Kunnille apua ilmastotoimiin

Etusivu / Ilmasto / Kunnille apua ilmastotoimiin
Kunnille apua ilmastotoimiin

Klimaatti 29.5.2018

Kunnat tekevät ilmaston kannalta viisaita päätöksiä, mikäli avointa tietoa ja ratkaisumalleja on riittävästi tarjolla. Varsinais-Suomessa näitä tarjoilee Valonia, joka kiertää pitäjästä toiseen kertomassa vähähiilisen tulevaisuuden ilosanomaa.

Kuntien ilmastotyöhön on tarjolla erilaisia työkaluja. Mahdollisuuksien näkeminen ja oivaltaminen on tärkeintä. Systemaattisia tapoja ovat muun muassa liittyminen Hinku-ohjelmaan ja kunnan energiatehokkuussopimuksen tekeminen.

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen palvelukeskus Valonia kiertää alueensa kunnissa keskustelemassa ilmastomyönteisistä valinnoista ja kiertotaloudesta. Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen on sekä innoissaan että vakuuttunut vähähiilisyystavoitteiden etenemisestä kunnissa, sillä ”vastaanotto on ollut vähintään 80-prosenttisesti positiivinen, meitä on jopa odotettu”.

”Jatkuvuus ja aito aktiivisuus tuottavat tulosta. Olemme vuosi sitten haastaneet kunnat mukaan vähähiilisyystyöhön ja kartoittaneet heidän valmiuksiaan kyselyllä. ELY-keskus on teettänyt päästölaskelmat ja olemme osoittaneet halua kuulla kuntia ja keskustella aiheesta. Näin asiaa kohtaan on syntynyt luottamus. Jokaisessa kuntakierroksen keskustelussa on ollut kunnanjohtaja mukana”, kertoo Riikka.

Kunnan päätöksistä tärkeimmät koskevat kunnan omistamien energialaitosten energiavalintoja, kaukolämpöverkon laajuutta, rakentamisen ohjausta, kaavoitusta ja liikennesuunnittelua sekä hankintoja. Asukkaiden ja yritysten valinnat vaikuttavat paljon. Kunnalla on mahdollisuus toimia esimerkkinä ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä.

”Kunnan johto määrittelee asian saaman painoarvon ja sen ”onko tämä meidän juttu”. Samanaikaisesti on tärkeää, että keskusteluissa ovat mukana kaikki hallintokunnat. Valonian kaltaista toimijaa tarvitaan auttamaan kokonaisuuden hahmottamisessa ja tarjoamaan jalostettua tietoa erilaisista ilmastopositiivisista ratkaisuista. Me kokoamme ja kuljetamme kokemuksia ja ratkaisuja paikasta toiseen”, toteaa Riikka Valonian roolista.

”Avoin keskustelu auttaa ymmärtämään, että tulevaisuuden rakentamisestahan tässä on kyse, ja että kaikkien täytyy osallistua. Kaikilla on hankaluuksia ja kaikilla on mahdollisuuksia.”

Energiavirasto tukee kokeiluna yhdeksän maakunnan alueella neuvonta- ja opastustoimintaa kansalaisten, pk-yritysten ja kuntien energiatehokkuustoimien ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi.

”Valonia pääsi mukaan toteuttamaan tätä projektia Varsinais-Suomessa, mikä antaa meille jälleen yhden uuden työkalun lisää”, iloitsee energia-asiantuntija Liisa Harjula.

Lue lisää >> Klimaatti