Yleinen

Lounaistieto / Archive by category "Yleinen" (Page 2)

Varsinais-Suomeen järjestöyhteistyön tiekartta: työpaja 7.11.2017

Varsinais-Suomessa on tuhansia aktiivisia ja monipuolisesti toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. Missä asioissa ne voisivat toimia yhdessä, entä yhteistyössä kuntien ja maakunnan kanssa? Mitkä kysymykset yhdistävät eri aiheiden parissa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä? Tiekartta tunnistaa toimijat, yhteiset painopisteet ja toimenpiteet.

Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekarttatyö on osa Varsinais-Suomen maakuntastrategia- ja kumppanuusfoorumityötä. Tiekartan muotoilu käynnistettiin elokuussa 2017 järjestöryhmän kokouksessa, missä sille hahmoteltiin neljä painopistettä. Ne käsittelevät yhdistysten ja järjestöjen palveluja, oppimista ja koulutusta, järjestöjen välistä yhteistyötä sekä kumppanuutta kuntien ja maakunnan kanssa.

Järjestöryhmän elokuun kokouksessa tutustuttiin tiekarttatyöskentelyyn Valonian toimialajohtaja Riikka Leskisen johdolla.
Järjestöryhmän elokuun kokouksessa tutustuttiin tiekarttatyöskentelyyn Valonian toimialajohtaja Riikka Leskisen johdolla.

Tiekarttatyöskentelyn tavoite on luoda järjestöille yhä paremmat toimintaedellytykset muuttuvassa maakunnassa, lisätä yhteistyötä ja keskinäistä tunnettuutta sekä kehittää yhteisiä toimintamuotoja muun muassa julkisen sektorin kanssa – järjestöjen näkökulmasta. Marraskuussa 2017 järjestettävässä työpajassa jatkamme painopisteiden määrittelyä ja keskustelua siitä, mitä yhteistyö voisi konkreettisesti olla. Tavoitteena on, että tiekartta julkaistaan järjestöfoorumissa, jonka ajankohta sovitaan myöhemmin keväälle 2018.

Tule rakentamaan kanssamme varsinaissuomalaisten järjestöjen yhteistä tiekarttaa!

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki varsinaissuomalaisten järjestöjen ja yhdistysten edustajat. Lähetämme ilmoittautuneille tarkempia tietoja sekä tiekarttaluonnoksen tutustuttavaksi ennen tilaisuutta.

Aika: Tiistai 7.11.2017 klo 17-20
Paikka: Lounatuulet Yhteisötalo ry, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku
Ilmoittautuminen: 3.11.2017 klo 12:00 mennessä

Tervetuloa!

Lisätietoja:
• Järjestöryhmän kokous, elokuu 2017: Liite 3 Ryhmäkeskustelujen kooste
• Salla-Maria Lauttamäki, erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi ja 040 520 0761
• Tauno Linkoranta, kyläasiamies, Varsinais-Suomen Kylät ry, etunimi.sukunimi@vskylat.fi ja 044 303 9990

Varsinais-Suomella menee hyvin kaikilla mittareilla

Varsinais-Suomella menee hyvin kaikilla mittareilla

Varsinais-Suomen talouden myönteinen kehitys näkyy kaikilla Lounaistiedon mittareilla. Maakunnan työllisyysaste kasvaa nopeasti, ja kasvu on selvästi nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin. Myös työttömyysaste laskee nopeasti. Työttömyysasteen kehitys on myönteistä kaikissa seutukunnissa, mutta etenkin korkeimman työttömyysasteen Turun ja Salon seuduilla työttömyys laskee nopeasti.

Varsinais-Suomen liike-elämä on vahvassa kunnossa. Yritysten liikevaihto kasvaa kaikilla päätoimialoilla, ja etenkin maakunnan suurimman toimialan, teollisuuden liikevaihto on kääntynyt syvän notkahduksen jälkeen nopeaan kasvuun. Varsinais-Suomen asukasluku on kasvanut tasaisesti, ja kasvun ennustetaan jatkuvan siten, että vuonna 2030 maakunnassa olisi noin puoli miljoonaa asukasta. Kaupungistumisen megatrendi näkyy Varsinais-Suomen väestönkasvussa, joka on vahvasti Turun kaupungin kasvun varassa.

Ajantasaista tietoa Varsinais-Suomen kehitystrendeistä löytyy Lounaistiedon tilastoseurannasta.

Julkaistu 18.9.2017

Turun kampus- ja tiedepuistoalueen 3D-kaupunkimalli

In English

Turun kampus- ja tiedepuistoalueen 3D-kaupunkimalli
CC BY 4.0, Turun kaupunki

3D-kaupunkimallin aineistot on kasattu Autodesk InfraWorks ohjelmalla (Turku_Kampus.sqlite).

Maanpintamalli
Tehty pistepilvestä rasteriksi (geotiff).

Ortokuva
Ortokuva on tehty 15cm:n pikselikoolla ja kirjoitettu kahdessa osassa .ecw-muotoon. Ohjaintiedostona toimii .tfw

Teksturoidut rakennukset
Rakennusten teksturointi on suoritettu automaattisesti. Kansiossa sijaitsevat käytetyt kuvat .jpg sekä rakennusten mallit collada-muodossa .dae.

Puut
On tuotettu pistepilvestä .las. Pisteille laskettu automaattisesti RGB-väriarvo ortokuvan pohjalta.

Selainpohjainen käyttöliittymä aineiston katseluun

3d model of Turku campus and science park area
CC BY 4.0, City of Turku

3D city model is composed with Autodesk InfraWorks (Turku_Kampus.sqlite).

Digital elevation model
Converted from point cloud model to raster format (geotiff).

Orthophoto
Orthophotos in ecw-format with 15 cm pixel size resolution. Configuration stored in .tfw format.

Textured buildings
Building textures are generated automatically. Directory contains building Collada models with .jpg texture images.

Trees
Created from point cloud (.las) by calculating RGB color based on orthophoto.

Browser based user interface to explore 3D city model.

Julkaistu / Published 06.09.2017

 

 

Yritysten liikevaihto kasvaa kaikilla toimialoilla

Yritysten liikevaihto kasvaa kaikilla toimialoilla

Varsinais-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat olleet viime aikoina myönteisiä. Talouden myönteinen vire näkyy myös yritysten liikevaihdon kehityksessä, sillä ennakkotilastojen mukaan liikevaihto on kääntynyt edellisen vuoden aikana hyvin voimakkaaseen kasvuun.

Yritysten liikevaihto kasvaa Varsinais-Suomessa nyt kaikilla päätoimialoilla, kun teollisuudenkin pitkään jatkunut alamäki on päättynyt. Nopeimmin liikevaihto on kasvanut rakennusalalla, jossa kasvua on ollut lähes 50 % vuoden 2010 tasosta. Palvelualla liikevaihdon tasainen kasvu on niin ikään nopeutunut, ja kaupankin alalla nähdään selvä kasvutrendi joskin hitaampi kuin muilla aloilla.

Teollisuuden hyvä suhdannekehitys näkyy selvästi myös liikevaihdon euromääräisessä tarkastelussa. Teollisuuden kuukausittainen liikevaihto läheni pari vuotta sitten jo kaupan lukuja, mutta viimeaikainen tuotannon kasvu on nostanut teollisuuden taas selvästi maakunnan vahvimmaksi toimialaksi. Sen sijaan pitkään tasaisesti kasvanut palveluala lähenee euromääräisesti hiljalleen kaupan alaa.

Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuraava tilannekatsaus tehdään vuoden vaihteen jälkeen, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä syyskuuhun 2017 saakka.

Julkaistu 28.8.2017

Osallistu valokuvakilpailuun syyskuun loppuun mennessä

Osallistu valokuvakilpailuun syyskuun loppuun mennessä

Suomen kulttuuriympäristöpäivillä mennään tänä vuonna yhdessä luontoon ja juhlistetaan ihmisen luontosuhteen kulttuurista perustaa. Lounaistiedon ja Varsinais-Suomen liiton valokuvakilpailussa taltioidaan Lounais-Suomea kulttuuriympäristöpäivien hengessä – ja avataan yhdessä kerätty sato avoimena datana!

Parhaan kuvan napannut palkitaan elämyksellä Teijon kansallispuiston ja Kirjakkalan ruukkikylän maisemissa: kustannamme kahden hengen majoituksen hotelli Kirjakkalan ruukkikylässä. Majoitus on käytettävissä kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Kärkisijoille päässeitä palkitaan lisäksi Kuhankuonon retkeilykartoilla sekä Varsinais-Suomen liiton juomapulloilla.

Lähetä valokuvasi syyskuun loppuun mennessä, ja merkitse minkä kunnan alueelta kuvasi on. Kilpailuun osallistuessasi annat suostumuksesi kuvan julkaisuun avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä.

Jätä kuvasi (enimmillään 10 Mt) täällä!

Lisätietoja kulttuuriympäristöpäivistä.

21200259672_66c01b8694_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Varsinais-Suomen liiton aiemman valokuvakilpailun satoa Salon Perttelistä. Kuva: Joonas Kyllönen

Kylien talot ja tilat koottiin yhteen

Kylien talot ja tilat koottiin yhteen

Varsinais-Suomen kylissä, maaseudulla ja saaristossa, on kymmeniä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen omistamia tai ylläpitämiä kiinteistöjä. Uusi, nyt avattava aineisto esittelee nämä yleishyödyllisten tahojen kokoontumis- ja juhlatilat. Yhteisöllinen tila voi olla esimerkiksi kylätalo, rantasauna, entinen kunnantalo tai vaikkapa vanha koulu, rautatieasema tai rukoushuone, joskus myös uudisrakennus. Osa tiloista on entuudestaan tuttuja jo aiemmista rekistereistä: esimerkiksi maamiesseurantalot, työväentalot ja nuorisoseurantalot on jo aiemmin koottu omalle sivustolleen.

”Halusimme eri tietolähteitä ja erilaisia kohteita yhdistelemällä tuottaa monipuolisen aineiston, joka palvelee mahdollisimman hyvin eri käyttäjäkuntia”, Varsinais-Suomen Kylät ry:n kyläkehittäjä Eija Eloranta kertoo.

Tilat sopivat juhla- ja kokouskäyttöön, mutta ne tarjoavat monipuoliset puitteet myös moneen muuhun toimintaan, esimerkiksi kulttuuriin tai liikunta-ja virkistyspalveluihin. ”Aineiston avulla haluamme kannustaa asukkaita, yhdistyksiä, yrittäjiä ja kuntia kehittämään tilojen yhteiskäyttöä ja ideoimaan tiloihin uutta toimintaa, Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta kannustaa toimijoita tilakumppanuuteen.

Aineisto on koottu Varsinais-Suomen Kylät ry:n, paikallisten yhdistysten, asiantuntijoiden ja Leader-ryhmien yhteistyönä. Aineistoa täydennetään ja päivitetään jatkossa säännöllisesti ja se löytyy Google maps- karttapohjalla osoitteesta www.vskylat.fi/tilat

Lisätiedot:

Eija Eloranta
Kyläkehittäjä
Varsinais-Suomen Kylät ry
eija.eloranta@vskylat.fi
p. 044-972 6146

Nousiaisten vanha asema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliskulman Kyläyhdistys ry:n ylläpitämä Nousiaisten Vanha Asema.

Mapathon – kaikille avoin kartoitustapahtuma!

Mapathon – kaikille avoin kartoitustapahtuma!

Föli_mapathon-03

OpenStreetMap (OSM) on yhteisöprojekti, joka kokoaa ja tarjoaa avointa paikkatietoaineistoa. OSM toimii Fölin uuden Reittioppaan taustakarttana.

OSM kaipaa muokkauksia Föli-kunnissa, jotta se toimisi Reittioppaan taustana mahdollisimman hyvin ja johdattaisi myös kevyen liikenteen mahdollisimman sujuvasti perille.

Föli, Lounaispaikka ja Gispo Oy järjestävät OpenStreetMap mapathonin, jossa kuka tahansa voi tehdä ohjatusti karttakorjauksia vaikkapa oman lähiympäristönsä osalta. Mapathon toimii samalla aloitustapahtumana Turun seudun OSM-yhteisölle, joka kokoontuu jatkossa täydentämään mapathonissa aloitettua työtä. Pidetään rento ja mukava mapathon, johon voi osallistua ilman aiempaa paikkatieto-osaamista. Tarjolla purtavaa.

Maanantaina 18.9.2017 klo 16-19
SparkUp, Tykistökatu 4, Turku

Ota mukaan oma kannettava tietokone ja hiiri.
Ilmoittautuminen Meetupissa 15.9. mennessä
Lisätiedot: sara.tamsaari@varsinais-suomi.fi

 

Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia 2009–2017

Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia 2009–2017
CC BY-ND 3.0, Valonia, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Aineisto sisältää Valonian vuosittain järjestämän kestävään työmatkaliikkumiseen kannustavan Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia viime vuosilta. Excel-taulukoissa on esitetty mm. kilpailusarjoittain osallistuneet työpaikat, työntekijöiden määrät sekä poljetut kilometrit. Lisäksi aineisto sisältää vuosittaiset kuntakohtaiset tulokset.

Lisätietoa

Julkaistu 9.8.2017, Excel-taulukko .xlsx