excel

Lounaistieto / Posts tagged "excel"

Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia 2009–2017

Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia 2009–2017
CC BY-ND 3.0, Valonia, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Aineisto sisältää Valonian vuosittain järjestämän kestävään työmatkaliikkumiseen kannustavan Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia viime vuosilta. Excel-taulukoissa on esitetty mm. kilpailusarjoittain osallistuneet työpaikat, työntekijöiden määrät sekä poljetut kilometrit. Lisäksi aineisto sisältää vuosittaiset kuntakohtaiset tulokset.

Lisätietoa

Julkaistu 9.8.2017, Excel-taulukko .xlsx

Lämpötilahavaintoja Turusta vuodelta 2009 (TURCLIM)

Lämpötilahavaintoja Turusta vuodelta 2009 (TURCLIM)
CC BY 4.0, Turun yliopisto

Taulukko sisältää vuoden 2009 raaka-aineiston TURCLIM-kaupunki-ilmastoprojektissa kerätyistä lämpötilahavainnoista. TURCLIM on Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen tutkimusprojekti, jonka havaintoverkoston muodostavat 75 lämpötila- ja kosteusmittaria. Taulukosta löytyvät omilta välilehdiltään havaintopisteiden lämpötilamittaukset ja havaintopisteiden koordinaatit.

Päivitetty: 26.8.2016, Excel-taulukko, .xls
Lisätietoja: Jukka Käyhkö, Turun yliopisto

Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016

Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016

Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on hyväksynyt talousarvion 7.12.2015.

Talousarviossa 2016 jäsenkuntien maksuosuudet ovat 3 799 900 euroa, joka euromäärä on sama kuin talousarvioiden 2014 ja 2015 maksuosuustuloarvio.

Vuosien 2002 – 2009, 2012 ja 2014 tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2016 voidaan tehdä vastaavasti alijäämäinen budjetti (75 000 euroa). Alijäämä suunnitellaan katettaviksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.

Vuosien 2017 – 2018 taloussuunnitelmissa määrärahat ja tuloarviot perustuvat kuntien maksuosuuksien kasvuun siten, että vuonna 2017 kasvuprosentti on 1 % ja vuonna 2018 kasvuprosentti on 1 %.

Talousarvion visualisoinnista näkee selkeämmin miten Varsinais-Suomen liiton tuotot ja kulut jakautuvat.

Julkaistu 7.12.2015, Excel-taulukko .xlsx
Lisätietoja Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen liiton tietojärjestelmäluettelo

Varsinais-Suomen liiton tietojärjestelmäluettelo
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen liitto

Tietojärjestelmäluetteloon on kuvattu Varsinais-Suomen liitossa käytössä olevat tietojärjestelmät ja niiden perustiedot viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) edellyttämällä tavalla. Luettelossa mainitaan mm. järjestelmän nimi, käyttötarkoitus, keskeisimmät toiminnallisuudet, järjestelmän omistaja sekä järjestelmän sisältämien tietojen omistaja.

Julkaistu 9.6.2015, päivitetty 27.1.2016, xlsx (UTF-8)
Lisätiedot: Jaana Salonen, Varsinais-Suomen liitto

Vesistöseuranta-tilastoja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta

Vesistöseuranta-tilastoja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta
CC BY-SA 3.0, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Aineisto on kerätty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hankkeen Omat vedet paremmiksi -kampanjassa. Hankkeen rahoitus on peräisin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tiedot ovat vuosilta 2011–2013.

Päivitetty 13.11.2013, Excel-taulukko .XLXS
Lisätiedot: Sanna Tikander, Varsinais-Suomen ELY-keskus