vaalit

Lounaistieto / Posts tagged "vaalit"

Kuntavaalien 2012 suurimmat puolueet äänestysalueittain

Kuntavaalien 2012 suurimmat puolueet äänestysalueittain
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen liitto/Lounaispaikka

Aineisto sisältää tiedon kuntavaalien 2012 suurimmista puolueista ja äänestysaktiivisuudesta äänestysalueittain Varsinais-Suomessa. Aineisto on kerätty osin kuntien valmiista paikkatietoaineistoista, mutta suuri osa on myös kuvaruutudigitoitu paperikartoista ja päätelty kuntien päätösasiakirjoista. Aineiston tarkkuus vaihtelee, se soveltuu yleissilmäyskartaksi maakunnallisia äänestysalueita koskien. HUOM! Ei voi käyttää raja-aineistona muissa yhteyksissä.

Julkaistu 27.11.2012, ESRI shp, 1:20 000, EUREF-FIN
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/aanestysaluekannatus12

Eduskuntavaalien 2011 tulokset

Eduskuntavaalien 2011 tulokset
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen liitto

Aineisto sisältää eduskuntavaalien tulokset Varsinais-Suomen vaalipiirissä vuonna 2011. Aineisto on tuotettu Varsinais-Suomen liitossa Tilastokeskuksen tietojen pohjalta.

Päivitetty 6.6.2011, ESRI shp, 1:20 000, YKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/eduskuntavaalit_2011

Kunnallisvaalit 2012

Kunnallisvaalit 2012
CC BY-SA 3.0, Varsinais-Suomen liitto

Kuntakohtainen vuoden 2012 kunnallisvaalien tuloskartta on tuotettu Lounaispaikassa/Varsinais-Suomen liitossa Tilastokeskuksen ja vaalit.fi -sivuston tietojen pohjalta. Vaalitulokset on esitelty vuoden 2012 kuntarajoihin perustuen. Kartalla esitellään suurimmat puolueet sekä puoluekohtaiset tulokset diagrammina.

Luotu 23.11.2012, ESRI shp, 1:100 000, EUREF-FIN
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/kuntavaalit12?

Eduskuntavaalien 2015 tuloksia Varsinais-Suomesta

Eduskuntavaalien 2015 tuloksia Varsinais-Suomesta
CC BY-SA 3.0, Varsinais-Suomen liitto

Aineisto sisältää eduskuntavaalien 2015 tulokset äänestysalueittain ja kunnittain Varsinais-Suomessa. Aineiston lähteenä on käytetty vaalit.fi -sivustoa sekä kunnilta saatuja raja-aineistoja. Aineisto sisältää mm. puolueiden kannatusluvut äänestysalueella/kunnassa sekä kunkin tilastointialueen äänestysaktiivisuuden.

Julkaistu 29.4.2015, ESRI shp, 1:500 000, EUREF-FIN.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/eduskuntavaalit15_aanialueet? ja
http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/eduskuntavaalit15_kunnittain?

Turun kaupungin äänestysaluerajat

Turun kaupungin äänestysaluerajat 
CC BY 4.0, Turun kaupunki

Turun ja Kaarinan äänestysalueiden rajaukset ja numerot. Aineistopaketissa kaksi eri koordinaattijärjestelmää. Alkuperäinen aineisto on Turun kaupungin järjestelmässä=gk23 (Mapinfo) sekä Lounaispaikan toimesta käännetty EUREF-FIN (Shp-file ja geojson). Paketissa on alueita, viivoja ja pisteitä.

Irrotettu 5.5.2014. Suora linkki äänestysaluerajojen geojson-tiedostoon (EUREF-FIN).
Lisätiedot: Katariina Hilke, Turun kaupunki.