uutiskirje

Lounaistieto / Posts tagged "uutiskirje"
Katsaus Lounaispaikan toimintaan

Katsaus Lounaispaikan toimintaan

Katsaus Lounaispaikan toimintaan

Lounaispaikan tiimi siirtyi helmikuussa 2016 osaksi Varsinais-Suomen liiton uutta Edunvalvonta ja kuntapalvelut vastuualueen tietopalveluryhmää, jonka avulla vahvistetaan liiton tietopalveluja. Ryhmään on keskitetty liiton tilastotietopalvelut, tutkimustoiminta sekä avoin data ja siihen liittyvä tiedonhallinta. Maakuntastrategiassa merkittävässä roolissa oleva aluetietopalvelu Lounaistieto.fi on jatkossa osa ryhmän toimintaa. Aluetietopalvelu on herättänyt kiinnostusta ja vastaavia palveluja on suunnitteilla myös muissa maakunnissa. Lounaispaikan ja liiton työ on ollut siis kansallisestikin oikein esimerkillistä!

Viimeisten parin viikon aikana Lounaispaikan tiimiläiset ovat yhdessä liiton muun henkilökunnan kanssa kiertäneet maakunnan kuntia kertomassa aluetietopalvelusta ja sen kautta löytyvistä työkaluista ja toiminnoista. Tarkoitus on lisätä koko maakunnan tietoisuutta aluetietopalvelun mahdollisuuksista ja saada eri toimijat mukaan tuottamaan arvokasta sisältöä kaikkien ulottuville. Uusia datan avauksia tehdään sitä mukaan, kun alueen toimijat saavat niitä toimitettua. Uusia aineistoja lisätään avoin data sivulle ja paikkatietoaineistot lisätään myös karttapalveluun, jotta tiedon tarkastelu helpottuu. Myös yliopistoyhteistyötä tullaan edistämään tulevien kuukausien aikana. Tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen tähtäävät tavoitteet ja erityisesti OpenUTU-projekti tarjoavat uusia mahdollisuuksia välittää tutkimustietoa laajemmalle. Lounaistiedon avoin data sivusto ja karttapalvelu toimivat jo nyt tärkeinä alueellisen ja myös tutkimustiedon julkaisukanavina.

Lounaispaikan karttapalvelua tullaan kehittämään ja uudistamaan tämän vuoden aikana. Tarkoituksena on siirtää kartta-aineistot käytössä olevalta mapserveriltä uudelle karttapalvelimelle (geoserver). Geoserverin testaus aloitetaan kesäkuussa. Uudelle karttapalvelimelle siirtyminen varmistaa aiempaa paremmin rajapintojen ajantasaisuuden ja virheettömämmän toiminnan. Karttapalvelusta löytyy muuten lähes 350 kartta-aineistoa, kannattaa siis käydä katsomassa mitä kaikkea mielenkiintoista palvelusta löytyy! Ja jos sinulla on mielessä aineistoja, joille olisi tarvetta, ole rohkeasti yhteydessä Lounaispaikan tiimiin niin katsomme mitä voimme tehdä datan avaamiseksi.

Lounaistieto-tiimi

Lounaispaikan toiminta on osa Lounaistieto-tiimin työtä. Varsinais-Suomen liitossa on myös yllämainitun organisaatiomuutoksen ohella tapahtunut muutoksia henkilöstössä ja tehtävissä. Nykyisen tiimin tehtäväkuvaukset löytyvät alta (etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi tai info@lounaispaikka.fi):

 • Antti Vasanen: johtaa tietopalveluryhmän toimintaa (vapaalla 8/2016 loppuun saakka)
 • Juha Pulmuranta: 6Aika-hanke, avoin data, yritysyhteistyö, Lounaistiedon kehittäminen (Juha johtaa ryhmän toimintaa Antin poissa ollessa)
 • Esa Halsti: 6Aika-hankkeen kumppanikoodari, Lounaistiedon ja karttapalvelun teknologiakehitys
 • Pasi Hietanen: Lounaispaikka/6Aika-hanke, datan avaaminen ja visualisointi, karttapalvelun ylläpito
 • Laura Lähteenmäki: paikkatietoaineistot, maakuntaliittojen ja kuntien paikkatietoyhteistyö (INSPIRE)
 • Joni Hämäläinen: maakuntamuseon inventointiportaalin kehitys (MIP)
 • Tiina Rantanen: tilastot ja internet-sivujen päivitys
 • Petri Pihlavisto: tilastotehtävät ja maakunnan tilan seuranta (huolehtii Antin tehtävistä 8/2016 saakka)

Lounaispaikan paikkatietoyhteistyön koordinaattorina vuodesta 2007 lähtien toiminut Sanna Jokela siirtyi keväällä paikkatietokoulutuksia ja -konsultointia tarjoavan Gispo Oy:n palvelukseen. Vielä suuret kiitokset Sannalle paikkatietoverkoston eteen tekemästäsi työstä ja onnea tulevalle uralle yritysmaailman puolella!

Lounaispaikan korkeakouluharjoittelija on valittu. Hakijoita oli tänä vuonna yhteensä 45, ja harjoittelijaksi valittiin Maiju Rekola (HTK), joka aloittaa työt toukokuun alussa. Maijun pääasiallisina työtehtävinä on paikkatietoaineistojen vienti tietokantaan, tuottaminen rajapinnoiksi sekä tietoaineistojen avaamiseen liittyvät tehtävät.

Itse kirjoittaja on valmistumisen kynnyksellä oleva maantieteilijä, joka viime kesän Lounaispaikan harjoittelun jatkeeksi pääsee nyt seuraavien kuukausien aikana selvittämään Lounaispaikan kehittämistarpeita. Selvitystyön yhteydessä tulen tapaamaan Lounaispaikan partnereita sekä kuulemaan yhteistyökumppanien tarpeita ja toiveita. Lounaispaikan asema on muuttunut uuden aluetietopalvelun kehittämisen yhteydessä ja tarkoituksena on arvioida verkoston toimintaympäristön nykytilaa sekä selvittää miten toimintaa tullaan kehittämään tulevaisuudessa. Tämän työn yhteydessä on tärkeää, että mahdollisimman moni verkoston jäsenistä saa äänensä kuuluviin, joten olkaa rohkeasti yhteydessä minuun sähköpostitse tai puhelimitse, mikäli teillä herää kysymyksiä tai ideoita Lounaispaikan toimintaan liittyen.

Terveisin,

Ville Santala
suunnittelija
+358 50 593 9759
ville.santala@varsinais-suomi.fi

Uusimmat datan avaukset ja aineistot karttapalvelussa:

Olemme mukana seuraavissa hankkeissa ja tapahtumissa:

 • Maakuntamuseon inventointiportaali (MIP)
 • 6Aika – avoin data kärkihanke
 • Maakuntakaavojen harmonisointi -hanke (HAME)
Tietoa paketoituna kilteille kuntalaisille

Tietoa paketoituna kilteille kuntalaisille

Joulu lähenee, mutta vuoden työn tuloksia vedetään eri tahoilla yhteen. Muutama datapaketti ehkä odottaa kuusen alla ja muutama taitaa jäädä ensi vuoden toivelistalle. Tarjoilemme teille nyt muutaman valmiiksi paketoidun tietopalveluvinkin ennen lomia. Kaupan päälle myös muutama uuden vuoden kalenterimerkintä. 

KaPA työ etenee

Kansallisen palveluarkkitehtuurin beta-versio avattiin 15.12. testikäyttöön. Ideana on yhdistää kansalaisille erilaisia tietopalveluita yhden palveluarkkitehtuurin taakse helpottamaan arjen toimintoja. Mallia tästä on otettu Viron X-road:sta. Tarkoituksena on tarjota kanava meitä itseämme koskevien rekisterien tarkasteluun ja helpottaa viranomaisasiointia.

Kansallisesta palveluarkkitehtuurista eli KaPA:sta on puhuttu pitkään ja paikkatietopuolella (ks. Paikkatietoverkoston uutiskirje) suuri osa infrastruktuurityöstä on tähdännyt siihen, että aika olisi valmis tietojen yhteiskäyttöön myös valmiiden kansalaispalveluiden kautta. KaPA:n tiedotussivulta kannattaakin käydä katsomassa mitä kaikkea on tulossa jo ensi vuoden aikana. Tiedon saatavuus paranee huomattavasti, mutta jotenkin tiedon on myös kulkeuduttava KaPA:an. Mistä tieto esimerkiksi kuntien tarjoamista palveluista sinne tulee?

Palvelutietoa Turun kaupungilta

Turun kaupungin PAT-tietomalli (palvelut, asiakkuudet, toimijat) julkaistiin myös hetki sitten. Ideana PAT-mallissa on kuvata kaupungin tarjoamat palvelut niin tarkasti, että  sairaalan välipala-automaatin sijaintikin voisi olla tiedossa. Tämän kaltainen tieto voisi helpottaa esimerkiksi näkövammaisten asiointia uudessa ympäristössä. Mielenkiintoista onkin nähdä miten PAT ja KaPA yhdistävät voimansa. Voisiko PAT hoitaa myös muiden kuntien tiedon keruuta ja välitystä samalla? 

Nämä kaksi toisiinsa linkittyvää tietopalvelua ovat esimerkki tiedon saatavuuden parantamisesta ja sen kautta uusien palveluiden synnyttämisestä. 

Lounaistieto palvelee

Lounaistieto on mukana tiedon saatavuuden edistämisessä. Pääosa työstämme koostuu tällä hetkellä tietovarantojen avaamisesta, karttapalveluhommista, hankeideoinnista ja Lounaistiedon tietopalveluiden kehittämisestä sekä tiedon sekä toimijoiden välityksestä. Vuoden 2016 alkupuolella lähdemme kehittämään kiertotalousverkoston tietopalvelutarpeita ja samalla testaamme miten eri verkostoja ja niiden sisältämiä toimijoita voisi paremmin visualisoida. 6Aika-avoin data kärkihanke jatkuu ja sitä kautta saamme kehitettyä mm. datakatalogia, sovellusgalleriaa, API:en hallintaa ja paljon muuta.

Databusiness.fi - Make your business our business

6Ajasta puheen ollen, haluamme kutsua kaikki alueemme avointa dataa hyödyntävät yritykset ilmiantamaan itsensä ja toisensa kansallisessa databusiness.fi sivustossa - näin mekin tiedämme paremmin missä tietoja hyödynnetään ja miten palveluita tuotetaan. Tämä on hyvä kanava markkinoida alueemme avoimen datan yrityksiä! 

Hyvää joulua!

Näistä asioista ja paljon muustakin haluaisimme kertoa ja oppia itsekin vähän lisää. Sen vuoksi järjestämme 19.2. aiheen ympärille nivuoutuvan Aluetietofoorumin Turun Logomossa. Tervetuloa mukaan ja ihanan rauhallista joulunaikaa kaikille yhteistyökumppaneille!

Toivottelee, 

Lounaistiedon tiimi

IMG_3875

Aluetietofoorumissa yli 100 tiedonjanoista osallistujaa

Logomossa järjestettiin perjantaina 19.2. aluetietofoorumi, joka jatkoi Lounaispaikan järjestämien vuosittaisten seminaarien sarjaa. Päivän esitykset ...
maptime_turku

MaptimeTurku! Seuraava kokous 20.1.

San Fransiscosta lähtenyt idea Maptime! yhdistää paikkatiedot, kartanteon ja käsityökerhot. Opetellaan yhdessä tekemään karttoja! Ensimmäisen kerran M...
open_finland_challenge_kuva

Open Southwest Challenge kilpailun voittajat valittu!

Tiukka kilpailu saatiin viimein päätökseen! Iso työ on nyt niin kilpailijoiden kuin järjestäjienkin tasolta tehty, kiitos siitä joka ikinen osallistuj...
 

Elektroniikkateollisuuden murros rokottanut eniten Varsinais-Suomea

Varsinais-Suomen alueellisen arvonlisäyksen heikkoa kehitystä selittää elektroniikkateollisuuden romahdus, jonka vaikutus on ollut Varsinais-Suomelle