Ohjelmat, työkalut, rahoitus

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi / Ohjelmat, työkalut, rahoitus

Strategiat ja ohjelmat

­Energia- ja ilmastostrategia 2016 (tem.fi)

Strategia linjaa politiikkatoimia, joilla saavutetaan asetettuja tavoitteita: Kuinka saavutetaan hallitusohjelman tavoite uusiutuvan energian osuudelle, hiilen energiakäytöstä luopumiselle ja tuontiöljyn puolittamiselle?

KAISU - Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma 2030 (ym.fi)
Suomen ilmastolain toimeenpano aloitetaan ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030.  Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, rakennusten erillislämmitystä, jätettä ja maataloutta – ja sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot.

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia (satakuntaliitto.fi)

PORI Satahima - Kohti hiilineutraalia Satakuntaa (pori.fi)

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 (valonia.fi)

TURKU Hiilineutraali Turku 2029 (turku.fi)

Rahoitus

­Energiatuki (tekes.fi) ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:
  • uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
  • energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista
  • vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja
  • edistävät uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

Vähähiilisyys rakennerahastohankkeissa 2014-2020 (rakennerahastot.fi)

Vähähiilinen talous maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 (maaseutu.fi)

Vihreä rahoitus (kuntarahoitus.fi)