analyysi

Lounaistieto / Posts tagged "analyysi"
Työttömyyden kasvu hidastuu Varsinais-Suomessa

Työttömyyden kasvu hidastuu Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on alkanut kesän aikana hidastua, ja työttömyyden kasvuvauhti on ollut viime vuosina Varsinais-Suomessa maltillisempaa kuin muissa suurissa maakunnissa. Kausitasoitetun työttömyysasteen kasvu on kesän aikana pysähtynyt niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin, mutta nähtäväksi jää, kuinka pysyvä trendin muutos on.

Varsinais-Suomen työttömyysaste oli syyskuun lopussa 12,7 prosenttia, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin koko Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Varsinais-Suomen työttömyysaste on pysynyt jo useita vuosia suurin piirtein samalla tasolla kuin koko maassa.

Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvuvauhti on kuitenkin viime kuukausina hidastunut selvästi nopeampaa tahtia kuin koko maassa keskimäärin. Vuoden 2013 alun jälkeen työttömien määrä Varsinais-Suomessa on kasvanut selvästi maltillisempaa tahtia kuin koko maassa. Esimerkiksi Uudellamaalla työttömyys on tänä aikana kasvanut kaksi kertaa nopeammin kuin Varsinais-Suomessa, joskin Uudenmaan työttömyysaste on yhä selvästi Varsinais-Suomea alempi.

Kaikkien maakuntien työttömyyskehityksen vertailussa Varsinais-Suomi pärjää hyvin. Kun kaksi vuotta sitten Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu oli maan nopeimpien joukossa, on maakunnan tilanne tällä hetkellä maan parhaimmistoa. Muihin suuriin maakuntiin verrattuna työttömyyden kasvuvauhti alitti Pirkanmaan kevään aikana. Uudellamaalla työttömyyden kasvuvauhti sen sijaan on maan nopeimpia, sillä syyskuussa työttömyysaste kasvoi nopeammin vain Pohjois- ja Etelä-Savossa.

Vaikka Varsinais-Suomen työttömyysaste on yhä korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin, näyttäisi työttömyyden kasvu pysähtyneen kesän aikana. Kausivaihtelusta puhdistettu työttömyysaste ei ole kesän aikana käytännössä enää kasvanut, joskaan selvää käännettä laskuunkaan ei trendissä havaita. Sama kehitys nähdään Varsinais-Suomen lisäksi myös koko maassa ja muissa eteläisen Suomen suurissa maakunnissa. Nähtäväksi jää, onko yhtenäinen trendi eri alueilla merkki työttömyyskehityksen laajemmasta käänteestä.

Seudullisesti tarkasteltuna työttömyyskehitys on ollut valoisinta Vakka-Suomessa, jonka työttömyysaste edelliseen vuoteen verrattuna on ollut laskussa kesän aikana. Kaikilla muilla seuduilla työttömyysaste on kasvanut, mutta Varsinais-Suomen työttömyyskasvun hidastuminen näkyy kuitenkin kaikilla alueilla. Salon ja Loimaan seuduilla kausitasoitettu työttömyyskehitys näyttäisi kääntyneen jopa laskuun viime kuukausina, mutta tämän trendin pysyvyys selviää vasta pidemmän ajan kuluessa.

Lue analyysi kokonaisuudessaan Maakunnan tila -katsauksessa.

Uusimmat työttömyystiedot Lounaistiedon tilastosivulla.

 

 

Maakunnan tila -analyysi julkaistu

Maakunnan tila -analyysi julkaistu

maakunnan-tila-kansi-s2015Varsinais-Suomen viimeaikaista kehitystä peilaava Maankunnan tila -katsaus on julkaistu. Syksyn 2015 katsauksessa tarkastellaan työttömyyskehityksen trendejä ja analysoidaan juuri julkaistun väestöennusteen lukuja. Lisäksi katsauksessa esitellään maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista mittaavan kumppanuusbarometrin tuloksia.

Kaksikielinen Maakunnan tila -katsaus julkaistaan kaksi kertaa vuodessa kesä- ja joulukuussa. Uusin katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta.

Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2015

Tietoiskut ovat nyt analyysejä

Tietoiskut ovat nyt analyysejä

Varsinais-Suomen liiton sivuilla julkaistut tietoiskut ovat siirtyneet osaksi aluetietopalvelu Lounaistietoa. Samalla niiden nimi muuttuu: tietoiskut ovat tästä eteenpäin analyysejä.

Uudistus ei muuta tietoiskujen sisältöä millään tapaa. Analyyseissä tarkastellaan yhä Varsinais-Suomea eri näkökulmista ja pyritään tuomaan esiin uusia ulottuvuuksia maakunnan kehitykseen.

Myös tietoiskuista tutut tulostusystävälliset pdf-versiot säilyvät, ja ne voi ladata kunkin analyysitekstin lopusta. Uutta on kuitenkin erilaisilla päätelaitteilla helposti luettava blogimainen julkaisumuoto, minkä ansiosta analyysit on helpompi jakaa sosiaalisessa mediassa tai löytää hakukoneilla.

Tervetuloa lukemaan analyysejä Lounaistietoon!

kävelykatu