Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma

Etusivu / Kulttuuriympäristö / Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma

 

Satakunnan kulttuuriympäristötyöohjelman 2020 tavoitteena on
vakiinnuttaa kulttuuriympäristö osaksi arjen arvoja.
 

 

Nousiaisten Paistanojan hirsikoulu_pieni_Mia Puotunen 2018

Rakennusperintöavustuksilla paljon myönteisiä vaikutuksia

Museovirasto ja ELY-keskukset myöntävät vuosittain n. 2,4 miljoonaa euroa avustuksia, joilla tuetaan arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilymis
Köyliönjärven maisema Niina Uusi-Seppä

Köyliönjärven maisemanhoitoalueen kuuleminen

Köyliö-seura ry on esittänyt ympäristöministeriölle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle luonnonsuojelulain mukaisen maisemanhoitoalueen perustamista S...

Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä KULTU

KULTU-ryhmään kuuluu edustajia kulttuuriympäristön hoidon parissa työskentelevistä alueellisia organisaatioista, kuten ELY-keskus, Satakuntaliitto, Satakunnan Museo,...

Ryhmä toimii valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina erilaisissa ajankohtaisissa kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Ryhmä on päivittänyt alueellisen kulttuuriympäristöohjelman vuosille 2016 - 2020.

Satakunnan kulttuuriympäristöohjelman 2020 tavoitteet

Tieto ja tietoisuus

 • Lisätään tutkimustietoa
 • Tieto on helposti saatavissa
 • Kulttuuriympäristökasvatus on osa koulujen opetusohjelmaa
 • Ymmärretään hyvin hoidetun kulttuuriympäristön merkitys

>> Toimenpiteet 2020

Korjausrakentaminen ja hoito

 • Hyödynnetään rahoitusta tarkoituksenmukaisesti
 • Tietoa ja osaamista on helposti saatavissa
 • Vuoropuhelu eri alan ammattilaisten välillä on säännöllistä ja toimivaa

>> Toimenpiteet 2020

Osana maankäytön suunnittelua

 • Hoidetaan kulttuuriympäristöä ohjelmapohjaisesti
 • Maankäytön suunnittelu perustuu ajantasaisiin selvityksiin
 • Vuorovaikutus asukkaiden ja kaavoittajien välillä on aktiivista
 • Täydennysrakentaminen on laadukasta vanhassa kulttuuriympäristössä ja uudet kulttuuriympäristöt ovat laadukkaita

>> Toimenpiteet 2020