Regionalt Center för geografisk information i Sydvästra Finland

Lounaistieto / Informationstjänster / Regionalt Center för geografisk information i Sydvästra Finland

Lounaispaikka är ett nätverk för samarbete inom geografisk information (GI) som för samman alla dem som verkar inom GI i sydvästra Finland. Lounaispaikkas syfte är att förbättra gamla, samt skapa nya samarbetsformer mellan olika organisationer. Lounaispaikka söker nya metoder att utnyttja GI för att framhäva dess nytta och för att överlappande arbete inom området skulle minska.

Genom ett bättre samarbete och ömsesidigt informerande uppnår man också kostnadsbesparingar på flera nivåer. Lounaispaikkas avsikt är även att låta allmänheten bekanta sig med frågor inom GI, och detta görs bäst genom fungerande tjänster. Lounaispaikka utvecklar ständigt användarvänligheten i sina karttjänster och gör dem mångsidigare.

Lounaispaikka är också alltid öppen för nya samarbetsparter och idéer.

Lounaispaikkas verksamhet utvecklas av en samarbetsgrupp, i den medverkar Egentliga Finlands förbund, Satakuntaliitto, Novia,  Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo stad. 

Lounaispaikkas kontor ligger i Egentliga Finlands förbunds utrymmen i Åbo (Bangårdsgatan 36).

 

Lounaispaikkas karttjänst är öppen för alla och innehåller materialhelheter från natur till kulturmiljö.
Vi har gjort INSPIRE samarbete med landskapens förbund och lokala myndigheter. Kontakta oss om ni behöver hjälp med INSPIRE -direktivens krav.
Om ni behöver hjälp med geodata eller GI -program kan vi hjälpa till. Vi kan ordna enkla kurser och Lounaispaikkas nätverk har många aktörer med kunskap om geodata, GIS och fjärranalys.
Kontakt: info@lounaispaikka.fi eller koordinatör för GI samarbete Sanna Jokela, +358 40 766 4607, sanna.jokela@lounaispaikka.fi

novia_logovs_logosatakunta_logoaa_logobasic2_bwTurku_A__bo_300ppi_viiva_cyanturun_yliopisto_logo_rgb