rekrytointi

Lounaistieto / Posts tagged "rekrytointi"
Haemme verkostokoordinaattoria Lounaistietoon

Haemme verkostokoordinaattoria Lounaistietoon

Haemme verkostokoordinaattoria vastaamaan Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistiedon toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista.

Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimiva Lounaistieto on Lounais-Suomen alueellinen tietopalvelu. Ylläpidämme alueellista karttapalvelua, avoimen datan dataportaalia ja tilastotietopalvelua. Lisäksi järjestämme avoimeen tietoon liittyviä tapahtumia ja toimimme asiantuntijaorganisaationa esimerkiksi paikkatietoaineistojen käyttöön ja paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvissä hankkeissa.

Alueen toimijoiden yhteistyönä rakennettavaa Lounaistietoa rahoittaa yhteistyöverkosto, jolla on pitkä historia alueellisen paikkatietoyhteistyön edistämisessä. Verkostoon kuuluvat Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto, Turun kaupunki, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi yhdessä Yrkeshögskolan Novian kanssa.

Lounaistieto toimii Turussa osana Varsinais-Suomen liiton tietopalveluryhmää. Lounaistieto-tiimiin kuuluvat verkostokoordinaattorin lisäksi aluetietopalvelua johtava tietopalvelupäällikkö, karttapalvelun kehittämisestä vastaava paikkatietoasiantuntija sekä projektisuunnittelija.

Verkostokoordinaattorin pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat:

 • yhteistyöverkoston toiminnan suunnittelu ja koordinointi
 • Lounaistiedon tietopalvelujen kehittämiseen osallistuminen
 • Paikkatietoalustan maakunta-osahankkeen koordinointi osana koordinaatiotiimiä
 • maakuntakaavojen digitalisoimishankkeen koordinointi ja toteutus
 • Lounaistiedon sisällöntuotanto, viestintä ja markkinointi sekä yhteistyösuhteiden hoitaminen
 • uusien hankeavausten ideointi ja suunnittelu

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, paikkatieto-osaamista sekä tehtävien hoitamisen kannalta sopivaa työkokemusta. Lisäksi edellytämme erinomaisia vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, viestintäosaamista sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös Suomen kaavoitusjärjestelmän tuntemista. Hankeosaaminen, maakuntakaavoituksen erityistuntemus, paikkatietoalan kontaktiverkostot, hyvä ruotsin kielen taito ja kokemus datan avaamisen tehtävistä katsotaan hakijalle eduksi.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaan toimen tehtäväkohtainen palkka on 3 673,75 euroa/kk. Tehtävä on määräaikainen sijaisuus, ja se täytetään ajalle 1.4.2019–20.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 18.2.2019 klo 9:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa verkostokoordinaattori Sara Tamsaari (sara.tamsaari@varsinais-suomi.fi, 040 768 7977) ja tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen (antti.vasanen@varsinais-suomi.fi, 050 410 2294).

karttapallo-matala

 

Harjoittelijaksi Lounaistietoon?

Harjoittelijaksi Lounaistietoon?

Haemme korkeakouluharjoittelijaa hoitamaan paikkatietoaineistojen monipuolista käsittelyä ja ylläpitämään karttapalvelua. Harjoittelussa on mahdollista vahvistaa omaa paikkatieto-osaamista erityisesti PotiGIS-tietokantojen ja GeoServer-rajapintaratkaisujen osaamisella.

Viimeinen hakupäivä 17.2.2019. Lisätietoja Aarresaaresta.

Haemme tilastoasiantuntijaa kehittämään tietopalveluja

Haemme tilastoasiantuntijaa kehittämään tietopalveluja

Haemme Varsinais-Suomen liittoon tilastoasiatuntijaa kahteen tietopalvelujen kehittämiseen liittyvään hankkeeseen. Haku avataan uudelleen, ja aiemmassa haussa kesäkuussa 2018 paikkaa hakeneet huomioidaan valinnassa.

Tilastoasiantuntija tulee työskentelemään Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta (Poretieto) sekä Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (EKA2) -hankkeissa. Poretieto-hankkeen tavoitteena on tilannekuvan luominen Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta sekä uusien menetelmien kehittäminen yritysten osaamistarpeiden analysoimiseen. EKA2-hankkeen tavoite on puolestaan ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävän ennakointimallin ja sitä tukeva tietoalustan rakentaminen.

Tilastoasiantuntija vastaa Poretieto-hankkeessa tilastoaineistojen käsittelystä ja visualisoinnista, verkkoalustan ylläpidosta ja työmarkkinadatan analysoinnista. EKA2-hankkeessa tilastoasiantuntijan vastuulle kuuluu ennen kaikkea ennakointitiedon visualisointitapojen kehittäminen. Tilastoasiantuntijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat:

 • tilastoaineistojen kerääminen, käsittely ja visualisointi
 • työmarkkinadatan analysointi ja visualisointi
 • ennakointitiedon analysoinnin kehittäminen ja visualisoinnin suunnittelu
 • tietoalustan kehittäminen, sisällöntuotanto ja ylläpito
 • hankkeiden hallinnoinnissa avustaminen ja hankeviestintä

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta tiedon käsittelystä ja visualisoinnista sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Korkeakouluopintojen loppuvaiheessa olevat voidaan huomioida haussa, mikäli hakijan muun osaamisen arvioidaan tukevan riittävästi tehtävässä toimimista. Aiempi vastaava työkokemus, hyvä ruotsin kielen taito ja kokemus WordPress-pohjaisten verkkosivujen ylläpitämisestä katsotaan hakijalle eduksi. Lisäksi arvostamme data-analytiikkaan, kuvankäsittelyyn, ennakointimenetelmiin ja tilastotietoihin liittyvää erityisosaamista.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Käytössä olevan tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaan toimen tehtäväkohtainen palkka on 3 000 euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää. Toimi täytetään määräaikaisena ajalle 1.10.2018­­–31.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 6.9.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen antti.vasanen@varsinais-suomi.fi, 050 410 2294 ja erikoissuunnittelija Esa Högblom esa.hogblom@varsinais-suomi.fi, 040 7760 310 (15.6. alkaen ensisijaisesti Högblom).

tammi-matala

Haemme tilastoasiantuntijaa kehittämään tietopalveluja

Haemme tilastoasiantuntijaa kehittämään tietopalveluja

Haemme Varsinais-Suomen liittoon tilastoasiatuntijaa kahteen tietopalvelujen kehittämiseen liittyvään hankkeeseen.

Tilastoasiantuntija tulee työskentelemään Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta (Poretieto) sekä Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (EKA2) -hankkeissa. Poretieto-hankkeen tavoitteena on tilannekuvan luominen Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta sekä uusien menetelmien kehittäminen yritysten osaamistarpeiden analysoimiseen. EKA2-hankkeen tavoite on puolestaan ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävän ennakointimallin ja sitä tukeva tietoalustan rakentaminen.

Tilastoasiantuntija vastaa Poretieto-hankkeessa tilastoaineistojen käsittelystä ja visualisoinnista, verkkoalustan ylläpidosta ja työmarkkinadatan analysoinnista. EKA2-hankkeessa tilastoasiantuntijan vastuulle kuuluu ennen kaikkea ennakointitiedon visualisointitapojen kehittäminen. Tilastoasiantuntijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat:

 • tilastoaineistojen kerääminen, käsittely ja visualisointi
 • työmarkkinadatan analysointi ja visualisointi
 • ennakointitiedon analysoinnin kehittäminen ja visualisoinnin suunnittelu
 • tietoalustan kehittäminen, sisällöntuotanto ja ylläpito
 • hankkeiden hallinnoinnissa avustaminen ja hankeviestintä

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta tiedon käsittelystä ja visualisoinnista sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Korkeakouluopintojen loppuvaiheessa olevat voidaan huomioida haussa, mikäli hakijan muun osaamisen arvioidaan tukevan riittävästi tehtävässä toimimista. Aiempi vastaava työkokemus, hyvä ruotsin kielen taito ja kokemus WordPress-pohjaisten verkkosivujen ylläpitämisestä katsotaan hakijalle eduksi. Lisäksi arvostamme data-analytiikkaan, kuvankäsittelyyn, ennakointimenetelmiin ja tilastotietoihin liittyvää erityisosaamista.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Käytössä olevan tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaan toimen tehtäväkohtainen palkka on 3 000 euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää. Toimi täytetään määräaikaisena ajalle 1.9.2018­­–31.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 25.6.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen antti.vasanen@varsinais-suomi.fi, 050 410 2294 ja erikoissuunnittelija Esa Högblom esa.hogblom@varsinais-suomi.fi, 040 7760 310 (15.6. alkaen ensisijaisesti Högblom).

tammi-matala