rakennus

Lounaistieto / Posts tagged "rakennus"

Satakunnan rakennusperintö

Satakunnan rakennusperintö
CC BY-SA 3.0, Satakuntaliitto

Satakunnan rakennusperintö – inventoinnin päivitys on tehty vuosina 2003 – 2005. Luettelon pohjana on ollut vuosina 1987 – 88 tehty inventointi, joka on julkaistu Satakunnan rakennusperinne -kirjassa vuonna 1990. Inventoinnissa on koottu kohde- ja aluetiedot Satakunnan maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä ja rakennusperinnöstä. Aluerajaukset ovat osittain päällekkäisiä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rajausten kanssa. Lähtöaineistona on ollut ”Satakunnan rakennusperintö 2005” (Lauri Putkonen). Alueet ja kohteet on digitoitu Satakuntaliitossa. Aineisto on käytössä Satakunnan museolla Pakki-palvelussa. Aineisto soveltuu maankäytön suunnitteluun ja rakennusperinnön vaalimiseen. Alueet ja kohteet on huomioitu Satakunnan maakuntakaavassa, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011.

Julkaistu 19.10.2012, ESRI shp, KKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/satakunta_kulttuuriymparisto?

Leisure cluster building density (buildings/ha)

Leisure cluster building density (buildings/ha)
CC BY-SA 3.0, Faris Alsuhail/University of Turku, Department of Geography and Geology

This data set was produced as a part of Faris Alsuhail’s master’s thesis. The thesis was exploring new ways to utilize Finnish national GIS data sets in ICZM (Integrated Coastal Zone Management) work. This view only visualises the building density of leisure buildings inside each cluster. Other information on the leisure building cluster characteristics is stored in the attribute fields as well. The essential data fields are as follows: buildings per hectare (Build_ha), buildings per cluster (Buildings), rock coverage in % (Rock_perc), meadow coverage in % (Mead_perc), beach coverage in % (Beach_perc), open area inside clusters in ha (Open_ha), open area coverage in % (Open_perc), cluster area in ha (Cluster_A), average slope direction of cluster (Direction), beach area in hectares inside cluster (Beach_A), meadow area in hectares inside cluster (Mead_A), rocky area in hectares inside cluster (Rock_A), and shoreline lenght inside cluster (Shore_km). Data sets can be used for research and educational purposes. It is to be kept in mind, though, that the spatial extent of the data set is limited to the study areas defined in the thesis.  More information can be obtained from: Alsuhail, F. 2010. Answering to the needs of Integrated Coastal Zone Management in Finland: a GIS approach. Pro gradu. Department of Geography and Geology. University of Turku.

Published  22.3.2011, ESRI shp, 1:10 000, EUREF-FIN.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/leisure_clusters_building_density?

Reserved shoreline (leisure clusters)

Reserved shoreline (leisure clusters)
CC BY-SA 3.0, Faris Alsuhail/University of Turku, Department of Geography and Geology

This data set was produced as a part of master’s thesis work. Part of the thesis was exploring new ways to utilize Finnish national GIS data sets in ICZM (Integrated Coastal Zone Management) work. This particular data set includes information on the reserved marine shoreline per 1 x 1 km grid cells. The amount of shoreline reserved (total and proportional) by residential, leisure and union (residential and leisure) clusters are all included in the attributes. The essential attribute fields are as follows: Tot_km (total shoreline per grid cell), Shore_les (total shoreline reserved by leisure clusters), Shore_res (total shoreline reserved by residential clusters), Shore_rl (total shoreline reserved by both residential and leisure clusters), r_perc (percentage of shoreline reserved per grid cell, residential), l_perc (percentage of shoreline reserved per grid cell, leisure), rl_perc (percentage of shoreline reserved per grid cell, residential and leisure). Only the shoreline reserved by leisure clusters are visualised in this view. Also, shorelines shorter than 1 km are excluded from this visualisation. Data sets can be used for research and educational purposes. It is to be kept in mind, though, that the spatial extent of the data set is limited to the study areas defined in the thesis. More information on the data set can be found from: Alsuhail, F. 2010. Answering to the needs of Integrated Coastal Zone Management in Finland: a GIS approach. Pro gradu. Department of Geography and Geology. University of Turku.

Published 22.3.2011, ESRI shp, 1:1 000, EUREF-FIN.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/leisure_clusters_reserved_marine_shoreline?

Kemiönsaaren inventoidut kohteet

Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennusinventointirajapinta – Kemiönsaaren inventoidut kohteet (Beta-versio)
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen maakuntamuseo

Varsinais-Suomen maakuntamuseon toimesta on kerätty rakennuksista ja kylistä tietoa ja arvotettu niitä. MIP-palvelu on museon käytössä oleva sisäinen inventointijärjestelmä, josta nyt on avattu ensimmäinen testiversio avoimeksi rajapinnaksi. Beta-versio sisältää kiinteistöjen inventointitietoja Kemiönsaarelta. Tarkoituksena on laajentaa rajapintaa kattamaan koko Varsinais-Suomen. Tiedot tulevat suoraan MIP-palvelusta.

Päivitetty 26.3.2014, WMS-rajapinta
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/mip_rajapinta?

Turun ja Kaarinan rakennustietoja

Turun ja Kaarinan rakennustietoja
CC BY 4.0, Turun kaupunki

Aineistossa on maanpäälliset rakennukset yksityiskohtineen Turun ja Kaarinan alueella. Aineisto on luotu kuvaruutudigitointina vanhoilta muovikartoilta, ja sitä on osittain tarkennettu maastomittauksin. Aineistopaketissa on kolme eri koordinaattijärjestelmää (Turun kaupungin järjestelmä=gk23, WGS84=4326 sekä EUREF-FIN=3067) ja se sisältää myös Excel-tiedoston rakennusten tiedoista. Suora linkki rakennustietojen geojson-tiedostoihin (EUREF-FIN, .zip-paketti).

Aineiston vastuutahot:
Turku: Päivi Ala-Uotila (paivi.ala-uotila@turku.fi)
Kaarina: Sirpa Rothsten (sirpa.rothsten@kaarina.fi)

Päivitetty 19.9.2013. Alkuperäinen aineisto MapInfo TAB, GK23, 1:10 000.
Lue metatietokuvaus (pdf)
Lisätiedot: Katariina Hilke, Turun kaupunki.