kulttuuriympäristö

Etusivu / Postit "kulttuuriympäristö"

Envirate-sovellus lisäämään ympäristötietoisuutta

Globaalia big dataa ympäristöstä

Envirate älypuhelin-sovellus tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden arvottaa ympäristöään ja reagoida siinä tapahtuviin muutoksiin. Sovellus toimii globaalisti ja sen käyttö muodostaa maailmanlaajuisen big datan ihmisten havainnoista ja näkemyksistä. Kerääntyvä tieto on hyödyllistä niin yksilöille, yrityksille kuin poliittisille päättäjille.

21 kaupungin reittauskisa 30.6. – 30.9.2017

Koe asuinkaupunkisi ja ympäristösi aivan uudella tavalla: anna kokemallesi arvosana. Mikä on paras paikka kaupungissasi tai mistä paikoista pitäisi pitää parempaa huolta?

Katso kaupunkiasi uusin silmin: mitkä ovat sinulle ne paikat, joissa viihdyt? Kuinka kauniita paikkoja kaupungissasi on? Mitä niissä arvostat? Kulje ja pisteytä näkemäsi. Arvosanat muodostavat kartan, joka kertoo kaupunkien huippupaikat, missä kannattaa käydä ja mitä nähdä ja kokea – ja mitä ei. – Ihmisten motivaatio ympäristön suhteen mättää, sanoo Turun Sanomien haastattelussa tekniikan tohtori Pekka Harju-Autti, yksi Envirate-tiimin jäsenistä.

Sovellus julkistettiin kesäkuussa ja nyt siellä voi 30.9. saakka arvottaa 21 kaupungin ympäristöä. Kyseessä on myös kilpailu palkintoineen.

Lue lisää >> envirate.net

Turun Sanomat 14.8.2017

TS_14_08_2017

Euroopan kulttuuriperintövuosi 2018

Euroopan kulttuuriperintövuosi 2018

Vuosi 2018 on eurooppalainen kulttuuriperinnön vuosi

Kyseessä on EU-aloite ja mukana on suuri joukko toimijoita Euroopan neuvostosta ammatillisiin ja kansalaisjärjestöihin. Tarkoituksena on että vuosi toteutuu eurooppalaiselta tasolta paikalliseen saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Museoviraston teemavuoden koordinaattoriksi. Ympäristöministeriö on mukana teemavuoden toteutuksessa ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivät syyskuussa ovat yksi vuoden toteutusväylistä.

Euroopan kulttuuriperintöpäiviä vietetään vuosittain elo-syyskuussa

Päivien painoarvon halutaan entisestään kasvavan. Vastikään on ilmestynyt mm. kansainvälinen lehtinen 101 Event Ideas.

Kaikki suomalaiset kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat siirtyvät kulttuuriymparistomme.fi:n tapahtumakalenterista tähdiksi Euroopan kartalle!

Kulttuuriympäristöpäiviä voi viettää omin päin ja hyvässä seurassa syömällä yhdessä lempiympäristössä. Klikkaudu mukaan Facebook –tapahtumaan:  https://www.facebook.com/events/409296669410382/?ref=ts&fref=ts

Käytä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteita #kulttuuriympäristö #kulttuuriympäristömme #maisema #kulttuurimaisema #rakennusperintö.

Lue lisää teemavuodesta 2018 > European Year of Cultural Heritage 2018 (ec.europa.eu/culture/)

Varsinais-Suomen maakuntamuseolla uusi infoportaali

Varsinais-Suomen maakuntamuseolla uusi infoportaali

Turun museokeskuksen / Varsinais‐Suomen maakuntamuseon informaatioportaali on korvattu uudella portaalilla, johon on yhdistetty sekä rakennusinventoinnin että arkeologian tiedot. Uudistuksessa käyttöliittymää on selkeytetty ja taustatoimintoja yksinkertaistettu toimintojen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi.

VS mipPortaalin kehittäminen jatkuu käyttöönoton jälkeenkin sekä rakennusinventoinnin että arkeologian osalta. Portaaliin lisätään arkeologian osuus ja siirretään arkeologiset tiedot nykyisistä Access‐tietokannoista.

Uuden portaalin käyttö

Informaatioportaalin kirjautumisosoite säilyy ennallaan (https://mip.turku.fi) ja käyttäjätunnukset pysyvät samoina, mutta salasana on vaihdettava ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Pahoittelemme käyttökatkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot

Paula Saarento, tutkija
puh. 040 707 5104, paula.saarento@turku.fi
Turun museokeskus / Varsinais‐Suomen maakuntamuseo

 

Sinisen biotalouden hankehaku auki

Sinisen biotalouden hankehaku auki

Sinisen biotalouden hankehaku on avautunut. Haku on maa-ja metsätalousministeriön lanseeraama ja toteuttaa hallitusohjelman kärkihanketta sinisen biotalouden edistämisestä. Hakuaika jatkuu 14.7.2017 asti Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoimana.

Hakuteemat ovat

  1. Vesialan kansainvälistymisen vauhdittaminen
  2. Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit
  3. Vesistössä olevien ravinteiden ja energian kestävä hyödyntäminen

Kuhunkin hakuteemaan on varattu rahoitusta 500 000 euroa. Yhteensä rahoitusvaraa on siis 1 500 000 euroa.

Lue lisää >> Sinisen biotalouden hankehaku (ely-keskus.fi)

Kommentoi Satakunnan maakuntaohjelmaluonnosta

Kommentoi Satakunnan maakuntaohjelmaluonnosta

Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 ensimmäinen luonnos nähtäville ja kommentoitavaksi 19.6.-4.8.2017

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 linjaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Siinä yhteen sovitetaan maakunnalliset, kansalliset ja EU:n aluepolitiikan tavoitteet Satakunnassa sekä määritetään resurssit ja työnjako sekä se sisältää Satakunnan edunvalvonnan keskeiset hankkeet. Työssä huomioidaan myös maakuntauudistus.

Satakunnan maakuntaohjelma perustuu maakuntasuunnitelman – Satakunnan Tulevaisuuskäsikirjan 2035 teemoihin kannustava yhteisöllisyys, puhdas elinvoima ja ihmislähtöiset ratkaisut. Esille nousevia teemoja ovat mm. robotiikka, kiertotalous, sininen kasvu (veteen liittyvä osaaminen), Satakunnan vetovoima, saavutettavuus ja hyvinvointi. Yhteisiä painotuksia ovat osaamisen vahvistaminen, kansainvälistyminen ja digitalisaatio. Maakuntaohjelma 2018-2021 on nähtävillä ja kommentoitavana 19.6.-4.8.2017.

Maakuntaohjelma 2018-2021 etenee maakuntavaltuustoon joulukuussa 2017.  Keväällä 2018 aloittava uusi maakuntavaltuusto voi tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman.

Lisätiedot: aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen 044 711 4360 

Lue lisää >> Satakuntaliitto

Saaristomeren biosfäärialue toiminut jo yli 20 vuotta

Unescon biosfäärialue Saaristomerellä on jo yli 20 vuotta edistänyt saariston elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä 

Suuri osa Turunmaan saaristoa on vuodesta 1994 lukien ollut Unescon maailmanlaajuisen biosfäärialueiden verkoston jäsen. Kaikki verkoston biosfäärialueet toimivat ihmisen ja ympäristön välisen suhteen parantamiseksi.

Vuonna 2016 biosfäärialueita on 669 kaikkiaan 120 maassa, ja Saaristomeren biosfäärialue on toinen Suomessa sijaitsevista biosfäärialueista. Toinen sijaitsee Pohjois-Karjalassa. Varsinais-Suomen ELY-keskus jakaa vastuun Saaristomeren biosfäärialueen toiminnan koordinoinnista Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan kanssa siten että Paraisilla on päävastuu biosfäärialueen toimistosta.

Kaikki biosfäärialueet raportoivat joka kymmenes vuosi toiminnastaan Unescon Ihminen ja biosfääri-ohjelmalle (MAB), joka on biosfäärialueen statuksen myöntävä taho. Saaristomeren biosfäärialueen 10-vuotisraportti vuosista 2005–2015 sai hienoa palautetta Unescon MAB-ohjelmalta, missä toiminta todettiin täyttävän kriteerit. Erityisesti kehuttiin tapaa, jolla kuntia on osallistettu toimintaan ja miten perinteiselle tiedolle on annettu tilaa toiminnan suunnittelussa. Sen lisäksi mainittiin myös Pro-Saaristomeri-ohjelma hyvänä mallina osallistaa paikalliset toimijat vesienhoidon suunnitteluun.

Lue lisää >> Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje

Kulttuuriympäristöpäivien teemana Luontoon yhdessä

Kulttuuriympäristöpäivien teemana Luontoon yhdessä

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teema Suomessa vuonna 2017 on Luontoon yhdessä. Maamme itsenäisyyden juhlavuosi onkin mitä parhain aika juhlistaa luontosuhdettamme – satavuotiaan Suomen luonto on meille monelle luovuuden lähde, virkistymisen paikka ja jopa identiteetin rakennusaine.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien logo

Luontoon yhdessä -teemaan ovat tarttuneet jo monet tapahtumanjärjestäjät, ja mukaan ilmoitetuissa tapahtumissa esillä ovat esimerkiksi maisema ja luonto taiteen inspiraationa, ympäristötaide, kaupunkiluonto, kansallispuistot, kansalliset kaupunkipuistot ja luontoon liittyvät elinkeinot. Miltei kaikki luontokohteet ovat kulttuuriympäristöä, joissa näkyy tavalla tai toisella ihmisen toiminnan vaikutus. Tänä vuonna voi juhlia myös muun muassa luonnonmuistomerkkejä, mökkeilykulttuuria ja suomalaista puuarkkitehtuuria!

Lue lisää >> kulttuuriymparistomme.fi

Tukea luonnon virkistyskäyttö -hankkeisiin

Tukea luonnon virkistyskäyttö -hankkeisiin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nyt voi hakea Pohjoismaisen ministerineuvoston TEG:ltä (Maaekosysteemien työryhmä) avustusta vuoden 2018 hankkeisiin. Painopiste on hankkeissa, jotka keskittyvät luonnon virkistyskäytön uusiin haasteisiin Pohjoismaissa. Hakuaika päättyy 18. kesäkuuta 2017.

Hankkeen tulee tuottaa konkreettisia ehdotuksia ratkaisuiksi, innovaatioiksi ja välineiksi, joita voidaan hyödyntää Pohjoismaissa ja jotka ehkäisevät luonto- ja kulttuuriperinnön köyhtymistä. Hankkeeseen voidaan hakea esikuvia Pohjoismaiden ulkopuolelta, ja se voi hyvin liittyä niin sanottuun virkistysalueen kantokykyyn (recreational carrying capacity). Tällä tarkoitetaan käytön määrää ja tapaa, jonka alue kestää ilman, että luonnon- ja kulttuuriarvot, rakennettu ympäristö tai kävijöiden elämykset kärsivät kohtuuttomasti.

Lue lisää >> Pohjoismaiden ministerineuvosto

 

Ketunpesän päiväkoti sai palkinnon metsäkunnostuksesta

Turun Sanomat 17.5.2017

”Kun me ollaan isoja, me ei roskata eikä rikota luontoa” – Lotta Hallamaa, 7 vuotta, Turku

Turkulaisen Ketunpesän päiväkodin lapset ja aikuiset voittivat oman metsänsä kunnostusprojektilla valtakunnallisen Yritys Hyvä 2017 -kilpailun ensimmäisen sarjan. Lapset ovat oppineet luonnon hoitoa, kierrättämistä ja nikkarointia. Onnittelumme ketunpesäläisille!

TS_17-5-2017a

Europa Nostran kulttuuriperinnön suurtapahtuma Turussa

Europa Nostran kulttuuriperinnön suurtapahtuma Turussa

Turun Sanomat 12.5.2017

Eurooppalaista kulttuuriperinnön suurtapahtumaa vietetään Turussa. Viisipäiväisessä tapahtumassa on mukana nelisensataa kansainvälistä vierasta.

>> Turun Sanomat: Kulttuuriperintö-raportti luovutetaan ministeri Kimmo Tiilikaiselle

 

TS 120517 Europa Nostra