vuosi.

Joidenkin arvioiden mukaan erityisen merkittävää liikenne on ainakin kehrääjien ja muutamien muiden lintujajien sekä saukkojen, rantakäärmeiden ja sammakoiden kannoille. Laki velvoittaa autoilijaa auttamaan loukkaantunutta eläintä tai huolehtimaan sen lopettamisesta tarvittaessa ammattiapua kutsumalla.

Eläinten liikenneturvallisuutta voidaan lisätä tiesuunnittelulla. Esimerkiksi vihersillat ja tien alittavien purojen tai ojien varrelle rakennettavat kuivasillat voivat jollakin yksittäisellä alueella olla todella merkittävä apu.

Lue lisää >> Auton alle jääneestä mäyrästä alkoi Instagram-kampanja (ls24.fi)
Osallistu Instagram-kampanjaan >> #roadkillsuomi

Jutun kuva: Jami Jokinen

Asukkaat kehittämään liityntäpysäköintiä

Asukkaat kehittämään liityntäpysäköintiä

Liityntäpysäköinti_kollaasi_300x609Turun seudulla käynnistyi liityntäpysäköinnin kehittämistyö, johon halutaan asukkaiden näkemyksiä mukaan. Liityntäpysäköinti tukee joukkoliikenteen käyttöä ja lisää sitä niiden keskuudessa, joilla on joukkoliikennepysäkille liian pitkä kävelymatka. Kyselyn järjestää Varsinais-Suomen liitto.

Asukkailta kysytään, mihin he nykyään jättävät autonsa tai pyöränsä käyttäessään bussia tai junaa. Lisäksi asukkaat voivat kertoa, minne he toivoisivat lisää liityntäparkkipaikkoja. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Jopo-polkupyörä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kysely on auki 10.10.2017 asti ja siihen vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Tarkoituksena on luoda Turun seudulle liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteet sekä määritellä seudullisesti merkittävät liityntäparkkipaikat. Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma laaditaan Turun seudun niin sanotulle rakennemallialueelle, johon kuuluvat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku.

Selvitystyötä vetää Varsinais-Suomen liitto ja sen käytännön toteuttamisesta vastaa WSP Finland. Työn ohjausryhmä koostuu Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Fölin, seudun kuntien sekä CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen edustajista.

Kommentoi Satakunnan maakuntaohjelmaluonnosta

Kommentoi Satakunnan maakuntaohjelmaluonnosta

Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 ensimmäinen luonnos nähtäville ja kommentoitavaksi 19.6.-4.8.2017

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 linjaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Siinä yhteen sovitetaan maakunnalliset, kansalliset ja EU:n aluepolitiikan tavoitteet Satakunnassa sekä määritetään resurssit ja työnjako sekä se sisältää Satakunnan edunvalvonnan keskeiset hankkeet. Työssä huomioidaan myös maakuntauudistus.

Satakunnan maakuntaohjelma perustuu maakuntasuunnitelman – Satakunnan Tulevaisuuskäsikirjan 2035 teemoihin kannustava yhteisöllisyys, puhdas elinvoima ja ihmislähtöiset ratkaisut. Esille nousevia teemoja ovat mm. robotiikka, kiertotalous, sininen kasvu (veteen liittyvä osaaminen), Satakunnan vetovoima, saavutettavuus ja hyvinvointi. Yhteisiä painotuksia ovat osaamisen vahvistaminen, kansainvälistyminen ja digitalisaatio. Maakuntaohjelma 2018-2021 on nähtävillä ja kommentoitavana 19.6.-4.8.2017.

Maakuntaohjelma 2018-2021 etenee maakuntavaltuustoon joulukuussa 2017.  Keväällä 2018 aloittava uusi maakuntavaltuusto voi tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman.

Lisätiedot: aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen 044 711 4360 

Lue lisää >> Satakuntaliitto

ELY-keskus kannustaa viisaaseen liikkumiseen

ELY-keskus kannustaa viisaaseen liikkumiseen

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on usean vuoden ajan kannustettu työtekijöitä liikkumaan pyöräillen, kävellen ja julkisia kulkuneuvoja käyttäen.

Recykkeli huoltaa ELYn työntekijöiden pyöriä.
Kierrätyspyöräverstas Recykkeli huoltaa ELYn työntekijöiden pyörät.

ELYssä  järjestetään kaksi kertaa vuodessa pyöränhuoltopäivä, jolloin virastotalolla on pyörien pikahuoltoa työnantajan kustantamana. Lisäksi pyöräilijöille on tarjottu aamupalaa ja tänä keväänä tapahtumapäivän aamupala tarjottiin kaikille lihasvoimin työpaikalle saapuneille. Vuoden aikana osallistutaan myös leikkimielisiin kilpailuihin ja tapahtumiin nostattamaan positiivista henkeä.

Työasiamatkoilla kannustetaan käyttämään julkisia kulkuneuvoja aina, kun se on mahdollista ja kimppakyytejä silloin, kun henkilöautolla liikkuminen on välttämätöntä.

Viisaaseen liikkumiseen liittyy myös matkustamisen vähentäminen silloin, kun se ei ole välttämätöntä. Työntekijöillä mahdollisuuden tehdä etätöitä työn sallimissa rajoissa. Etätyö onkin lisääntynyt viime aikoina huomattavasti. Etätyön teko on yli kaksikertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana ja yli puolet työntekijöistä käytti viime vuonna etätyömahdollisuutta hyväkseen.

Työasiamatkat  vähentyneet, sähköpyörät käyttöön

Työasiamatkat ovat vähentyneet huomattavasti tukemalla videoyhteyksien käyttöä kokouksiin, koulutuksiin ja seminaareihin osallistuttaessa. Viimeisimmässä henkilöstökyselyssä vuoden 2016 lopulla 86 % vastanneista arvioi, että työasiamatkat ovat vähentyneet videoyhteyksien käytön myötä viimeisen vuoden aikana. Tämä kehitys on ollut todettavissa jo usean vuoden ajan.

Virastolla on omia pyöriä, joita voi päivän aikana käyttää lyhyisiin työasia- tai lounasmatkoihin. Kiinteistön omistaja Senaatti on myös tukenut pyöräilyä. Pukuhuonetilat ja pyörien säilytystilat ovat hyvät. Lisäksi käytössä on kiinteitä pyöräpumppuja ja työkalupakki pyörien pikakorjaukseen. Sokerina pohjalla Senaatti on muuntanut tänä keväänä kaksi virastotalon pyörää sähköpyöriksi.

Virastotalo_paadysta_1000pxVuosittain tehdään henkilöstökyselyn toimintatavoista liittyen liikkumiseen sekä sähkön ja paperin kulutukseen. Samalla informoidaan hyvistä ympäristöystävällisistä käytännöistä.

Kestävän kehityksen mukaista toimintaa tukemaan on koottu Kestävän kehityksen työryhmä, joka järjestää tapahtumia ja muita tempauksia, informoi henkilöstöä intrassa ja toteuttaa vuosittaisen kyselyn henkilöstölle. Myös viraston hiilijalanjälkeä seurataan ja tavoitteeksi on asetettu ilmastopäästöjen vähentäminen 25 prosentilla.

ELY-keskus haastaa muita mukaan

Varsinais-Suomen ELY haastaa Lounais-Suomen työpaikat kannustamaan viisaaseen liikkumiseen. Mukaan haastetaan erityisesti Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Maanmittauslaitoksen Turun toimipiste, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto sekä Satakunnan ELY-keskus.

>> Varsinais-Suomen ELY-keskuksen haaste

 

Joukkoliikennepilotti Turku – Uusikaupunki

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valmet Automotive ja Turun kaupunki järjestävät yhteistyössä uusia joukkoliikennevuoroja Turusta Uuteenkaupunkiin kehittääkseen joukkoliikennettä ja tukeakseen työvoiman sujuvaa liikkumista. Pilottihankkeella pyritään osaltaan vastaamaan Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tarpeisiin.

Tarkoituksena on tarjota vaihtoehto oman auton käytölle työmatkoilla. Kesällä käynnistyvä liikenne on kaikille avointa, mutta vuorot on ajoitettu autotehtaan työaikoihin sopiviksi ja reitti kulkee Uudenkaupungin linja-autoasemalle tehtaan portin kautta. Joukkoliikennekokeilu kestää maksimissaan kaksi vuotta. Tavoitteena on, että kokeilun jälkeen työmatkaliikenteen joukkoliikenneyhteys järjestyy markkinaehtoisesti.

Työmatkapilotilla on myös muita tavoitteita. Tavoitteena on selvittää reitin matkustajapotentiaalia ja kokeilla, voidaanko työvoiman liikkuvuutta edistää kolmivuorotyöhön räätälöidyillä aikatauluilla ja samalla saada laajemmat joukkoliikenneyhteydet myös muille matkustajille. Kehittämishankkeen aikana selvitetään myös, mistä palveluelementeistä houkutteleva työmatka muodostuu (esim. nopeus, hinta, liityntäliikenne, liityntäpaikat).

Mobiilisovellus tuo uusia mahdollisuuksia

Hankkeessa testataan myös mobiilipalvelujen käytettävyyttä kohdennetulle asiakasryhmälle. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli tarjoaa kokeilun käyttöön lippujärjestelmänsä mobiilialustan, jonka avulla autotehtaan työntekijöille kohdennettuja matkalippuja voi ostaa. Järjestelmän käyttö mahdollistaa myös matkojen yhdistelyn Fölin järjestämän paikallisliikenteen kanssa. On mahdollista, että kokeilun aikana testataan mobiilisovelluksen toimivuutta myös kimppakyytien järjestelyssä.  Valmet Automotive tarjoaa työntekijöidensä käytössä olevan mobiilisovelluksen sopimuskumppaninsa kautta.

Joukkoliikenteestä houkutteleva vaihtoehto työmatkojen kulkemiseen

Autotehtaan työntekijöille halutaan tarjota vaihtoehtoja työmatkan kulkemiseen. Toimivalla joukkoliikenneyhteydellä madalletaan kynnystä hakeutua tehtaalle töihin ja tarjotaan vaihtoehto oman auton käytölle. Joukkoliikenteen työmatkapilotissa työmatkan kulkeminen Turusta Uuteenkaupunkiin tulee halvemmaksi bussilla kuin omalla autolla. Matka-ajassakaan ei ole suurta eroa.

Valmet Automotive tukee työntekijöidensä joukkoliikennematkoja normaalia edullisemmilla lipunhinnoilla. Autotehtaan työntekijöille suunnatun edullisemman lipun ostamiseen tarvitaan työnantajan mahdollistama mobiilisovellus, jonka kautta liput myydään ja maksetaan. Muut käyttäjät maksavat matkoista normaalin hinnan.

Matkustajia houkutellaan joukkoliikenteen käyttäjiksi nopealla yhteydellä suoraan työpaikan portille sekä kaikkien työvuorojen kulkemiseen sopivilla aikatauluilla. Työmatkaliikenteen reitti kulkee Turun linja-autoasemalta Uudenkaupungin linja-autoasemalle autotehtaan portin kautta. Välipysäkkien määrä on rajoitettu, jotta matka-aika pysyy nopeana.

Liikennöinti käynnistyy kesällä

Työmatkapilotti käynnistyy kesällä, todennäköisesti 3.7. Liikenne on nyt kilpailutettavana ja monet yksityiskohdat, kuten tarkat aikataulut, liikennöitsijä yms., selviävät vasta myöhemmin ja niistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä liikenteen aloittamisajankohtaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa Turku-Uusikaupunki -joukkoliikenneyhteyden järjestämisestä. Liikenteen rahoituksesta vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valmet Automotive.

Lue lisää >> Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vastaa kyselyyn Turun kaupunkiseudun liikenneympäristöstä

Miten Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristöä tulisi mielestäsi kehittää?

Arkivalinnat_1024_RodeoImagesTurun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaiden liikkumistottumuksia ja näkemyksiä seudun liikenneympäristön kehittämisestä selvitetään kyselyllä. Liikenneympäristöllä tarkoitetaan väyliä (mm. pyörätiet), rakenteita, palveluita (mm. joukkoliikenne), liikennettä palvelevia alueita (mm. pysäköintialueet) sekä maisemaa.

Kysymykset pohjautuvat Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Suunnitelman tavoitteena on erityisesti kestävän liikkumisen lisääminen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita kehittämällä sekä sujuva ja turvallinen liikenne seudulla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä. Selvittämällä asukkaiden asenteita ja liikkumistottumuksia voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia.

Vastaamalla voit voittaa Jopon

Kysely on tarkoitettu kaikille yli 15-vuotiaille Turun ydinkaupunkiseudun eli Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaille. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Osissa 1–2 kartoitetaan taustatietoja ja liikkumistottumuksia kesä- ja talvikausilla. Osissa 3–4 selvitetään mm. kävelyn, pyöräilyn, bussi- ja raideliikenteen sekä autoliikenteen kehittämistoimenpiteiden merkitystä ja tarpeellisuutta. Kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 30.4.2017 asti osoitteessa: www.kyselynetti.com/s/liikenneymparistokysely

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Jopo-polkupyörä (arvo 399€). Vastanneiden yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnassa, joka suoritetaan toukokuun alussa. Voittajalle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti sähköpostilla tai puhelimitse. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn voi halutessaan osallistua myös nimettömänä.

Kyselyn toteuttaa Varsinais-Suomen liitto ja Valonia osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.

Tavoitteena on, että kysely toistetaan säännöllisin väliajoin, seuraavan kerran todennäköisesti vuonna 2020.

Lue lisää >> Valonia

 

Civitas EccentricVS liitto

Hinku-kunnat vähentäneet päästöjä lähes kolmanneksen


Hinku-kunnat vähentäneet ilmastopäästöjä lähes kolmanneksen kahdeksassa vuodessa

Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkoston kuntien päästöt laskivat keskimäärin 29 prosenttia vuosina 2007 – 2015. Eniten päästöjään vähensivät Iin kunta (50 %), Kitee ja Lieksa (36 %) sekä Lohja ja Rauma (35 %).  Muissa Hinku-kunnissa päästöjä vähennettiin keskimäärin 23 prosenttia.

Merkittävin syy ilmastopäästöjen vähenemiseen on siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Kaukolämmössä kunnat ovat korvanneet öljyä puupohjaisilla energialähteillä. Kaukolämpöverkkoon kuulumattomissa kiinteistöissä ollaan investoitu lämpöpumppuihin ja puuenergiaan. Myös kiinteistöjen energiatehokkuus on parantunut ja sähkönkulutus on vähentynyt toimintatapoja muuttamalla.

Suurimmat keskimääräiset päästövähennykset kohdistuivatkin energiasektoriin. Päästöt vähenivät Hinku-kunnissa erityisesti sähkölämmityksessä (50 %), kulutussähkössä (41 %) ja teollisuuden sähkönkäytössä (38 %). Myös öljylämmityksessä (45 %) ja kaukolämmössä (39 %) päästöjä leikattiin merkittävästi. Jos sama tahti jatkuu, loppuu öljylämmitys Hinku-kunnissa 2020-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Pienempiä vähennyksiä saatiin jätesektorilla (22 %) ja liikenteessä (16 %). Vaikeinta päästövähennysten saavuttaminen oli maataloudessa.

Yhteishankinnoilla aurinkovoimaloita, älykästä valoa ja sähkö- ja biokaasuautoja

Hinku-verkosto on viime vuosina vaikuttanut merkittävästi aurinkovoimaloiden määrään Suomessa. Vuonna 2016 Suomen ympäristökeskuksen SYKEn, KL Kuntahankinnat Oy ja Hinku-verkoston käynnistämä valtakunnallinen aurinkovoimaloiden yhteishankinta toi kertaheitolla Suomeen noin sadan aurinkovoimalan tilauksen.  Kuntahankinnat kilpailutti aurinkovoimaloille puitesopimuksen, joka sisältää rahoituksen. Näin kunnan ei tarvitse varata investointibudjettia voimalan hankintaan eikä huolehtia kilpailutuksesta.

Puitesopimus on auki vielä kolme ja puoli vuotta ja siihen ovat tervetulleita kaikki Suomen kunnat, kuntayhtymät, kuntien omistamat yritykset ja seurakunnat. SYKEn Hinku-tiimi on soveltamassa toimintamallia tämän vuoden aikana myös muihin energiateknologioihin. Esimerkiksi älykäs katu- ja lenkkipolkuvalaistus sekä sähkö- ja biokaasuautot kiinnostavat monia kuntia. Tavoitteena on kerätä kunnilta 30 miljoonan euron investointisitoumus uusiin yhteishankintoihin.

Kunnilla hyvät mahdollisuudet hiilineutraalisuuteen vuonna 2030

Hinku-kunnat ovat lupautuneet vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.  Kunnat ovat hyvässä vauhdissa saavuttamassa tavoitettaan. Erityisesti vuoden 2010 jälkeen päästöt ovat vähentyneet hyvin nopeasti.

Hinku-kuntien energiaratkaisut ovat olleet kustannustehokkaita ja tukeneet alueiden työllisyyttä. Sekä kunnat, paikallinen elinkeinoelämä että asukkaat ovat toteuttaneet päästöjä vähentäviä toimenpiteitä.

”Hinku-kuntien kokemukset ja tulokset ovat nyt arvossaan kun Suomi etsii kustannustehokkaita keinoja saavuttaa EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet. Haasteesta voi tehdä myös mahdollisuuden”, Hinkun vastuullinen johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Lue lisää >> Suomen ympäristökeskus

Hinku kuntien päästöt

Ulos – Ut – Out! -suurtapahtuma kesäkuussa

Kansainvälinen ulkona oppimisen suurtapahtuma järjestetään 5.-6.6.2017 Turussa ja Sauvossa. Tätä ainutkertaista tapahtumaa ei kannata jättää väliin!

Ulos Ut OutTapahtuma alkaa seminaarilla Turun linnassa ja jatkuu lukuisissa työpajoissa eri puolilla Turkua sekä leirikeskus Ahtelassa Sauvossa.

Teemana on suomalainen luonto oppimisympäristönä ja se toteutetaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Osallistujiksi odotetaan opetus-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia, opiskelijoita ja näiden kanssa luonnossa yhteistyötä tekeviä eri alojen ammattilaisia sekä muita aiheesta kiinnostuneita.

Ohjelman aiheet vaihtelevat historiasta tulevaisuuteen, metsästä mereen ja kaupunkiympäristöön. Luonnosta saatava hyvinvointi, kestävä elämäntapa, osallisuus ja vaikuttaminen ovat myös kantavia aiheita. Tapahtumassa saa uusia näkökulmia turvalliseen luonnossa tapahtuvaan kasvun tukemiseen, opetukseen ja oppimismenetelmiin, kuten draamaan, musiikkiin, seikkailuun, tutkimukseen, taiteeseen ja kädentaitoihin.

Ulos – Ut – Out! yhdistää ensimmäistä kertaa neljä valtakunnallista tapahtumaa eli Seikkailukasvatuspäivät, Ympäristökasvatuspäivät, Kasvatus metsässä -foorumin ja Mitt i naturen -tapahtuman. Myös muut tahot ja tapahtumat voivat tulla osaksi suurtapahtumaa, niin järjestäjinä kuin osallistujinakin. Ulos – Ut – Out! on osa Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 ohjelmaa.

Ilmoittautuminen on avattu!

Tapahtumalle etsitään myös yhteistyökumppaneita ja tukijoita. Ulos – Ut – Out! tehdään yhdessä!

Lue lisää > Ulos – Ut – Out!