Ilmasto

Etusivu / Arkistoitu kategoriassa "Ilmasto"

Ilmastotieto -teema

Pienkokeilut kansalaisen hiilijalanjäljen puolittamiseksi -haku käynnissä

Pienkokeilut kansalaisen hiilijalanjäljen puolittamiseksi -haku käynnissä

Kokeilunpaikka.fi-alustalla on avattu pienkokeiluhaku kansalaisten hiilijalanjäljen puolittamistavoitteeseen liittyen. Haku on avoinna 6.3.2019 saakka. Kokeiluhaun teemoina ovat arkiliikkuminen, kodin energiatehokkuusratkaisut sekä kestävä ja paikallinen kulutus. Lisätietoja teemoista, aikataulusta js kriteereistä sekä ohjeet hakemiseen löydät sivustolta: https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/hiilijalanjalki/.

Kokeiluhaun ensimmäisessä vaiheessa valitaan noin 15 pienkokeilua, jotka saavat 5000 euroa ympäristöministeriön avustusta. Lisäksi on varattu rahaa syksyllä järjestettävään toiseen vaiheeseen, jossa onnistuneimmat kevään kokeilut saavat lisärahoituksen toiminnan levittämiseen ja laajentamiseen. Yhteensä avustusta on varattu jaettavaksi 100 000 euroa.

Tämä haku on suunnattu etenkin järjestöille ja kuntatoimijoille, mutta erilaiset työnantajat ja yksittäiset kansalaiset voivat myös hakea. Hakukriteerit kannustavat vähintäänkin olemaan yhteydessä kokeilupaikkakunnan kuntatoimijoihin sekä yhdistämään voimia eri toimijoiden kanssa ja viestimään kokeilusta laajasti.

Lue lisää > kokeilunpaikka.fi

Kylämaisema ja joki nostattivat ympäristöliikkeen Eurajoella

Satakunnan Kansa 26.1.2019

Eurajoen Lemlahden kylään suunnitellaan kahdeksan tuulimyllyn voimalaitosta. Ydinenergiakunta haluaa satsata myös uusiutuvaan energiaan.

Merkittävä osa kylän asukkaista ja mökkeilijöistä on noussut vastustamaan tuulivoimahanketta.

SK_26-1-2019a

Kestävät elämäntavat -palvelu

Kestävät elämäntavat -palvelu

Uusi kestävien elämäntapojen palvelu on avattu osoitteessa sitoumus2050.fi/elamantavat#

Tee oma henkilökohtainen sitoumus ja kutsu ystäväsi sekä työkaverisi mukaan! Palvelussa tehdään ensin kestävät elämäntavat -testi, jonka tulosten perusteella käyttäjä saa arjen vinkkejä hiilijalanjäljen puolittamiseen. Palvelu näyttää konkreettisesti päivittäisten valintojemme ympäristövaikutukset ja tarjoaa suunnittelutyökalun muutoksen tekemiseen. Jokainen yksittäinen julkaistu sitoumus on tärkeä ja kerryttää kansallista CO2-päästövähennystavoitetta. Palvelun testiosio perustuu suosittuun Sitran Elämäntapatestiin, joka on nyt liitetty osaksi Sitoumus2050-palvelua.

Lue lisää > kestäväkehitys.fi

 

Luonnonmukainen vesirakentaminen -seminaari 12.2.

Luonnonmukainen vesirakentaminen -seminaari 12.2.

Pyhäjärvi-instituutin TUTTI –hanke järjestää
Luonnonmukaisen vesirakentamisen seminaarin Eurassa tiistaina 12.2.2019 klo 11.30-17.00
Seminaarissa käsitellään luonnonmukaisen vesirakentamisen mahdollisuuksia ja kokemuksia joissa ja pienemmissä uomissa, aina pelto-ojiin asti. Alustuksissa kuullaan kansainvälisiä kokemuksia luonnonmukaisesta vesirakentamisesta isoista joista, Sipoon Ritobäckenin luonnomukaisesta peruskuivatushankkeesta, luontoarvojen ja peruskuivatuksen yhteen saattamisesta, luonnonmukaisen peruskuivatuksen suunnittelusta maatalousympäristössä ja ojitustoimituksen lupa-asioista ja tukimahdollisuuksista.
Seminaarin päätteeksi on Case Eurajoki, jossa kuullaan neljä kommenttipuheenvuoroa Eurajoen yläosan perkaushankkeesta.
Puheenvuorojen jälkeen keskustellaan päivän aiheista.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.2.2019 klo 12.00 toimisto@pji.fi tai p. 044 0344 054

 

Satakunta ilmastotalkoissa – kaasutalousseminaari 4.2.

Satakunta ilmastotalkoissa – kaasutalousseminaari 4.2.

Satakunta ilmastotalkoissa –kaasutalousseminaari

Aika: 4.2.2019 klo 12.30
Paikka:
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, auditorio Wälkky
Tiedepuisto 3, Pori (Karttalinkki)
Järjestäjät: Satakuntaliitto, Prizztech Oy, Satakunnan kauppakamari ja Rauman kauppakamari

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjataan toimia, joilla Suomi saavuttaa hallitusohjelmassa sekä EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 ja etenee johdonmukaisesti kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Satakunnassa ilmastotalkoot ovat jo käynnissä. Seminaarin tavoitteena on esittää Satakunnan keskeisille elinkeinoelämän toimijoille ja sidosryhmille konkreettisia toimenpiteitä, joilla pienennetään Satakunnan kasvihuonekaasupäästöjä.

>> Lue lisää

Ilmastotapahtumia 2019

Ilmastotapahtumia 2019

tammi-maaliskuu

 • Rahoitushaku kuntien ilmastotyöhön. Myöntäjä YM, yhteyshenkilö Olli-Pekka Pietiläinen. Haussa rahoitetaan kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien koordinoimia ilmastohankkeita.
 • 14.2. Vaalipaneeli ilmastosta / Sitra ja WWF
 • 28.2. Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO) -raportti sekä Maatalous ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 -raportti julkistetaan / TEM
 • 2.3. Meidän ilmasto 2030 – Nuorten ilmastohuippukokous / Sitra, Nuorten Agenda2030
 • 18.3. Ilmastobarometri 2019 julkistetaan / ILVO
 • Ekologinen verouudistus / Sitran laatima selvitys julkistetaan

huhti-kesäkuu

 • 25.4. Ilmastoteemainen maakuntafoorumi / Kuntaliitto
 • huhtikuu Ensimmäinen ilmastolain mukainen ilmastovuosikertomus annetaan eduskunnalle / YM
 • toukokuu Arktinen seminaari, ilmastopainotus / Ilmatieteenlaitos
 • 3.-5.6. World Circular Economu Forum (WCEF) / Sitra

heinä-syyskuu

 • 23.-24.8. IlmastoAreena / Iin kunta
 • Ilmastonmuutosseminaari uusille kansanedustajille / IL, YM, SYKE

Aurinkolämmön varastointia Turun toriparkkiin

Turun kauppatorin uuden maanalaisen parkkihallin yhteyteen rakennetaan aurinkolämpöjärjestelmä.

Järjestelmä kerää torin mukulakivetyksen alle asennettavilla putkistoilla kesän aikana torille paistavan auringon lämpöenergian talteen ja varastoi sen torin alle energiapaalujen avulla savimaahan 50 metrin syvyyteen. Näin varastoitu lämpöenergia käytetään talvisaikaan, jolloin se kattaa maanalaisen parkkihallin lämmitystarpeen ja pitää hallin päällä olevan toripiha-alueen sulana. Ratkaisun on suunnitellut nollaE Oy.

– Aurinkolämmön varastointi luonnolliseen kaupunkirakenteeseen ja sen hyödyntäminen tähän tapaan on innovatiivinen askel ilmaston puolesta. Tällaiset hankkeet voivat olla merkittäviä näyttöjä suomalaisilta toimijoilta ja onnistuessaan suunnannäyttäjiä useille muille vastaaville lämpövarastohankkeille Suomessa ja ulkomailla. Täytyy nostaa hattua turkulaisten kekseliäälle ratkaisulle, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Hanke edustaa kokonaisratkaisultaan uutta lähestymistapaa uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä. T-Park Oy:n mukaan hanke on monistettavissa vastaaviin paalutettaviin rakennuskohteisiin, joissa on laajoja pintoja hyödynnettävänä aurinkolämmön keräämiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt T-Park Oy:lle enintään 1 330 000 euroa energiatukea aurinkolämpöjärjestelmän ja varaston rakentamiseen.

Energiatuki on energiapoliittinen investointitukiohjelma, jonka tarkoituksena on edistää uusiutuvaa energiantuotantoa etenkin päästökauppasektorin ulkopuolella sekä energiatehokkuutta. Valtaosa tuettavista hankkeista liittyy pienimuotoiseen sähkön- tai lämmöntuotantoon, liikennesektorin hankkeisiin tai energiatehokkuussopimusyritysten energiatehokkuusinvestointeihin. Viime vuosina tuen painopistettä on siirretty entistä enemmän uuden teknologian demonstraatio- ja referenssihankkeisiin.

> Varsinais-Suomen Yrittäjä

Ilmastonmuutos vaikuttaa luontoon monella tavalla

Turun Sanomat 14.1.2019 / Alio ekologian professori Kari Saikkonen

Keskustelu keskittyy lajeihin, mutta luonnon monimuotoisuus on paljon muutakin, kuten geneettistä monimuotoisuutta ja elinympäristöjen monimuotoisuutta, avainlajien ja avaintoimintojen runsautta.

Ilmasto lämpenee ja sen seurauksena valoilmasto muuttuu. Valon määrä ei lisäänny yhdessä lämmön kanssa. Miten esimerkiksi pölyttäjähyönteiset reagoivat valoilmaston muutokseen ja mitä seurauksia sillä on maataloudelle?

TS_14-1-2019a

Ympäristö Nyt -uutisviesti 4/2018

jäätynytmännynoksa_RodeoVuoden viimeisen uutisviestin aiheet:

 • Kohti hiilineutraalia maakuntaa
 • Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia
 • Meremme tähden 9.5.2018
 • Kustannustehokasta kalustekierrätystä Turussa
 • Turun ekotukitoiminta lisää lähivesitietoisuutta

> Ympäristö Nyt -uutisviesti 4/2018