kulttuuriympäristö

Etusivu / Postit "kulttuuriympäristö"
Kulttuuriympäristösatoa

Kulttuuriympäristösatoa

Kulttuuriympäristöfoorumi: aineettomat arvot yhdistävät ihmisiä ja yhteisöjä

Turun linnassa kokoontui 4.9.2018 ilahduttavan monipuolinen joukko kulttuuriympäristön ja -perinnön ystäviä. Osana Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumia järjestettiin lähiympäristön löytämistä ja paikan merkitystä identiteetille käsittelevä Kulttuuriympäristöfoorumi. Foorumilla haluttiin myös nostaa esiin samalla viikolla vietettävää Euroopan kulttuuriympäristöpäivää ja vuoden 2018 Euroopan kulttuuriperinnön teemavuotta.

Bryggman-salissa kuulimme, kävimme keskustelua ja saimme uusia näkemyksiä siitä, miten maakunnassa kerättävää ja tutkittavaa tietoa voidaan hyödyntää niin opetuksen suunnittelussa, matkailun kehittämisessä ja elinvoimaisuuden edistämisessä kuin virkistäytymisessä ja hyvinvoinnin lähteenä.

Kulttuuriymparistof-yleiso-Niina-Ruuska-920x425

Puhujien esitykset toivat esiin hyvin sen moninaisuuden, mikä eteemme avautuu, kun puhumme kulttuuriympäristöstämme ja -perinnöstämme. Aineettomat arvot ja ihmisen toiminta historiallisena jatkumona yhdistää ihmisiä ja yhteisöjä. Ympäristömme vetovoimaiset kulttuurimaisemat ja luonto, rakennetut ympäristöt ja arkeologiset paikat tarjoavat paitsi oppimisympäristöjä, myös virkistäytymistä ja elinkeinoja.

Useiden toimijoiden tuottamana arvokasta tietoa kertyy paljon, joskus sirpaleisenakin näyttäytyvänä kokonaisuutena. Tärkeää onkin saada kerätty tieto käyttöön ja tuoda esiin niitä työkaluja, joita jatkuvasti kehitetään tiedon parempaan hyötykäyttöön saamiseksi. Näin voimme onnistua paremmin ymmärtämään ympäristökokonaisuuksiin liittyviä monia kytkentöjä ja lisäämään keskustelua suhtautumisestamme ympäristöömme.

Kirjoittaja:
maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, Varsinais-Suomen liitto

>> Kulttuuriympäristöfoorumin 4.9.2018 esitykset

Kulttuuriperinnön valokuvauskilpailu syyskuussa

Kulttuuriperinnön valokuvauskilpailu syyskuussa

Wiki Loves Monuments Suomi -valokuvauskilpailuun voi osallistua 1.9.2018-30.9.2018

Wiki Loves Monuments on Wikipedian syyskuussa järjestettävä valokuvauskilpailu, jossa tuodaan osallistujamaiden kulttuuriperintöä tunnetuksi.  Suomen osakilpailussa kuvataan suojeltuja rakennuksia, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja ympäristöjä, maailmanperintökohteita ja arkeologisia kohteita. Kuvat talletetaan Wikipediaan kaikkien vapaasti hyödynnettäviksi ja muokattaviksi. Kilpailun jälkeen Museovirasto arkistoi kuvista valikoidun otoksen kuvakokoelmiinsa pysyvää säilytystä varten.

Wikimedia Suomi ry ja Museovirasto järjestävät kilpailun Suomessa nyt toista kertaa. Viime vuonna kuvia kertyi 2259 kappaletta 92 kuvaajalta. Näistä jo kolmasosa on käytössä Wikipedian kuvituksena. Maailmanlaajuinen Wiki Loves Monuments -kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran Alankomaissa vuonna 2010 ja vuonna 2017 siihen osallistui yli 10 000 valokuvaajaa 245 000 kuvalla.

Kilpailuun osallistutaan tallentamalla kuvat kilpailun nettisivujen kautta 1.–30.9.2018 välisenä aikana. Kisaan voi osallistua kuvilla, jotka on otettu ennen kilpailun alkamista. Tärkeintä on tallentaa kuvat Wikipediaan syyskuun aikana. Suomen osakilpailun kymmenen parasta pääsevät mukaan kansainväliseen loppukilpailuun.

Tämän vuoden Suomen osakilpailuun on mahdollista osallistua myös jälleenvalokuvaamalla historiallisia valokuvia niiden tapahtumapaikoilla. Kilpailusarjan erityisteemana ovat vuonna 1918 kuvatut kuvat. Vanhoista ja uusista kuvista muodostuu ennen ja nyt -kuvapareja samalla kun paikoista muodostuu muistopaikkoja kartalle.

Sampo Kiviniemi

Tämä Sampo Kiviniemen ottama kuva oli viime vuoden kilpailussa yksi Suomen finalisteista. Kuvassa on asutusta Jurmossa. Kuva: Sampo Kiviniemi

Lue lisää

> Wiki Loves Monuments Suomi 2018 -sivut

> Vuoden 2017 voittajakuvat ja Suomen 10 finalistia

Tunnista maiseman mahdollisuudet -seminaari 18.9.

Tunnista maiseman mahdollisuudet -seminaari 18.9.

Aika: tiistai 18.9.2018 klo 13 – 18
Paikka: Leirikeskus Pihlava, Lehmuuntie 35, Säkylä

Säkylän Köyliönjärvi on yksi Suomen kansallismaisemista ja lähialueella on monia muitakin hienoja maisemakohteita. Kaunis maisema edistää ihmisten hyvinvointia, vahvistaa paikallisidentiteettiä ja houkuttelee matkailijoita. Maisema voi myös synnyttää uutta liiketoimintaa tai tuoda lisäarvoa olemassa olevalle toiminnalle.

Mitä lisäarvoa maisema voisi tuoda sinun yrityksellesi? Entä miten alueen yritykset ja yhteisöt voisivat edistää arvokkaan maiseman säilymistä? Kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten keskuksesta kertoo, miten maisemaa on tuotteistettu Ruotsissa ja arkeologi Leena Koivisto Satakunnan Museosta kertoo Adoptoi monumentti -toiminnan tarjoamista sponsorointimahdollisuuksista. Projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki Satakunnan ammattikorkeakoulusta kertoo puolestaan matkailun uusista trendeistä. Päivään sisältyy myös retki Köyliönjärvelle, jossa tutustuminen mm. Köyliön Vanhakartanoon.

Ilmoittautuminen kahvitarjoilua ja retken bussikuljetusta varten 14.9. mennessä: Ilmoittautumislomake

Lue lisää
> Köyliönjärven kulttuurimaisema

Suomalaiset ehdottivat kohteita Unescon maailmanperintölistalle

Ympäristöministeriö ja Museovirasto selvittivät tavallisten suomalaisten mielipiteitä sopivista kohteista

Unesco ylläpitää maailmanperintökohteiden listaa, johon kuuluu yhteensä yli 1000 kohdetta eri puolilla maailmaa. Listalle pääsy ei ole helppoa, sillä kohteen pitää olla luonnon- tai kulttuuriympäristönsä puolesta ainutkertainen koko maapallon mittakaavassa. Kukin maa ylläpitää aieluetteloa, josta ehdotetaan kohteita varsinaiseen maailmanperintöluetteloon. Unescon listalle lisätään vuosittain 20-30 kohdetta.

Suomessa on tällä hetkellä seitsemän maailmanperintökohdetta. Listan ainoa suomalainen luontokohde on Merenkurkun saaristo. Kulttuuriperintökohteita ovat Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue sekä Struven ketju.

Aieluetteloa tulee ajoittain päivittää ja osana tämänkertaista päivitystä asiasta vastaavat ympäristöministeriö sekä Museovirasto päättivät antaa puheenvuoron pelkkien asiantuntijoiden sijaan myös tavallisille kansalaisille. Tänä kesänä järjestettiin kaikille avoin kysely, johon kansalaiset saivat ehdottaa listalle mielestään sopivia kohteita.

Merenkurkku / HeliFoto

Rönnskärin saari Merenkurkussa. Kuva: HeliFoto

Kysely keräsi 178 ehdotusta, joista noin kuudessakymmenessä ehdotettiin eri kohteita

Koska listalle saa ehdottaa sekä luonto- että kulttuuriperintökohteita, on potentiaalisten kohteiden kirjo laaja. Tämä totetui myös kansalaisten ehdotuksissa. Perinteistön kulttuuriperintökohteiden, kuten Turun Aurajokivarren ja Vanhan Porvoon lisäksi ehdotuksiin mahtui mm. Malmin lentoasema, Saimaan saaristo sekä Itämeren majakat. Joku vastaajista oli kokenut myös perussuomalaisen miehen Unescon kulttuuriperintöstatuksen arvoiseksi.

Lounais-Suomen alueelta ehdotettiin aikaisemmin mainittua Aurajokivartta, Saaristomeren paleogeologiaa Paraisilla, Kauppilan umpipihaa Laitilassa, Seilin saaren kirkkoniemeä ja vanhaa hospitaalia,  Harjavallan voimalaitosta ja Satalinnan sairaalaa ympäristöineen, Laivanrakentajainkylää Turussa ja Pyhämaan Uhri kirkkoa Uudessakaupungissa. Ympäri maata olevia ehdotettuja kohteita olivat sauna- ja avantouintipaikat, suomalainen monimuotoinen metsä, Suomen merimajakat ja Itämeren hylyt.

Asiantuntijat käyvät kaikki kyselyssä ehdotetut kohteet läpi. Luonnonperintökohteet käydään läpi ympäristöministeriön ja Metsähallituksen yhteistyönä, ja Museovirasto tekee kulttuuriperintökohteista esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Aieluetteloon harkittavien kohteiden kehittämistä jatketaan kohteiden omistajien ja hallinnoijien kanssa.

Suomen päivitettyyn aieluetteloon valitaan korkeintaan neljä kohdetta, jotka voivat edustaa kulttuuri- tai luonnonperintöä. Luettelon kohteita esitetään Unescolle maailmanperintökohteiksi seuraavan 10 vuoden aikana.

Lue lisää

> Suomalaiset ehdottivat uusia luontokohteita UNESCOn maailmanperintöluetteloon

Koulutuspäiviä syksylle

Koulutuspäiviä syksylle

Syksy on perinteisesti koulunpenkille palaamisen aikaa. Työelämässäkin kouluttautumisen eduista pääsee joskus nauttimaan. Syksyksi on tarjolla koulutuspäiviä, luentoja, seminaareja, ajankohtaispäiviä ja tapahtumia ympäri Lounais-Suomen eri alojen taitajille.

Kestävää kehitystä ja matkailua

UNESCO:n kesäkoulu (Kulttuuritalo Poselli, Rauma 27.8. klo 9.30-12)

Turun yliopisto ja Università della Svizzera italiana järjestävät UNESCO:n kesäkoulun Suomessa. Kesäkoulun teemana on kehittää tapoja edistää kestävää matkailua maailmanperintökohteissa tieto- ja viestintätekniikan avulla. Kesäkoulu vierailee Raumalla 27.-29.8. ja maanantaina 27.8. tarjolla on yleisöluentoja, joihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Luennoitsijat ovat kulttuuriperinnön, kestävän kehityksen ja tieto- ja viestintätekniikan tutkijoita.

 

Vesistöaiheisia koulutuksia

Toiminnallinen Blue Care -päivä Rauman saaristossa 5.9.

Satakunnan ammattikorkeakoulun BlueSata-hanke järjestää syksyllä useita Blue Care -aiheisia tilaisuuksia. Blue Care -päivä järjestetään Rauman saaristossa Päivärannan tilalla Nurmeksessa. Päivän aikana on tarkoitus pohtia, miten erilaisia vesistökohteita voitaisiin hyödyntää enemmän oppimisen sekä kulttuurin näkökulmasta ja millaisia palveluja näistä teemoista voisi olla mahdollista rakentaa ja minkälaista yhteistyötä se vaatisi. Päivään osallistujien toivotaan olevan idearikkaita. Paikkoja tapahtumaan on rajoitetusti kuljetusjärjestelyjen takia ja tapahtuma järjestetään säävarauksella.

Päivän ohjelma:
9.00 Lähtö rannasta (Rokinnokka)
10.00 Kahvi ja johdatus päivän teemaan, Juhani Korpinen ja Päivi Granö
10.45 Luontoympäristö ja luovuus, Marjo Heino ja Maija Esko
12.00 Lounas
13.00 Kuullaan, nähdään ja reagoidaan ympäristöön, Hanna Elo
14.00 Työpajatyöskentely (työskentelyn lomassa kahvit)
16.00 Lähtö kotiin

Ilmoittaudu täällä 26.8. mennessä: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/8241/lomake.html

Blue Care -työpaja Kaskisissa 19.9

Lisää tapahtumasta ja Blue Care -termin merkityksestä täällä. Työpaja on suunnattu yrittäjille tai yrittämisestä kiinnostuneille ja se järjestetään Bladhin talolla Kaskisissa. Ilmoittautuminen viimeistään 9.9. osoitteessa: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/8272/lomake.html.

Satakunnan rannikon luontoarvot ja kulttuuriperintö matkailussa 1.-3.10. (Rauma, Pori ja Merikarvia)

BlueSata -hanke järjestää syksyllä kolme koulutuspäivää, yhden Raumalla (1.10.), Porissa (2.10.) ja Merikarvialla (3.10.). Koulutuksissa on paikallinen näkökulma ja koulutuksien sisältönä on mm.Selkämeren luonto- ja kulttuuriarvot, keskeiset vetovoimatekijät, Selkämeren erityispiirteet suhteessa muihin merialueisiin ja konkreettisen tiedon tarjoaminen alueen matkailukäytön mahdollisuuksista ja rajoituksista. Koulutuksien tarkoituksena on tarjota eväistä tarinallistamiseen ja paikallisten vetovoimatekijöiden hyödyntämiseen matkailutuotteissa. Koulutuksissa on luentojen lisäksi työpajoja. Ilmoittautuminen koulutuspäivään tapahtuu 15.8. mennessä sähköpostilla osoitteeseen jaana.ruoho@samk.fi.

 

Paimionjoki-yhdistyksen joen kulttuurihistoriaan ja ekologiseen tilaan liittyviä luentoja

Vedestä virtaa ja viihtymistä – avovesiliikunta ja -elämyspalveluita matkailijoille (Pori 18.10. klo 9-15)

Koulutuspäivä on suunnattu satakuntalaisille yrittäjille ja elinkeinojen kehittäjille. Koulutuksen sisältöön kuuluu aamupala, luento, lounas ja työpaja. Ilmoittauminen 1.10. mennessä osoitteeseen jaana.ruoho@samk.fi.

Paimionlahden muinaisuus (Paimiosali, Paimio 16.8. klo 18-19.30)

Luennoitsija Eeva Raike (arkeologi, maisemantutkimuksen yliopistonlehtori) avaa Paimionlahden historian kerroksia ja sitä, miltä lahti on aikoinaan näyttänyt. Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista.

Meltolan muistin maisema (Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, Paimio 25.8. klo 19-14)

Muisteluhetki ja muistelukävely järjestetään Meltolan maiseman menneisyydessä tutustuen alueen tiiliteollisuuden, sillitehtaan, puukenkätehtaan sekä kalastuksen ja viljelysmaiden historiaan. Paikalle on kutsuttu henkilöitä, joilla on alueelta kerrottavia muistoja. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 21.8. osoitteeseen elina.tuomarila@somero.fi tai puhelimitse 0400 211 857. Osallistujamäärä on rajattu 40 henkilöön.

Purojen, ojien & jokien kulttuurihistoriaa ja havaintoja nykyhetkessä (27.9. klo 19-21 Marttilan kirjasto, Marttila ja 4.10. 18-19.30 Elisenvaaran koulu, Kyrö)

Luennoilla käsitellään puro- ja ojaympäristöjen muuttuneita merkityksiä. Aikaisemmin pieniäkin vesistöjä käytettiin uimiseen, pyykkäämiseen tai saunaveden ottoon, mutta nykyään ojien käyttö on vähäistä. Käytön historiaa käydään läpi sekä Marttilan Hirvasojan että Pöytyän Tarvasjoen tiimoilta. Ilmoittautuminen tapahtumiin on vähintään 5 päivää ennen tapahtumaa tällä sivulla tai vaihtoehtoisesti numeroon 040 6722 969.

Maatalouden vesienhoitoa & perinnemaisemia Paimionjoen vesistöalueella (10.10 klo 18.-19.30 Kiiruun koulukeskus, Somero, 17.10. klo 18-19.30 Kirjaston Koskisali, Koski TI ja 29.11. klo 18-19.30 Paimiosali, Paimio)

Perinnebiotoopeista ja niiden hoidosta puhutaan, mutta miten maatilan perinnemaiseman tunnistaa ja miten sitä voisi omalla toiminnallaan hoitaa? Ajankohtaiskatsauksia antaa maatalous- ja ympäristöneuvoja Eriika Lundström. Tilaisuudet ovat hengeltään keskustelutilaisuuksia.

Pienvesistöjen kansalaistaidot (11.10. klo 18-19.30 Elisenvaaran koulu, Kyrö, 18.10. 19-20.30 Marttilan kirjasto, Marttila, 31.10. klo 18-19.30 Kiiruun koulukeskus, Somero, 1.11. klo 18-19.30 Kirjaston Koskisali, Koski TI, 20.11. klo 18-19.30 Paimiosali, Paimio ja 21.11. klo 18-19.30 Tarvasjoen koulu, Tarvasjoki)

Luennoitsija Janna Tolonen, iktyonomi ja vesiasiantuntija, opastaa kotiseututoimijoita, paikallisyhteisöjä, maanomistajia ja yksityishenkilöitä pienvesien tunnistamiseen, huomioimiseen, käytännön talkootoimintaan ja seurantaan. Syksyn 2018 aikana pienvesiä tarkastellaan luennoilla ja ja keväällä on tarkoitus vierailla Paimionjoen vesistöalueella ja järjestää puronkunnostustapahtumia.

Lisätietoa Paimionjoki-yhdistyksen luennoista ja tarkemmat järjestämispaikat täältä.

 

Puurakentamisen ajankohtaiskatsaus ja edellytykset

6kaupunkien puuseminaari (3.10. klo 13-17 Turku)

6kaupungit järjestää puuseminaarin, jonka tarkoituksena on tukea Ympäristöministeriön puurakentamisen kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on vauhdittaa puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissa, esimerkiksi silloissa ja halleissa. Seminaarin aiheita ovat puurakentamisen tilannekatsaus ja kehitystarpeet kaupungeittain, puurakentamisen säädökset (paloturvallisuus, järjestelmät ja kaavat), tila- ja suurelementtien rakentamisen sekä toteutus ja edellytykset kaavalta. Tapahtuma on suunnattu mm. kaupunginhallitukselle, -valtuustolle, ympäristölautakunnalle, kaavoittajille, rakennusvalvonnalle, suunnittelijoille, rakennuttajille, sijoittajille, arkkitehdeille ja kaikille rakentamisesta kiinnostuneille.

 

Kulttuuriympäristöfoorumi Turussa 4.9.2018

Kulttuuriympäristöfoorumi Turussa 4.9.2018

Kaikille avoin kulttuuriympäristöfoorumi järjestetään Turun linnassa syyskuun alussa, ilmoittautuminen nyt auki

Vuonna 2018 vietetään eurooppalaista kulttuuriperinnön vuotta, ja kulttuuriperintöpäivien teemana on Tunne perintösi, jaa tarinasi. Tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja innostaa ihmisiä tekemään tunnetuksi, vaalimaan, kehittämään ja hyödyntämään monimuotoista kulttuuriperintöään niin paikallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla. Osana kulttuuriperintövuotta järjestetään Turun linnan Bryggman-salissa Löydä lähiympäristösi – Paikan merkitys identiteetille -kulttuuriympäristöfoorumi 4.9.2018 klo 13-17.

Tarinat täydentävät oppimis-, matkailu- ja virkistäytymiskokemusta. Tarinat kumpuavat yhteisöistä ja ovat merkittävä osa identiteettiämme, elävää kulttuuriperintöä, jotka elävinä ja muuntuvina säilyvät sukupolvelta toiselle.

Lähiympäristömme on täynnä mielenkiintoisia merkkejä historiastamme ja eletystä elämästä. Se näkyy rakennetussa ympäristössämme ja maisemissa, joita ihminen on satojen vuosien saatossa muokannut. Tämä ympäristö tarjoaa upean oppimateriaalin, mahdollistaa virkistäytymisen kiinnostavalla tavalla ja luo mahdollisuuksia kehittää houkuttelevia matkailukonsepteja.

Tästä kaikesta on olemassa paljon koottua hyödyllistä tietoa ja aineistoja. Tule kuulemaan mistä löytyy opetukseen soveltuvia aineistoja ja materiaaleja ja miten sirpaleisesta ja monialaisesta aineistosta on mahdollista koota ehyt oppimiskokonaisuus tai matkailutoimintaa elävöittävä palvelukokonaisuus. Kulttuuriympäristöfoorumin järjestävät Varsinais-Suomen liitto, Valonia ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo.

Aiheeseen johdattelevat ympäristökasvatuksen asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntija Leena Marsio. Keskustelun tarinoiden hyödyntämisestä virkistyksessä ja matkailussa avaa maisema- ja ympäristöasiantuntija Terhi Ajosenpää. Iltapäivällä keskustellaan menneisyyden arvoista ja merkityksestä mm. kasvien ja arkeologian näkökulmista tutkija Teija Alangon ja arkeologi Juha Ruohosen johdattelemina.

Tapahtumaan voi ilmoittautua tästä linkistä (lyyti.fi).

Turun_linna
Turun linna

Foorumin alustava ohjelma

13:00 – 14:45

Tervetuloa

Perusopetuksessa hyödynnettävät avoimet materiaalit ja aineistot; mistä tieto löytyy ja miten ne soveltuvat uusien opetussuunnitelmien toteuttamiseen

 • Miten sirpaleisesta ja monialaisesta aineistosta kootaan ehyt oppimiskokonaisuus? ympäristökasvatuksen asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF
 • Aineeton kulttuuriperintö – monialaisen oppimisen aarreaitta, aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio, Museovirasto
 • PaikkaOppi oppimisen alustana, projektikoordinaattori Virpi Hirvensalo
 • Erilaisten materiaalien ja toimintaympäristöjen tarve perusopetuksessa; koulujen puheenvuoro

Kahvitauko

15:15 – 16.00

Tarinoita reiteistä ja poluista sekä niiden kulttuuriympäristöarvoista

 • Kerättyjen aineistojen hyödyt virkistyksen ja matkailun kehittämisessä, maisema- ja ympäristöasiantuntija Terhi Ajosenpää, Pro Agria Länsi-Suomi
 • Maisemahistoriakartat opetuksen tukena ja uusien polkujen kehittämisessä, tutkija Paula Saarento, Varsinais-Suomen Maakuntamuseo
 • Tarinoita reittien varsilta, Virkistä dataa! -hanke ja reitistöhankkeet esittäytyvät
 • Hankkeet edistävät lähialueiden kulttuuriympäristöön tutustumista; esimerkkinä Kotikyliltä Hiiden-kiukaalle -hanke

Lyhyt tauko

16.10– 17.00

Lähiympäristön löytäminen, menneisyyden arvot ja merkitys

 • Unikkoa, humalaa, kehäkukkaa – kasveja ja puutarhoja menneisyydestä sekä niiden läsnäolo ja merkitys nyt, FT, arkeobotaniikan tutkija, tietokirjailija Teija Alanko, Turun yliopisto
 • Arkeologisena kulttuuriperintönä Ristimäen kirkon kaivaukset, arkeologi Juha Ruohonen

Päätössanat

 

 

Ympäristöministeriö käynnistää puurakentamisen tukiohjelman

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman tavoitteena on vauhdittaa puun käyttöä rakentamisessa

Puurakentamisen toimenpideohjelman 2016–2021 ensisijaisena tavoitteena on edistää puun käyttöä rakentamisessa ja siten tähdätä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen. Ohjelma haluaa aktivoida sidosryhmiä ja kannustaa uusia toimijoita mukaan, joten se käynnistää elokuun alussa Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman. Tukiohjelma myöntää rahoitusta erilaisille hankkeille, jotka tarjoavat ratkaisuja puurakentamisen vauhdittamiseksi. Ensimmäisen hakukierroksen teemana on puurakentamisen digitalisaatio.

Puurakentamisen kysyntä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Tukiohjelman avulla haluamme kannustaa erilaisia hankkeita kehittämään monipuolisesti puun käyttöä rakentamisessa ja löytää uusia ratkaisuja alalle”, sanoo Puurakentamisen toimenpideohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Puurakentamisen tukiohjelmaan voivat ensimmäisellä rahoituskierroksella hakea yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä yritykset. Yksityishenkilö ei voi hakea tukea. Haku päättyy 30. syyskuuta ja ympäristöministeriö tekee rahoituspäätökset lokakuun 2018 loppuun mennessä.

Tuettavien hankkeiden on tarjottava ratkaisuja ainakin yhteen seuraavista teemoista: tietomallipohjainen (BIM) suunnittelu puurakentamisen tehostamiskeinona, kestävää laatua ja tiedon rajapinnat tai vähähiilisen rakentamisen edistäminen digitalisaation ja tiedonlouhinnan keinoin. Haussa ovat siis digitalisaatiota ja uusia tekniikoita hyödyntävät hankkeet. Hakemukset arvioidaan mm. niiden innovatiivisuuden, edistyksellisyyden, vaikuttavuuden, toteuttamiskelpoisuuden, monistettavuuden ja jatkuvuuden kautta. Lisäksi hankkeesta pitää olla valmis viestimään ymmärrettävästi ja niin, että hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää alalla.

Tukiohjelma jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Ohjelman toisen hakukierroksen käynnistymisen ajankohta ja teema päätetään elokuun lopussa. Kokonaisuudessaan tukiohjelma myöntää hankkeille rahoitusta enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää

> Ympäristöministeriö käynnistää puurakentamisen tukiohjelman: ensimmäisellä kierroksella tuetaan digitalisaatiota edistäviä hankkeita (Ympäristöministeriön tiedote 24.7.2018)

> Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma

Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman haku syksyllä

Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman neljäs ja viimeinen rahoitushaku on auki 15.10.-16.11.2018

Interreg Central Baltic -rahoitusohjelma toimii vuosina 2014-2020 pyrkien vahvistamaan Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin välistä yhteistyötä Itämeren maina. Viimeinen rahoituskierros on tämän vuoden lopussa ja rahoitusta on tarjolla ainakin 8 miljoonaa euroa, ehkä enemmänkin riippuen loppuvien projektien tuomien säästöjen määrästä. Rahoituskierros on rajattu yksivaiheinen haku, jossa avataan vain osa rahoitusprioriteettien erityiskohteista. Jokaisesta erityiskohteesta rahoitetaan vähintään yksi hanke.

Rahoituskierroksella haussa ovat erityisesti seuraaviin teemoihin liittyvät hankkeet:

 • Uudet yhteistyöyritykset osallistujamaiden välillä (New Central Baltic knowledge intensive companies)
 • Viennin edistämiseen keskittyvät yritykset (More exports by the Central Baltic companies to new markets)
 • Luonnon- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen kestävässä matkailussa (Natural and cultural resources developed into sustainable tourist attractions)
 • Ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantaminen (Aim is to improve transport flows of people and goods)
 • Useamman hyötyminen maiden välisestä yhteistyöstä (More people benefiting from stronger Central Baltic communities)

Aiheet on rajattu melko tiukiksi ja hakemuksen pitää liittyä suoraan johonkin aiheeseen. Hakijana voi toimia julkiset toimijat eri asteilla (valtiolliset, maakunnalliset, kunnalliset ja paikalliset toimijat) tai yksityiset toimijat. Suuret yritykset eivät ole mahdollisia partnereita rahoitushaussa. Jokaiseen teemaan haetaan vähintään kaksi eri maista olevaa toimijaa.

Haun aikataulu

Hankeidean kehittäminen kannattaa aloittaa heti. Haku tehdään sähköisellä eMonitoring System -lomakkeella 15.10.2018-16.11.2018 (haku sulkeutuu klo 15.00 Suomen aikaa). Rahoitettavat hankkeet valitaan vuoden 2019 maaliskuussa, joten hanke voi alkaa aikaisintaan 1.4.2019. Projektien tulee päättyä viimeistään 30.6.2021.

Paras tapa edetä hankeidean kanssa on ottaa yhteyttä kansalliseen kontaktipisteeseen. Kontaktipiste tarjoaa perustietoa ohjelmasta ja auttaa hankekumppanien etsinnässä. Central Balticin Suomen kontaktipisteenä toimii Jaakko Ranta (jaakko.ranta@uudenmaanliitto.fi, +358 40 5750962).

Rahoitushausta kiinnostuneille tahoille järjestetään myös hakuseminaari Tallinnassa 28.8.2018. Ilmoittautuminen hakuseminaariin on nyt auki (lisätietoa).

Lue lisää:

> Interreg Central Baltic -ohjelman kotisivut

> Tietoa rahoituskierroksesta ja teemoista

> Ohjeita hakemuksen täyttämiseen

> Aikaisemmin rahoitettuja projekteja

Suomen luonnon päivä 25.8.2018

Suomen luonnon päivä 25.8.2018

Suomen luonnon päivää on juhlitaan jo kuudetta kertaa

Suomen luonnon päivä on luonnon oma juhlapäivä, jota vietetään elokuun viimeisenä lauataina. Päivämäärä siis vaihtelee ja tänä vuonna luonnon päivää juhlitaan 25.8. Viime vuonna juhlan viettämiseen kuului myös liputus ja sisäministeriö suosittaa liputusta tänäkin vuonna. Suomen luonnon päivää vietettiin ensi kertaa vuonna 2013 pienen joukon tapahtumana, mutta esimerkiksi viime vuonna luontoa juhlittiin neljänä eri päivänä tuhannessa tapahtumassa yli 300 000 osallistujan voimin.

Suomen luonnon päivään toivotaan mahdollisimman paljon osallistujia ja osallistuminen onkin helppoa; päivää voi juhlia esimerkiksi osallistumalla tapahtumaan, järjestämällä itse tapahtuman tai menemällä luontoon, mieluiten yhdessä perheen tai ystävien kanssa. Juhlapäivän on tarkoitus luonnon kunnioittamisen ja arvostamisen lisäksi ylläpitää sosiaalisia suhteita ja lisätä yhteisöllisyyttä. Lisäksi osallistujia kannustetaan leipomaan Suomen luonnon päivän virallinen leivos, mustikkapiirakka.

Eeva Mäkinen_Suomen luonnon päivä

Suomen luonnon päivänä voi nauttia esimerkiksi saaristoluonnosta kallioilla makoillen. Kuva: Eeva Mäkinen / Suomen luonnon päivä

Juhlapäivän tapahtumia Lounais-Suomessa

Kuka tahansa voi järjestää tapahtuman Suomen luonnon päivänä. Tapahtuman ei tarvitse olla suureellinen ja organisoitu, vaan se voi olla esimerkiksi sieniretki isoäidin kanssa tai letunpaistoa läheisellä laavulla. Halutessaan tapahtumansa voi ilmoittaa suomenluonnonpaiva.fi -sivuston ylläpitäjille ja he lisäävät sen tapahtumakarttaan. Sen kautta lähialueen ihmiset voivat löytää tapahtuman ja tulla mukaan juhlimaan Suomen luontoa.

Sivuston tapahtumakartalle on ilmoitettu useita tapahtumia myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle. Esimerkiksi Turun Ruissalossa Suomen luonnon päivää aiotaan juhlistaa näyttävästi ja erityisenä teemana on tapahtuman järjestäjän Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotispäivä. Tapahtumaan kuuluu ohjelmaa sekä päivällä että illalla. Ruissalon Kansanpuistossa järjestetään luontotoimintaa koko perheelle klo 11-15 ja Ruissalon Telakalla vietetään luonnon iltaa klo 18-23 kaikille avoimessa ja ilmaisessa konsertissa, jonka pääesiintyjä on Egotrippi.

Turun tähtiharrastusyhdistys Ursa ry järjestää Paimiossa Kevolan observatoriolla avoimet ovet klo 14-18. Päivä on myös tähtiharrastuskauden avaus ja sen tarkoituksena on myös tuoda tähtitiedeharrastusta tutuksi asiaa tuntemattomille. Jos sää sallii, jatketaan tapahtumaa iltaan klo 20-24 tähtinäytöksellä. Päivällä näkyvissä pitäisi olla Aurinko, Merkurius, Venus ja Jupiter ja illalla täysikuu, Mars, Saturnus, Uranus ja Nepturnus.

Sauvossa paikalliset toimijat järjestävät piknik-tapahtuman Sorankylässä ja alueelle on vapaa pääsy. Tapahtuma on päivällä kello 11-15 ja kaikki osallistujat ovat sydämellisesti tervetulleita. Ohjelmassa on uintia ja yhdessä luonnon helmassa viihtymistä.

Kamparsin Luomutila Sauvon Karunassa viettää lauantaina avoimien ovien päivää klo 10-15. Tilapuoti ja kesäkahvila ovat auki ja tilalta lähtee lähimetsään ohjattu luontopolku. Kotieläinpihan eläimet lampaat, ponit ja kanat odottavat osallistujien rapsutuksia. Tapahtuma on kaikille avoin ja kävijoiksi toivotaan myös perheen pienimpiä.

Kurjenrahkan kansallispuistossa Kuhankuonon Puoti järjestää Juurifest-nimisen tapahtuman. Tapahtumassa on livemusiikkia, mahdollisuus ostaa naposteltavaa sekä taiteilija maalaamassa Kurjenrahkan eläinmaisemaa. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen ja se järjestetään klo 12-17.

Kurjenrahkassa järjestetään myös kansallispuiston oma juhla 20-vuotisen taipaleen kunniaksi. Kurjenpesän luontotuvan luona on tarjolla nokipannukahvit klo 11-16 ja paikalla on Metsähallituksen luontopalvelujen väkeä, jotka kertovat mielellään puistosta. Puoliltapäivin alkaa opastettu kierros Savojärven ympäri. Lauantaina on myös Muistoja Kurjenrahkalta -kilpailun voittajien julkistamispäivä ja osallistujien muistoihin pääsee tutustumaan Kurjenpesän luontotuvan seinillä.

Laitilan Salorannassa Saloniemen luomutilalla on myös avoimet ovet lauantaina klo 11-16. Tapahtumassa pääset näkemään vuohia, nautoja ja hevosia laitumella ja osallistumaan laidunkierrokselle eläimien joukossa noin kello 13.

Pöytyällä Rauhansuun vanhalla kantatilalla Myssyfarmi järjestää avoimien ovien päivän klo 12-15. Ohjelmassa on lampaiden rapsutusta, heinäpomppulinnaa, kudontanurkkausta ja leikkimielinen maalaisten ja kaupunkilaisten kädentaitoja testaava kilpailu. Paikalla on myös tilan tuotteiden myyntiä ja tutustumista juuri istutettuun syysrypsipeltoon.

Kallelan luomutilalla Maskussa järjestetään myöskin avoimien ovien päivä klo 12-15. Tilalla vieraillessaan pääsee seuraamaan lampaiden paimennusnäytöksiä, rapsuttamaan paimenkoiria, tutustumaan mehiläistenhoitoon, kulkemaan luontopolulla, syömään nuotiolettuja sekä tutustumaan maatalouskoneisiin. Myynnissä myös tilan omia tuotteita.

Liedossa Uusitalon luomutilaan pääsee tutustumaan klo 9-17. Paikalla on mukavaa tekemistä lapsille ja luomutori, jossa paikalliset tuottajat ovat kertomassa luomusta ja myymässä tuotteitaan.

Satakunnassa Jämijärvellä Rajalahden luomutila avaa myöskin ovensa lauantaina klo 10-15. Ohjelmassa on pop up -ravintola, luontopolkuja, lampaiden rapsutusta, kilpailuja ja aittakahvila. Myös tilan tuotteet ovat myynnissä.

Lue lisää

>suomenluonnonpaiva.fi

> Hae Suomen luonnon päivän tapahtumia

Uusi merivaellusreitti tarjoaa historiaa ja luontoa

Pohjoismainen pyhiinvaellusreitti rakenteilla, aukeaa virallisesti 24.5.2019

Pyhän Olavin merireitti on ainutlaatuinen kansainvälinen projekti, jonka tarkoituksena on luoda ensimmäinen merireittejä hyödyntävä pohjoismainen pyhiinvaellusmatka. Toteutuessaan reitti kulkuu Turusta Norjan Trondheimiin. Mittaa reitille tulee yhteensä 625 kilometriä. Suomen puolella reitti kulkee Turusta saariston läpi Ahvenanmaalle ja jatkuu sieltä Ruotsin puolelle.

Pyhän Olavin merireitti -hanke käynnistyi vuonna 2016 ja reitti valmistuu vuoden 2019 lopulla. Hankkeella on yhteensä kahdeksan yhteistyökumppania: Åbo Akademi (koordinaattori), ammattikorkeakoulu Novia, Paraisten kaupunki, Sottungan kunta, Franciskus-yhdistys, Pilgrimstid-yhdistys, Östhammarin kunta sekä Söderhamnin kunta. Suurin osa hankkeen rahoituksesta tulee Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Reitti hyödyntää lähes koko matkalla jo olemassa olevia teitä, polkuja, pyöräteitä ja vanhoja metsäpolkuja. Malttamattomat voivatkin siis lähteä reitille jo nyt. Koko reitin merkkaus on vielä kuitenkin kesken, joten suuntavaistoa täytyy olla jos reitille mielii. Reitin merkkaamisen jälkeen sille haetaan EU:n kulttuurireitin sertifikaattia.

Parhaita aikoja merireitin kiertämiseen ovat kevät (huhtikuusta kesäkuuhun) ja syksy (elokuusta lokakuuhun). Sää on silloin useimmiten hyvä ja soveltuu vaeltamiseen eikä lautoille tarvitse jonottaa tuntikaupalla. Hankkeen avulla pyritään pidentämään saariston matkailukautta ja retki suositellaan tehtäväksi vilkkaimpien loma-aikojen ulkopuolella rauhallisen luontokokemuksen saavuttamiseksi.

Reitit tarjoavat vaihtoehtoja vaeltamiselle; niillä voi liikkua myös meloen, purjehtien, ratsastaen ja pyöräillen. Suomen puolen reiteillä selvitetään tämän vuoden puolella mahdollisuuksia myös liikkumisrajoitteisten henkilöiden vaeltamiseen.

pyhäolavi

Pyhän Olavin merireitti kartalla. Kuva: St Olav Waterway

Kuka oli Pyhä Olavi?

Pyhä Olavi eli Olav Haraldinpoika syntyi Norjassa vuonna 995 ja hänestä tuli Norjan kuningas vuonna 1015. Hallitsijana Olav oli tiukka ja se aiheutti kansassa myös tyytymättömyyttä. Hän joutuikin pakenemaan maasta 1028. Palatessaan Norjaan 1030 hän kuoli nykyisen Trondheimin pohjoispuolella käydyssä taistelussa. Olavin kuoleman jälkeen Trondheimissa havaittiin erikoisia tapahtumia, joita pidettiin ihmeinä. Olavin kuolintaistelun yhteydessä havaittiin auringonpimennys, joka tulkittiin Jumalan vihaksi. Monien taisteluissa haavoittuneiden huhuttiin myös kokeneen ihmeparantumisia. Nämä tapahtumat liitettiin Olavin kuolemaan ja hänestä tuli pyhä mies.

Olav julistettiin pyhimykseksi vuonna 1031. Trondheimiin alkoi virrata pyhiinvaeltajia siitä lähtien aina 1600-luvun luterilaiseen uskonpuhdistukseen asti. Pyhä Olav on yksi tärkeimmistä pohjoismaisista pyhimyksistä ja hänen nähdään olevan pohjoismaisia valtioita keskiajalla yhdistänyt henkilö. Pyhän Olavin kirkkoja on myös Suomessa Turun saaristossa ja Ahvenanmaalla.

Euroopan tunnetuin pyhiinvaellusreitti lienee Espanjassa sijaitseva Caminos de Santiago, mutta kysyntää ja kävijöitä pyhiinvaellusreiteille riittäisi myös tänne Pohjolaan. Osa vaeltaa pyhiinvaellusreittejä uskonnollisista ja hengellisistä syistä, toiset taas haluavat nauttia luonnosta, rauhasta ja liikunnasta ja haastaa itsensä pitkillä matkoilla.

Tutustu Pyhän Olavin reittiin tarkemmin

> Pyhän Olavin merireitin sivut