kulutus

Etusivu / Postit "kulutus"

Kaupan hävikistä aineet kotitaloustunnille

Länsi-Suomi 12.9.2017

Valtakunnallisella hävikkiviikolla yläkoulujen kotitalouden valinnaisryhmät osallistuvat Hävikki-battle -kilpailuun. Näin muun muassa Rauman normaalikoululla. Battlessa kaupan hävikkiraaka-aineista varmistetaan kahden ruokalajin aterioita.

LS_12-9-2017b

Koulumaailman kiertotaloustapahtuma

Koulumaailman kiertotaloustapahtuma

Lounais-Suoomen ympäristökasvatusverkosto järjestää marraskuussa koulumaailmaan suunnatun kiertotaloustapahtuman Kaarinassa.

Ympkasvatus_kiertotalousseminaari_16.11.2017Tarkoituksena on antaa opettajille ja kasvattajille tietoa sekä menetelmiä, joiden avulla kiertotaloutta voidaan toteuttaa koulujen opetussuunnitelmassa. Kiertotalousaihetta käsitellään laajasti, mutta käytännönläheisesti muun muassa eri toimintapisteiden avulla.

Seminaari soveltuu opettajien Veso-koulutukseksi.

Ilmoittautuminen käynnistyy elo-syyskuussa, jolloin myös ohjelma tarkentuu, mutta tapahtuma on hyvä merkitä jo nyt kalentereihin!

Lue lisää > www.valonia.fi/kiertotalousseminaari

 

 

Energiatehokkuussopimuksilla satojen miljoonien säästöt

Energiatehokkuussopimuksilla satojen miljoonien säästöt

Yritykset ja kunnat säästävät energiatehokkuussopimuksilla satoja miljoonia vuodessa

Suomalaisten yritysten ja kuntien vuosina 2008–2016 tekemät energiansäästötoimet tehostivat vuotuista energiankäyttöä lähes 16 terawattitunnilla. Määrä ylittää kaikkien Suomen lähes kahden miljoonan kerrostaloasukkaan vuosittaisen lämpöenergiankulutuksen. Energiatehokkuussopimusten 20 menestysvuotta ja uuden sopimuskauden käynnistymistä juhlittiin 15.6.2017 Finlandia-talolla.

Vapaaehtoisuuteen pohjautuvat energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää EU:n tiukat velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimusten piirissä on ollut suuri osa Suomen energiankäytöstä viimeisen 20 vuoden ajan.

Sopimukset ohjaavat toimijoita jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Siihen liittyneet yritykset ja organisaatiot asettavat itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Juhlaseminaarissa palkittiin 18 vastuullista energiankäyttäjää 

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva palkitsivat Finlandia-talolla yrityksiä ja kuntia tuloksellisesta ja esimerkillisestä energiatehokkuustyöstä vuosina 2008–2016. Palkitut valikoituivat oman alansa energiatehokkuustähdiksi muiden ansiokasta energiatehokkuustyötä tehneiden joukosta.

Palkittujen joukossa oli viisi Lounais-Suomessa vaikuttavaa yritystä:

Sallila energia 150617 NMSallila Energia Oy vastaa asiakkaiden toiveisiin ja tarjoaa kattavasti tietoa energiansäästöstä ja uusiutuvista energiamuodoista. Sallila Energia on vastannut kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen parantamalla asiakaspalvelua ja kouluttamalla omaa henkilökuntaansa energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Lue lisää >>

Sucros Oy ylitti energiatehokkuuden parantamiselle asetetut tavoitteensa. Se tarkoittaa isoa säästöä yhtiön energialaskuun. Sucros Oy valmistaa Säkylässä kotimaisesta sokerijuurikkaasta hienoa kidesokeria teollisuudelle ja kotitalouksille. Lue lisää >>

Sucros 150517 NMValmet Automotive Oy pitää energiatehokkuutta kilpailuvalttina. Korkea laatu oli keskeinen valtti, jolla Valmet Automotive voitti kilpailun Mercedes-Benzin uudesta automallista. Energiatehokkuus on autonvalmistajille tärkeä laatukriteeri. Lue lisää >>

PCAS Finland Oy turkulainen on kemianalan yritys, joka on erikoistunut lääkeaineiden valmistukseen ja kehitykseen lääketeollisuudelle. Kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää huomion kiinnittämistä kustannuksiin. Energia muodostaa huomattavan osan yrityksen kiinteistä kuluista. Lue lisää >>

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on luonut energianhallintamallin, jossa etsitään parannuskohteita yhdessä tilojen käyttäjien ja yhteistyöverkoston kanssa. Yhtiöön on nimetty energiamanageri, jonka tehtäviin kuuluu energian kulutuksen seuranta, poikkeamiin reagointi ja asioiden kuntoon saattaminen yhteistyössä kiinteistöhuollon ja muiden palveluntuottajien kanssa. Lue lisää >>

Suomalaisella sisulla ja vapaaehtoisesti jo 20 vuoden ajan

Sopimukset ovat olleet Suomessa energiatehokkuuden parantamisen kivijalka jo 20 vuoden ajan. Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimustoiminta on kansallinen ylpeydenaihe ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Sopimusten avulla olemme saavuttaneet suuria säästöjä ilman lainsäädäntöä.

Valtion myöntämä harkinnanvarainen energiatuki on vauhdittanut sopimuksessa mukana olevien energiatehokkuusinvestointeja. Tukea energiainvestointeihin ja -katselmuksiin on sopimuskaudella 2008–2016 myönnetty yli 1 800 hankkeelle, yhteensä 105 miljoonaa euroa.

Uudelle sopimuskaudelle 2017–2025 on tähän mennessä liittynyt 356 yritystä ja 49 kuntaa ja kuntayhtymää. Mukaan sopimuksiin tavoitellaan yli 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Lue lisää
>> TEM
>> Energiatehokkuussopimukset 2017 – 2025

 

Materiaalien kierrätysosaamiseen vauhtia ja viisautta

Materiaalien kierrätysosaamiseen vauhtia ja viisautta

Suomen ympäristökeskus 2.6.2017

Seminaari_3_1310141
Ympäristöohjelma-seminaarissa, Turussa esiteltiin tekstiilien kierrätystä v. 2014.

Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pyritään pitämään käytössä mahdollisimman pitkään, mutta materiaalien kierto ei saisi aiheuttaa riskejä ihmisille tai ympäristölle.

Suomen ympäristökeskuksen Policy Brief -julkaisussa annetaan suosituksia siitä, miten haitalliset aineet saadaan pois kierrosta.

Kierrätettävät materiaalit ovat koostumukseltaan, iältään ja alkuperältään vaihtelevia. Jätteiden hyödyntämiseen uusiomateriaalina voi liittyä riski haitallisten aineiden palaamisesta uusiin tuotteisiin. Jotta haitallisten aineiden kierrättäminen voidaan välttää, kemikaalitietojen pitäisi siirtyä tuotteiden ja materiaalien mukana.

On myös kehitettävä työkaluja haitattomien vaihtoehtojen löytämiseksi. Tietokanta vaarallisia aineita korvaavista vaihtoehdoista voisi auttaa erityisesti PK-yrityksiä.

Tuotteille myönnetyt ympäristömerkit auttavat kuluttajia tunnistamaan ympäristöystävälliset tuotteet, joissa on huomioitu energiatehokkuus, ilmastovaikutukset sekä kemikaalikuormitus. Myös EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden tulisi vastata kierrätettävyyden vaatimuksiin.

Ympäristön tila -katsaus 2/2017

SYKE julkaisi myös kiertotalousaiheisen ympäristön tila – katsauksen, jossa tarkastellaan luonnonvarojen käyttöä Suomessa eri näkökulmista. Asiantuntijoiden mukaan kiertotalouteen siirtyminen ei onnistu pelkästään markkinavetoisesti, vaan tarvitaan julkista ohjausta uusien ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Lue lisää >>

Miten kunnasta tehdään energiaviisas?

Turun Sanomat 2.6.2017

Energia- ja vesikustannusten osuus on 20-30 % kuntalaisen asumiskuluista. Kasvihuonekaasupäästöistä rakennusten osuus on noin 30 %.

Asunto-osakeyhtiöillä on paljon mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta. Kiinteistöliitosta saa neuvoja, miten edetä asiassa.

TS_2-6-2017a

Mikromuovit riski ympäristölle

Mikromuovit riski ympäristölle

Haittojen ehkäisy tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Suomen ympäristökeskus on julkaissut Näkökulma ympäristöpolitiikkaan -sarjassa katsauksen muoviroskan lisääntyneeseen määrään maailman merissä.

Mikromuovit ovat osin tuntematon riski. Niiden syntyä voidaan ehkäistä ohjauksella ja luomalla kannustimia uusille innovaatioille.

Lue >> Mikromuovit riski ympäristölle (helda.helsinki.fi)

Teollisen kierrätyksen teemaseminaari Porissa 23.5.

Jätejakeiden tuotteistamisella liiketoimintaa ja kustannussäästöjä

Prizztech Oy järjestää Porissa teollisen kierrätyksen teemaseminaarin 23.5.2017 klo 13 – 16, Yyterin kylpylähotellissa.

Seminaarissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja teollisuuden sivutuotteiden tuotteistamisesta ja materiaalien hyötykäytöstä. Seminaari päättyy kahvitilaisuuteen, jossa on mahdollista verkottua alueen muiden yritysten sekä alan asiantuntijoiden kanssa.

Tilaisuuden tavoitteena on innostaa erityisesti alueen pk-yrityksiä etsimään ratkaisuja omien sivutuotteidensa hyötykäyttöön. Asiantuntijapuheenvuorot Insinööritoimisto Gradientti Oy ja Vahanen Environment Oy:

1. Miten tunnistetaan ne jätejakeet, joilla on tuotteistamispotentiaalia ja mitä hyötyä tuotteistamisesta on?2. Tuotteistaminen End of Waste -menettelyn kautta, esimerkkinä jätepuu

3. Jätestatuksesta eroon sivutuoteluokituksen kautta

4. Koekenttärakentamisella näyttöä materiaalien hyötykäytöstä, esimerkkinä koekentät valimoteollisuuden sivutuotteista

5. Betonimurskeen hyötykäyttö ja CE-merkintä

Ilmoittautuminen 15.5.2017 mennessä www.lyyti.in/kiertotalous17

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää etukäteisilmoittautumista.

Lue lisää >> Prizztech

Rauma on Hinku-kuntien kärkeä

Länsi-Suomi 30.3.2017

Rauman kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 35 % vuosina 2007-2015. Rauma on Hinku-kunta eli mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostossa.

Päästövähennystä on tapahtunut sähkön- ja lämmäntuotannossa, jätehuollossa kierrätyksen ja jätteiden energiakäytön kasvettua sekä myös tieliikenteessä.

LS_30-3-2017a

Aurinkopaneeleiden yhteishankinta kiinnostaa

Vakka-Suomen Sanomat 23.3.2017

Mynämäessä toteutettiin aurinkopaneleiden yhteishankinta v. 2013. Siihen osallistui parikymmentä taloutta.

Uusi hankintakierros on kiinnostanut jo yli kuuttakymmentä taloutta. Yhteishankintaa organisoivat Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistys ja Valonia.

VSS_2017_03_23

 

Kodin kemikaaleissa riski vesistöille

Kodin kemikaaleissa riski vesistöille

Puhtaus, hygienia ja ulkonäön kaunistus ovat tärkeitä, mutta niiden vaalimiseen ei tarvita rajattomasti kemikaaleja.

Monet kodin puhdistukseen ja henkilökohtaisen hygieniaan sekä kauneuden hoitoon käytettävät valmisteet sisältävät vesieliöille ja muulle ympäristölle haitallisia aineita. Jokainen voi omilla valinnoillaan ja tavoillaan vaikuttaa kemikaalikuormitukseensa. Ethän siis käytä liikaa aineita!

Kaikki mikä kotona laitetaan viemäriin tai WC-pyttyyn, päätyy jätevedenpuhdistamolle ja osa jatkaa matkaansa edelleen vesistöön. Jätevedenpuhdistamoita ei ole suunniteltu puhdistamaan kuin fosforia, typpeä ja eloperäistä ainesta ja tietyt kemikaalit voivat jopa sotkea puhdistussysteemin.

Kemikaalit häiritsevät usein hormonien tai elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa ja lisääntymistä.Lisäksi jotkin kemikaalit matkivat ihmisen tai eläinten luonnollisia hormoneja tai häiritsevät niiden toimintaa. Tällaisia ovat ftalaatit, bisfenolit ja nonyylifenolit.

Kodinpuhdistusaineita_Barbro Wickström_Rodeo_73246Toimi näin:

  •     mieti, tarvitsetko tuotetta tai ainetta todella
  •     lue pakkausmerkinnät ja tutustu vaihtoehtoihin
  •     osta ympäristömerkittyjä tuotteita
  •     annostele käyttöohjeen mukaan, usein vähempikin riittää
  •     älä sotke kemikaaleja keskenään
  •     käytä henkilökohtaiseen hygieniaan ja kaunistautumiseen ympäristöystävällisiä aineita
  •     lajittele jätteet ja huolehdi ongelmajätteistä asianmukaisesti
  •     WC-pytty ei hävitä roskia eikä kemikaaleja, se vain siirtää ongelman muualle

Joutsenmerkki ja EU-kukka (Ecolabel) ovat virallisia ympäristömerkkejä. Tuote on sekä ympäristöystävällinen että yhtä laadukas kuin muut vastaavat tuotteet. Näissä tuotteissa on useiden haitallisten aineiden kuten klooriyhdisteiden käyttö kielletty kokonaan. Valitsemalla ympäristömerkittyjä tuotteita voit muuttaa kulutustasi ympäristöä säästävään suuntaan.

Lue lisää, voit vaikuttaa

Vaikuta vesiin -kampanja huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2017