ranta

Lounaistieto / Posts tagged "ranta"

Muinaisrannat Lounais-Suomessa

Muinaisrannat Lounais-Suomessa

CC BY 4.0, Varsinais-Suomen liitto

Aineisto perustuu maanmittauslaitoksen korkeusmalliin (pelastuskarttalehdet 19M, 19N, 20M ja 20N), joka on poimittu Paikkatietolainaamosta. Alkuperäinen malli on laskettu peruskartan korkeuskäyristä ja rantaviiva-elementeistä kolmioverkkointerpoloinnilla ruutumalliksi, jossa ruudun koko on 25 m x 25 m.

Luotu 27.5.2010, tiff, YKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/muinaisranta

Saaristomeren rantaluokittelu

Saaristomeren rantaluokittelu
CC BY 4.0, Turun yliopisto

Aineisto koostuu kahdesta erillisestä tiedostosta: pätkäkohtaisesta ja saarikohtaisesta aineistosta. Pätkäkohtainen aineisto on muodostettu käsittelemällä alkuperäistä rantaviiva-aineistoa. Saarikohtaisessa aineistossa tieto on esitetty saarittain, joten se on pätkäkohtaista aineistoa epätarkempi. Lisätietoa löytyy aineistopaketista löytyvästä liitteestä.

Julkaistu 30.9.2015, ESRI shp, EUREF-FIN

Keskisen Saaristomeren vesialueiden avoimuusmalli

Keskisen Saaristomeren vesialueiden avoimuusmalli
CC BY 4.0, Turun yliopisto

Pisteaineisto kuvaa Saaristomeren vesialueiden avoimuuta hyödyntäen tuulen pyyhkäisymatkaa (engl. Fetch). Alkuperäisessä aineistossa on myös viiva-aineistona pyyhkäisymatkat laskettuna kustakin havaintopisteestä useaan suuntaan merelle päin. Aineiston on tuottanut Jani Helin Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötään varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Helin, J. (2005). Vesialueen syvyyden ja avoimuuden vaikutus veden sameuteen Saaristomerellä.

Aineistossa on laskettu noin 23 x 17 km laajuiselta alueelta Nauvon ja Korppoon pohjoispuolelta säännöllisen 250 x 250 metrin pisterverkon pisteille tuulen pyyhkäisymatka (fetch). Aineisto soveltuu Saaristomeren rantojen avoimuuden tarkasteluun.

Päivitetty 10.6.2005, ESRI shp, 1:20 000, YKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/AT04002_kesk_saaristomeren_fetchmalli

Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio

Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio
CC BY-NC-SA 4.0, Metsähallitus
HUOM! Ei kaupalliseen käyttöön

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio suurten laivojen aiheuttamasta rantaeroosiosta väylien varrelle jäävillä rannoilla. Sen tuottamiseen on käytetty ainoastaan olemassa olevia paikkatietoaineistoja, eikä kenttäverifiointia ole suoritettu. Saadut tulokset on luokiteltu järkeväksi katsotulla tavalla luokkiin 1 (eroosio vähäistä) – 5 (eroosio voimakasta).  Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu EU:n Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä. Alueellinen kattavuus: Turku – Tukholma syväväylän rannat välillä Turku–Lövskärs fjärden. Lisää BALANCE-hankkeen aineistoa löytyy HELCOM:n sivuilta.

Julkaistu 12.12.2007, ESRI shp, 1:20 000, YKJ.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/rantaeroosio?

Reserved shoreline (leisure clusters)

Reserved shoreline (leisure clusters)
CC BY-SA 3.0, Faris Alsuhail/University of Turku, Department of Geography and Geology

This data set was produced as a part of master’s thesis work. Part of the thesis was exploring new ways to utilize Finnish national GIS data sets in ICZM (Integrated Coastal Zone Management) work. This particular data set includes information on the reserved marine shoreline per 1 x 1 km grid cells. The amount of shoreline reserved (total and proportional) by residential, leisure and union (residential and leisure) clusters are all included in the attributes. The essential attribute fields are as follows: Tot_km (total shoreline per grid cell), Shore_les (total shoreline reserved by leisure clusters), Shore_res (total shoreline reserved by residential clusters), Shore_rl (total shoreline reserved by both residential and leisure clusters), r_perc (percentage of shoreline reserved per grid cell, residential), l_perc (percentage of shoreline reserved per grid cell, leisure), rl_perc (percentage of shoreline reserved per grid cell, residential and leisure). Only the shoreline reserved by leisure clusters are visualised in this view. Also, shorelines shorter than 1 km are excluded from this visualisation. Data sets can be used for research and educational purposes. It is to be kept in mind, though, that the spatial extent of the data set is limited to the study areas defined in the thesis. More information on the data set can be found from: Alsuhail, F. 2010. Answering to the needs of Integrated Coastal Zone Management in Finland: a GIS approach. Pro gradu. Department of Geography and Geology. University of Turku.

Published 22.3.2011, ESRI shp, 1:1 000, EUREF-FIN.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/leisure_clusters_reserved_marine_shoreline?