kunnat

Lounaistieto / Posts tagged "kunnat"
Paikkatiedon hyödyntäminen kunnissa vaihtelevaa

Paikkatiedon hyödyntäminen kunnissa vaihtelevaa

Paikkatietoa hyödynnetään kuntaorganisaatioissa monin tavoin, mutta käytön edistämiselle on edelleen monia esteitä. Tieto käy ilmi Gispo Oy:n toteuttamasta paikkatietojen hyödyntämiskyselystä, jossa kysyttiin Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan kunnilta paikkatietopalveluiden ja -järjestelmien käytöstä sekä avoimen datan hyödyntämisestä. Kyselyyn vastasi 18 paikkatietoasioista vastaavaa henkilöä kaiken kokoisista kunnista.

Paikkatiedon hyödyntäjiä kuntaorganisaatioissa on kunnan koosta riippuen muutamasta hengestä useisiin kymmeniin. Kaikissa kunnissa paikkatietojärjestelmiä käytetään vähintään teknisellä toimialalla, kuten rakennusvalvonnassa, mittaustoimessa ja kaavoituksessa. Paikkatieto on apuna myös monella muulla sektorilla, kuten koulumatkojen suunnittelussa, ympäristöalalla, tiedottamisessa karttapalvelun kautta ja jopa puiden kaatolupien hallinnassa.

Kyselystä kävi kuitenkin ilmi, että useimmissa kunnissa paikkatiedon mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty läheskään niin paljon kuin mahdollisuuksia olisi. Paikkatietojärjestelmien osaaminen ja ylipäätään paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksien ymmärtäminen koettiin lähes joka kunnassa puutteelliseksi. Osa vastaajista koki, että vaikka paikkatietoa itsessään käytetään, paikkatietomenetelmien ja -analyysien hyödyntämisessä olisi parannettavaa.

Paikkatietojen hyödyntäminen riippuu paljon myös kunnan koosta. Vastanneista kunnista vain asukasluvultaan suurimmissa on tällä hetkellä käytössä rajapintapalveluja, samat kunnat myös jakavat omia paikkatietoaineistojaan avoimena datana. Kaikki kunnat kuitenkin hyödyntävät jollain tapaa avoimia paikkatietoaineistoja, erityisesti Maanmittauslaitoksen, SYKEn ja Liikenneviraston aineistoja. Erilaisista paikkatietopalveluista lähes kaikki kunnat käyttivät Paikkatietoikkunaa sekä Lupapistettä.

Paikkatietoaineistojen saatavuus ja ohjelmistojen soveltuvuus koettiin yleisesti ottaen hyväksi, mutta resurssit ja henkilöstön osaaminen vain keskinkertaisiksi. Myöskään paikkatietoaineistoille tuotettujen kansallisten tietomallien hyödyntäminen ei ole tällä hetkellä tehokasta. Ratkaisukeinoiksi kunnat ehdottavat avoimuuden, yhteistyön ja osaamisen lisäämistä.

Kyselyssä selvitettiin myös kuntien käyttämiä paikkatieto-ohjelmia sekä osallistumista kansallisten paikkatietorekisterien ylläpitoon.

Kyselyn tulokset ovat avoimena datana excel-muodossa.

Kuntien paikkatietoon liittyvien kehitystarpeiden tunnistaminen ja ratkaisu edellyttää aktiivista yhteistyötä. Kunnille toukokuun alussa avattu GIStalkoot-keskustelukanava Slackissa on ympäristö, jossa voi esimerkiksi tiedottaa paikkatietoon liittyvistä työpajoista ja kokouksista sekä keskustella osaamistarpeista, aineistojen ylläpidosta tai järjestelmiin liittyvistä asioista. Tule mukaan keskusteluun: GIS-talkoot Slackissa

 

Datan avaajan pikaopas julkaistu

Datan avaajan pikaopas julkaistu

Lounaistieto on julkaissut datan avaajan pikaoppaan helpottamaan julkisen tiedon avaamista. Idea oppaasta syntyi keväällä 2016, kun Lounaistietoa ja avoimen datan mahdollisuuksia esiteltiin alueen 15 kaupungille ja kunnalle. Pikaoppaan ohessa julkaistiin avaamisen riskienhallintaa helpottava tarkistuslista.

"Avoin data on varsin uusi asia Turun ulkopuolella ja siksi kunnat halusivat selvät ohjeet, miten edetä", kertoo kuntakierroksella mukana ollut Juha Pulmuranta. Pikaopas ja tarkistuslista lähetetään heti pääsiäisen jälkeen kaikkiin niihin kuntiin ja kaupunkeihin, jotka olivat kiinnostuneita avaamaan dataa. Jatkossa opasta jaetaan verkostojen kautta mahdollisimman laajalle. 

Julkishallinnon lisäksi opasta voivat hyödyntää oppilaitokset, järjestöt, hankkeet ja kaikki muut alueella toimivat tahot, jotka haluavat antaa tuottamaansa tietoa esimerkiksi uusien palvelujen raaka-aineeksi. "Me Lounaistiedon työntekijät autamme siinä työssä mielellämme eli olkaa vaan rohkeasti yhteydessä", kannustaa Pulmuranta.

Pikaopas lähtee mm. Marttilan kuntaan, jossa Lounaistiedon Ville Santala vieraili keväällä 2016.

Pikaopas lähtee mm. Marttilaan, jossa Lounaistiedon Ville Santala ja Juha Pulmuranta sekä Valonian Liisa Harjula vierailivat keväällä 2016.

 

Datan avaajan pikaopas on tehty osana 6aika avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta, jossa Turun aluetta edustavat Turun kaupunki, Turku Science Park Oy ja Lounaistietoa koordinoiva Varsinais-Suomen liitto.

banner-6aika-eu

Lounaistieto kuntakierroksella

Lounaistieto kuntakierroksella

Vierailu Kemiönsaarella

Varsinais-Suomen liitto käynnisti kuntakierroksen 18.3. vierailemalla Kemiönsaaressa! Maalis-huhtikuun aikana toteutettavan kuntakierroksen aikana tavataan 15 kunnan edustajia. Vierailun tarkoituksena on kartoittaa ja kuulla kuntia kolmesta ajankohtaisesta asiasta:

  • Avoimen datan ja digitalisaation tilanne ja tarpeet
  • Sote-uudistuksen kuntanäkökulma
  • Kestävän kehityksen toimenpiteet

Mitä tietotarpeita tämän päivän kunnilla on? Miten kunnat voivat hyötyä aluetietopalvelu Lounaistiedon tilastoista, tietografiikasta ja kartoista? Millä tavalla Valonia voi auttaa kuntia kestävän kehityksen työssä? Mikä on vapaaehtoistoiminnan rooli sote-uudistuksessa? Muun muassa näistä kysymyksistä Valonian, Lounaistiedon ja liiton edustajat tulevat keskustelemaan kuntien kanssa.

Vierailukohteena ovat Kaarina, Kemiönsaari, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Pyhäranta, Raisio, Salo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Keskusteluissa esiin tulleet yhteistyö- ja tietotarpeet välitetään Valonian, Lounaistiedon ja liiton vastuualueille käytännön jatkotoimenpiteitä varten.

Lisätiedot:

Lounaistieto: Juha Pulmuranta, 040 509 1043, juha.pulmuranta(at)varsinais-suomi.fi
Varsinais-Suomen liitto: Carola Gunell, 044 9756 756, carola.gunell(at)varsinais-suomi.fi
Valonia: Liisa Harjula, 040 1820 412, liisa.harjula(at)valonia.fi

Veroprosentti ei kerro paljonko kunta saa verotuloja

Veroprosentti ei kerro paljonko kunta saa verotuloja

Varsinais-Suomen kuntien efektiiviset veroasteet jäävät kauas nimellisestä veroprosentista

Erilaisten vähennysten johdosta kuntien nimelliset veroprosentit eivät vastaa kuntien saamia verotuloja. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta, joka kuvaa todellista kunnille maksetun verotulon määrää. Vuonna 2015 Varsinais-Suomen alhaisin veroprosentti oli Naantalissa ja korkein Vehmaalla. Vehmaan efektiivinen veroaste oli kuitenkin alhaisempi kuin Naantalin. Tämä tarkoittaa, että Naantali saa suhteellisesti enemmän verotuloja kuin Vehmaa, vaikka sen nimellinen tuloveroprosentti on huomattavasti alhaisempi.

Lisätietoja efektiivisestä veroasteesta Kuntaliiton sivuilla.