kulttuuriympäristö

Etusivu / Postit "kulttuuriympäristö"

Ympäristö Nyt -uutisviesti 3/2017

Lue uusin Ympäristö Nyt -uutisviesti 3/2017

aiheina:

 • Hiilineutraali maakunta on mahdollinen
 • Tarjolla faktaa ja ratkaisuja – Energiavaikuttajaseminaari 23.11.
 • Koulumaailman kiertotaloustapahtuma 16.11.
 • Ilmastotalkoot Satakunnassa 21.11.
 • Valtionavustusten haku käynnissä

Tilaa uutisviesti jatkossa sähköpostiisi: info@ymparistonyt.fi

Lue lisää > Ympäristö Nyt -uutisviesti 3/2017

Suunnitteletko talosi korjausta? Rakennusperinnön hoitoon avustusta

Suunnitteletko talosi korjausta? Rakennusperinnön hoitoon avustusta

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Määrärahaa saa käyttää avustuksiin yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Ensisijaisia kohteita ovat valtakunnallisesti merkittävissä kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä sijaitsevat kohteet (www.rky.fi) sekä maakunnallisesti arvokkaat kohteet.

Rakennuksen alkuperäinen luonne säilyttäen, tarpeetonta uusimista välttäen

Katanpää2Avustuksia myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Tyypillisiä avustettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ulkovaipan: katon, julkisivujen, ikkunoiden tai ulko-ovien korjaustyöt ja kantavien rakenteiden korjaustyö.

Avustuksen saaminen asettaa korjaukselle myös ehtoja. Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne ja ominaispiirteet sekä historiallinen aitous säilyy ja rakennusosien tarpeetonta uusimista välttäen. Työ tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla.

Hyvistä korjaustavoista saa tietoa museoviraston korjauskortistosta

Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, joten laajoissa korjauksissa tarvitaan usein asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Maakuntamuseon rakennustutkijat toimivat korjaustyön antikvaarisena asiantuntijana valvoen, että työ täyttää avustusehdot.

Yleisimpinä avustusten käyttökohteina 2017 olivat katon, ikkunoiden ja julkisivujen korjaukset

Vuonna 2017 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi avustuksia rakennusperinnön hoitoon 40 hakijalle Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella.  Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 84 kpl, joista valtakunnallisesti merkittäville alueille sijoittui 20 kpl. Suurin osa avustuksista olivat suuruudeltaan n. 2000-5000 €.

Vuodelle 2018 avustusten hakuaika päättyy 30.11.2017

Lue lisää > Varsinais-Suomen ELY-keskus

Valtionavustusten haku käynnissä

Valtionavustusten haku käynnissä

Valtionavustukset parantavat yksityisten ja yhteisöjen mahdollisuutta osallistua ympäristön ja luonnonvarojen hoitoon. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat osoittaneet ELY-keskuksille määrärahaa useisiin alueen ympäristöä kehittäviin tarkoituksiin. Avustusten hakuaika päättyy 30.11.2017. Avustukset ovat harkinnanvaraisia, ja myöntö perustuu hankesuunnitelman ja avustuskriteereiden väliseen tarkasteluun.

Utö Paula Saarento Turun museokeskuksen arkisto (TMK)Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin
 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

Lisäksi ympäristöministeriö ja Keski-Suomen ELY-keskus myöntävät eräitä avustuksia.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää
– kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin.
Ympäristöministeriö myöntää
– valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan,
– valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan,
– saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan,
– seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.
Avustuksia kulttuuriperintöhankkeisiin

Avustuksia kulttuuriperintöhankkeisiin

Avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin

Museovirasto on julistanut haettavaksi avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin. Haun ensimmäinen vaihe päättyy 20.10.2017 kello 15.00. Ensimmäisessä vaiheessa riittää lyhyt hankeaihioesittely. 

Määrärahan tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Näiden tuloksena kulttuuriperinnön saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät.

Avustushaku toteutetaan kokeilevalla ja osallistavalla tavalla kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat jättävät lyhyet hankeaihioesittelyt, joista osa valitaan toiseen vaiheeseen edelleen kehitettäväksi. Kehittäminen tapahtuu yhteisissä hankeklinikoissa yhteiskehittämisen keinoin ja mahdollisimman laajasti kohdeyhteisöjä osallistamalla. Kehittävän ja vaiheistetun haun avulla helpotetaan yhteishankkeiden syntymistä ja parannetaan avustuksen vaikuttavuutta.

Museovirasto painottaa hankeaihioiden kehittämisessä ja valinnassa yhteishankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan ja sen suunnitteluun, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja, josta voi syntyä toistettavia toimintamalleja.

Haun toinen vaihe koskee vain ensimmäiseltä hakukierrokselta jatkokehitykseen nostettuja hankeaihioita. Toinen vaihe ajoittuu marraskuulle 2017.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Avustusta ei myönnetä apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina tai laitehankintoihin.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Lue lisää > Museovirasto

Kanali ja Raumanjoki siivotaan taas talkoilla

Länsi-Suomi 27.9.2017

Muutaman vuoden tauon jälkeen pidetään taas talkoot kaupunkilaisille. Kanali on Karin koulun oma lähivesi, ja koulusta talkoisiin osallistuu oppilaita kahdesta luokasta. Aikuisillekin riittää töitä, vinkkaa tarkastusmestari Katja Holttinen Rauman kaupungilta.

LS_27-9-2017c

Envirate-sovellus lisäämään ympäristötietoisuutta

Globaalia big dataa ympäristöstä

Envirate älypuhelin-sovellus tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden arvottaa ympäristöään ja reagoida siinä tapahtuviin muutoksiin. Sovellus toimii globaalisti ja sen käyttö muodostaa maailmanlaajuisen big datan ihmisten havainnoista ja näkemyksistä. Kerääntyvä tieto on hyödyllistä niin yksilöille, yrityksille kuin poliittisille päättäjille.

21 kaupungin reittauskisa 30.6. – 30.9.2017

Koe asuinkaupunkisi ja ympäristösi aivan uudella tavalla: anna kokemallesi arvosana. Mikä on paras paikka kaupungissasi tai mistä paikoista pitäisi pitää parempaa huolta?

Katso kaupunkiasi uusin silmin: mitkä ovat sinulle ne paikat, joissa viihdyt? Kuinka kauniita paikkoja kaupungissasi on? Mitä niissä arvostat? Kulje ja pisteytä näkemäsi. Arvosanat muodostavat kartan, joka kertoo kaupunkien huippupaikat, missä kannattaa käydä ja mitä nähdä ja kokea – ja mitä ei. – Ihmisten motivaatio ympäristön suhteen mättää, sanoo Turun Sanomien haastattelussa tekniikan tohtori Pekka Harju-Autti, yksi Envirate-tiimin jäsenistä.

Sovellus julkistettiin kesäkuussa ja nyt siellä voi 30.9. saakka arvottaa 21 kaupungin ympäristöä. Kyseessä on myös kilpailu palkintoineen.

Lue lisää >> envirate.net

Turun Sanomat 14.8.2017

TS_14_08_2017

Euroopan kulttuuriperintövuosi 2018

Euroopan kulttuuriperintövuosi 2018

Vuosi 2018 on eurooppalainen kulttuuriperinnön vuosi

Kyseessä on EU-aloite ja mukana on suuri joukko toimijoita Euroopan neuvostosta ammatillisiin ja kansalaisjärjestöihin. Tarkoituksena on että vuosi toteutuu eurooppalaiselta tasolta paikalliseen saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Museoviraston teemavuoden koordinaattoriksi. Ympäristöministeriö on mukana teemavuoden toteutuksessa ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivät syyskuussa ovat yksi vuoden toteutusväylistä.

Euroopan kulttuuriperintöpäiviä vietetään vuosittain elo-syyskuussa

Päivien painoarvon halutaan entisestään kasvavan. Vastikään on ilmestynyt mm. kansainvälinen lehtinen 101 Event Ideas.

Kaikki suomalaiset kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat siirtyvät kulttuuriymparistomme.fi:n tapahtumakalenterista tähdiksi Euroopan kartalle!

Kulttuuriympäristöpäiviä voi viettää omin päin ja hyvässä seurassa syömällä yhdessä lempiympäristössä. Klikkaudu mukaan Facebook –tapahtumaan:  https://www.facebook.com/events/409296669410382/?ref=ts&fref=ts

Käytä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteita #kulttuuriympäristö #kulttuuriympäristömme #maisema #kulttuurimaisema #rakennusperintö.

Lue lisää teemavuodesta 2018 > European Year of Cultural Heritage 2018 (ec.europa.eu/culture/)

Varsinais-Suomen maakuntamuseolla uusi infoportaali

Varsinais-Suomen maakuntamuseolla uusi infoportaali

Turun museokeskuksen / Varsinais‐Suomen maakuntamuseon informaatioportaali on korvattu uudella portaalilla, johon on yhdistetty sekä rakennusinventoinnin että arkeologian tiedot. Uudistuksessa käyttöliittymää on selkeytetty ja taustatoimintoja yksinkertaistettu toimintojen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi.

VS mipPortaalin kehittäminen jatkuu käyttöönoton jälkeenkin sekä rakennusinventoinnin että arkeologian osalta. Portaaliin lisätään arkeologian osuus ja siirretään arkeologiset tiedot nykyisistä Access‐tietokannoista.

Uuden portaalin käyttö

Informaatioportaalin kirjautumisosoite säilyy ennallaan (https://mip.turku.fi) ja käyttäjätunnukset pysyvät samoina, mutta salasana on vaihdettava ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Pahoittelemme käyttökatkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot

Paula Saarento, tutkija
puh. 040 707 5104, paula.saarento@turku.fi
Turun museokeskus / Varsinais‐Suomen maakuntamuseo

 

Sinisen biotalouden hankehaku auki

Sinisen biotalouden hankehaku auki

Sinisen biotalouden hankehaku on avautunut. Haku on maa-ja metsätalousministeriön lanseeraama ja toteuttaa hallitusohjelman kärkihanketta sinisen biotalouden edistämisestä. Hakuaika jatkuu 14.7.2017 asti Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoimana.

Hakuteemat ovat

 1. Vesialan kansainvälistymisen vauhdittaminen
 2. Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit
 3. Vesistössä olevien ravinteiden ja energian kestävä hyödyntäminen

Kuhunkin hakuteemaan on varattu rahoitusta 500 000 euroa. Yhteensä rahoitusvaraa on siis 1 500 000 euroa.

Lue lisää >> Sinisen biotalouden hankehaku (ely-keskus.fi)