liiketoiminta

Etusivu / Postit "liiketoiminta"

Kestävän rakentamisen seminaari 7.12. Turussa

Kestävän rakentamisen seminaarissa pääset kuulemaan, mitkä muutosvoimat vaikuttavat rakentamisen kehittämiseen tällä hetkellä ja miten kestävä kehitys ja kiertotalous voi toteutua
mm. luonnonmukaisten ja vähäpäästöisten materiaalien käyttöä lisäämällä rakennusteollisuudessa.

Lue lisää > Kestävän rakentamisen seminaari (Facebook)

Fiksu arki -yrityskilpailua

Onko sinulla pieni yritys, mutta suuri ratkaisu, joka tekee kuluttajan arjesta kestävää? Fiksu arki -yrityskilpailu etsii juuri sinua!

Ympäristö- ja kuluttajanäkökulmien yhdistäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sitran Fiksu arki -yrityskilpailu etsii kotimaisia pienyrityksiä, joiden tuote tai palvelu auttaa kuluttajia tekemään kestäviä arjen valintoja. Hae mukaan 4.12. mennessä.

Ympäristö- ja kuluttajanäkökulmien yhdistäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sitran Fiksu arki -yrityskilpailu etsii kotimaisia pienyrityksiä, joiden tuote tai palvelu auttaa kuluttajia tekemään kestäviä arjen valintoja.

Kilpailun voittajat pääsevät mukaan kehitysohjelmaan, jossa he saavat kumppaniksi ison yrityksen, tukea ratkaisunsa kaupallistamiseen ja kymppitonnin kehitysrahaa.

Ratkaisut voivat esimerkiksi pienentää hiilijalanjälkeä tai säästää luonnonvaroja, ja niitä hyödyntämällä kuluttajat voivat parantaa arkielämänsä ekologista kestävyyttä. Kilpailussa haetaan ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen, ruokailuun, tavaroihin ja palveluihin sekä muuhun arkeen.

Kisan 10 parasta pienyritystä pääsee mukaan #Fiksuarki-kehitysohjelmaan. Voittajayritykset saavat kumppanikseen ison yrityksen, tukea ratkaisunsa kehittämiseen ja kokeilemiseen kuluttajien kanssa sekä kymppitonnin kehitysrahaa.

Lue lisää > Tekes

Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen iltapäivä 16.11. Säkylässä

Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys ry järjestävät ”Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen iltapäivä” -tilaisuuden Säkylässä Ravintola Myllynkivessä Länsi-Säkylän teollisuusalueella. Tilaisuuden tavoitteena on kartoittaa Satakunnan elintarvikealan yritysten sivuvirtoihin liittyviä kehittämistarpeita.
Tilaisuuden aluksi luonnonvarakeskuksen professori Sirpa Kurppa pitää puheenvuoron kestävästä ruoantuotannosta. Tämän jälkeen yritykset kertovat lyhyesti toiminnassaan syntyvistä sivuvirroista, jatkokäsittelymahdollisuuksista ja sivuvirtoihin liittyvistä uhista, mahdollisuuksista ja osaamistarpeista.  Iltapäivään sisältyy mahdollisuus keskusteluun ja ideointiin. Tilaisuus järjestetään osana ”Satakuntalaisen vähähiilisen biotalouden osaamiskeskittymä” -hanketta. Ennen tilaisuutta on mahdollista nauttia omakustanteinen lounas Ravintola Myllynkivessä klo 11−12. Tilaisuus on maksuton.

Ylijäämä- ja uusiomaa-ainekset osaksi kiertotaloutta –koulutusta

Ylijäämämaamassat ovat kasvava ongelma myös Varsinais-Suomessa. Maamassojen kuljettamisesta ja loppusijoittamisesta aiheutuu kunnille merkittäviä taloudellisia kustannuksia sekä ympäristöhaittoja. Kiertotaloustavoitteiden toteutuminen vaatii erilaisten sivuvirtojen yhä tehokkaampaa hyödyntämistä. Uusiomateriaaleilla voidaan toteuttaa maarakentamisratkaisuja kustannustehokkaasti uusiutumattomia kiviainesvaroja ja luonnonympäristöjä säästäen.

Asiantilan parantamiseksi huomio on kiinnitettävä yhä vahvemmin hankintojen, maankäytön suunnittelun sekä teknisten suunnitteluratkaisujen kehittämiseen. Näistä teemoista järjestetään Turussa marraskuun lopussa kolme maarakentamisen iltapäiväkoulutusta. Koulutusten aiheita käsitellään käytännönläheisestä näkökulmasta tavoitteena tarjota yleisölle työkaluja ylijäämä- ja uusiomaa-ainesasioiden parempaan huomiointiin päivittäisessä työssään.

Voit ilmoittautua mukaan useampaan kuin yhteen koulutukseen.

Koulutukset ovat 27. – 29.11.2017 klo 12 – 16, Turun kaupungin auditorio, Puutarhakatu 1

Ensimmäinen koulutus on suunnattu erityisesti kuntien maarakentamiseen liittyvistä hankinnoista vastaaville ja hankintaprosessin eri vaiheisiin osallistuville henkilöille.
Toinen koulutus on suunnattu erityisesti maarakentamista vaativien hankkeiden rakennuttajille ja teknisille suunnittelijoille.
Kolmas koulutus on suunnattu erityisesti kuntien kaavoituksesta vastaaville henkilöille, sekä muille maankäytön suunnittelun parissa työskenteleville.

Koulutukset ovat maksuttomia, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu. Koulutukset ovat osa Varsinais-Suomen ylijäämä- ja uusiomaa-aineshanketta.

Lue lisää > kiertotaloudenvarsinais-suomi.fi

Mynämäen aurinkosähkön yhteishankinta sujui hyvin

Aurinkopaneelien asennukset Mynämäen yhteishankinnassa ovat lähes valmiita. Mukaan lähteneisiin pientalokohteisiin asennetaan yhteensä 158 paneelia, joiden nimellisteho on yhteensä 42,66 kWp. Asennukset aloitettiin elokuun loppupuolella, kaksi kohdetta on vielä kesken.

Mynämäen Seudun Pienkiinteistöyhdistys kokosi alkuvuodesta 2017 yhteen aurinkoenergiasta kiinnostuneita asukkaita. Tavoitteena oli edistää uusiutuvan energian käyttöä järjestämällä aurinkosähkön yhteishankinta. Valonia lähti mukaan avustamaan hanketta ja toteutti järjestelmien kilpailutuksen kesäkuussa.

Nyt toteutettavassa yhteishankinnassa on kymmenen kohdetta. Neljä osallistujaa valitsi pienimmän vaihtoehdon, 2,5 kWp ja kuusi keskikokoisen 4,5 kWp järjestelmän. Kahteen kohteeseen lisättiin myös ohjaus lämminvesivaraajaan. Kohteet sijaitsevat Mynämäellä, Maskussa, Uudessakaupungissa ja Pöytyällä.

Yhteishankinta ja -kilpailutus on tehty jo aikaisemmin Hinku-kunnissa testatulla Avaimet käteen -periaatteella.

Kokemukset myönteisiä

Valonian näkökulmasta kilpailutus ja asennukset ovat sujuneet hyvin. Osallistujilta saatu alkupalaute on ollut myönteistä – toki parannusehdotuksiakin on saatu. Hankintaan osallistuneet kokoontuvat vielä lokakuun aikana tapaamiseen, jossa myös järjestelmätoimittaja on mukana.

Koska asennukset toteutettiin vasta kesän jälkeen, ei vielä ole saatavissa luotettavia tuloksia tuotetun sähkön määrästä. Valonia seuraa kohteiden toimivuutta ja noin vuoden kuluttua nähdään, millainen aurinkosähkön tuotanto tulee olemaan. Käyttäjillä on mahdollista seurata tuotantoa etäluentana myös mobiilisti.

Lue lisää
> Valonia
> HINKU-foorumi

Rahoitusta Cleantech-projekteille: Cleantech-ideat innovaatioiksi

Tekes hakee ideoita erilaisiksi Cleantech-tuotteiksi ja -palveluiksi. Ota pian yhteyttä ja keskustele ideastasi!

Idea voi olla materiaali- ja energiatehokasta teknologiaa tai liittyä vaikkapa uusiutuvaan energiaan tai kierrätykseen. Voit hakea rahoitusta yksin tai yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Voit saada rahoitusta, asiantuntemusta ja verkostoja ideasi kehittämiseen, toteuttamiseen ja kansainvälistymiseen.

Viiden viime vuoden aikana Tekes on rahoittanut yli 1400 yrityksen ympäristö- ja energia-alan tutkimus- ja kehitysprojektia. Sinun yrityksesi voi olla yksi seuraavista!

Hakemus tulee jättää 3.11.2017 mennessä

Lue lisää >> Tekes

Ravinnekierrätyksen jokainen askel vaikuttaa

Ravinnekierrätyksen jokainen askel vaikuttaa

Ruovikosta-ruokapöytäänKierrätysaskeleet kiihtyvät juoksuun

Ruovikosta ruokapöytään -seminaarissa 1.11. tekijät ja vaikuttajat kohtaavat

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys rantautuvat vahvasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Vaikuttajat, päättäjät, toteuttajat, haastajat ja tekijät kohtaavat toisensa laajapohjaisessa seminaarissa marraskuun alussa.

Seminaarin alussa esiintyy räväkkäpuheisena tunnettu aluetieteen emeritusprofessori Hannu Katajamäki.

– Kierrätys kiinnostaa ihmisiä, jotka pohtivat tekojensa seurauksia ja tekevät esimerkiksi ostopäätöksiään niiden perusteella, Katajamäki tiivistää.

– Suomi on pienten paikallisyhteisöjen maa. Maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelu on tarpeetonta.  Aktiiviset ihmiset ottavat aloitteen omiin käsiinsä. Voidaan puhua tekemisen demokratiasta, Katajamäki sanoo ja nostaa esiin käytännön esimerkkinä lähiruokaa myyvien REKO-renkaiden kasvavan suosion.

Askel merkitsee

Ruovikosta ruokapöytään -seminaarin järjestäjinä ovat RANKU eli Ravinneneutraali kunta-, Ruokopelto- ja Järki Lannoite-hankkeet. Kaikki tähtäävät ravinteiden ja materiaalien kierrätyksen tehostamiseen ja jokaisella on oma työkalupakkinsa käytettävissä. Seminaari on osa Suomi 100 -tapahtumien sarjaa.

– Toimivassa kierrätysketjussa jokainen on tärkeä lenkki, projektikoordinaattori Sanna Tikander RANKU-hankkeesta korostaa.

– Suomessa syntyy ravinnerikkaita biomassoja yli 21 miljoonaa tonnia vuodessa. Niiden sisältämien ravinteiden hyödyntäminen on puutteellista, vaikka ravinteiden kierrätys hyödyttäisi niin maamme taloutta kuin ympäristön tilaakin. Nyt haetaan vastauksia ja älykkäitä ratkaisuja, jotta tällaisia lukuja ei syntyisi.

– Esimerkiksi kierrätyslannoitteiden kehittämisessä otetaan koko ajan reippaita askeleita oikeaan suuntaan. Ravinteita, joita peltokasvit voivat käyttää hyödykseen, kannattaa jalostaa helposti ja taloudellisesti käytettävään muotoon, sanoo näiden asioiden eteen töitä paiskiva Järki Lannoitteen projektikoordinaattori Kaisa Riiko.

– Ruuantuotannossa eletään kiertotalouden ytimessä. Tuottaja ei onnistu työssään, ellei peltoihin löydy ravinteita antamaan kasvuvoimaa. Ratkaisuja haetaan koko ajan laajalla rintamalla. Niiden kehittäminen on yhteinen etu.

Askel pitenee

Kolmen hankkeen yhteisseminaarissa haetaan vahvuuksia ja keinoja matkalla kohti yhteisiä tavoitteita. Kantava ajatus on, että jokaisella askeleella on vahva merkitys.

– Seminaarin tavoitteena on rakentaa uusia askelkuvioita, joissa yhteistyön voimaa hyödynnetään, Ruokopelto-hankkeen projektikoordinaattori Maria Yli-Renko korostaa.

Hän nostaa esiin viljelijöiden vahvaa sitoutumista ja ennakkoluulotonta asennetta, kun hankkeen aikana on kokeiltu ruovikon niittoa ja silppuamista sekä haettu ruokosilpulle jatkokäyttöä peltojen kasvukunnon kohentajana.

Askel käytäntöön

Parikymmentä alan hanketta ja yritystä esittäytyy seminaarin ajan hanketorilla virastotalon aulatiloissa. Viljelypäällikkö Kimmo Pusa Finnamylistä kertoo, miten yritys on onnistunut oikeilla käsittelymenetelmillä jalostamaan lisäarvotuotteita tärkkelysperunan solunesteestä, joka aiemmin levitettiin sellaisenaan pelloille. Samalla levitettävä määrä on pienentynyt dramaattisesti.

– Jalostamme solunesteen perunaproteiinijauheeksi ja nestemäiseksi lannoitteeksi. Etsimme koko ajan uusia ratkaisuja. Nyt juuri on työn alla oikeanlaisen levityskaluston löytäminen. Se tulee olemaan jotakin lietteen levityskaluston ja kasvinsuojeluaineiden levitysruiskun väliltä.

– Tuotekehitys on vienyt eteenpäin. Pitkälle jalostettua luomukelpoista lannoitettamme levitetään nyt alle 10 kuutiota hehtaarille keväisin, kun solunesteenä sitä jouduttiin levittämään moninkertainen määrä syksyisin.

Pusa on mukana Ruovikosta ruokapöytään -seminaarin Tahtotila tulevaisuuteen -paneelikeskustelussa, jonka vetää ympäristöneuvos Tarja Haaranen.

SuomiFinland100-tunnus_sininen_RGBRANKU-, Ruokopelto- ja Järki Lannoite -hankkeiden yhteinen loppuseminaari keskiviikkona 1.11.2017 klo 9.30 -15.30 Valtion Virastotalossa, Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Lisäksi aulassa on aiheeseen liittyvä hanketori.

Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta muutama varapaikka on jäljellä. Ilmoittaudu tästä, tilanne varmistetaan sinulle sähköpostilla.

Lue lisää > Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ruovikosta ruokapöytään -seminaari marraskuussa

Ruovikosta ruokapöytään -seminaari marraskuussa

Ravinnekierrätyksen jokainen askel vaikuttaa

Tervetuloa RANKU-, Ruokopelto- ja Järki Lannoite -hankkeiden yhteiseen loppuseminaariin 1.11.2017 klo 9.30 – 15.30

Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

Toimiva ravinnekierrätys on tulevaisuuden ruuantuotannon edellytys, omavaraisuuden lähde ja järkevä ratkaisu moneen ongelmaan. Se on myös kiitos ympäristölle.

Ravinnekierrätyksen askeleet voivat olla pieniä tai suuria, mutta kaikki ne johtavat samaan suuntaan – kestävään tulevaisuuteen. Lisää vauhtia askeleisiin kannattaa tulla hakemaan seminaarista.

Näissä hankkeissa on tehty lujasti töitä tulevaisuuden eteen, ja nyt on aika antaa viestikapula eteenpäin. Tule kuuntelemaan, millaisia askelia ravinnekierrätyksen eteen on otettu ja askel kannattaa suunnata seuraavaksi.

Seminaarin rahoituksessa ja järjestelyissä ovat mukana ympäristöministeriö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Baltic Sea Action Group ja em. hankkeet.

SuomiFinland100-tunnus_sininen_RGBLue lisää ja tule mukaan! >> Ohjelma ja ilmoittautuminen (ymparisto.fi/ranku)

 

Tapahtuma on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa

Mitä vesistöille tapahtuu? Kaikki suunnitelmat nettikirjastossa!

Mitä vesistöille tapahtuu? Kaikki suunnitelmat nettikirjastossa!

Vaikutavesiin_nettisivuntunnus_500x300ymparisto.fi

Ympäristöhallinnossa on koottu kirjasto kaikista

  • vesienhoidon suunnitelmista
  • vesienhoidon toimenpideohjelmista
  • merenhoidon julkaisuista
  • tulvariskien hallintasuunnitelmista

Tutustu, saat vaikuttamiselle pohjaa >> Kirjastosta löytyvät kaikki julkaisut (ymparisto.fi)

Sinisen biotalouden hankehaku auki

Sinisen biotalouden hankehaku auki

Sinisen biotalouden hankehaku on avautunut. Haku on maa-ja metsätalousministeriön lanseeraama ja toteuttaa hallitusohjelman kärkihanketta sinisen biotalouden edistämisestä. Hakuaika jatkuu 14.7.2017 asti Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoimana.

Hakuteemat ovat

  1. Vesialan kansainvälistymisen vauhdittaminen
  2. Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit
  3. Vesistössä olevien ravinteiden ja energian kestävä hyödyntäminen

Kuhunkin hakuteemaan on varattu rahoitusta 500 000 euroa. Yhteensä rahoitusvaraa on siis 1 500 000 euroa.

Lue lisää >> Sinisen biotalouden hankehaku (ely-keskus.fi)