Yleinen

Lounaistieto / Archive by category "Yleinen" (Page 2)
Avoin data tarjoaa paljon mahdollisuuksia

Avoin data tarjoaa paljon mahdollisuuksia

Avoimen tiedon verkoston yhteistyönä järjestettiin keväällä kysely avoimesta datasta. Saatuja vastauksia on tarkoitus hyödyntää syksyn kehittäjätapaamisissa. Kyselyssä kartoitettiin ihmisiä kiinnostavia, avoimeen dataan liittyviä aihepiirejä sekä kysyttiin erilaisia avoimen datan hyödyntämistapoja ja mahdollisuuksia.

Eniten kiinnostusta herätti avoimen datan hyödyntäminen tekoälyn ja koneoppimisen yhteydessä. Myös turvallisuuteen ja liikenteeseen liittyvät aiheet, sekä älypuhelimissa hyödynnettävät kaupunkisovellukset nousivat kyselyssä esille.

Kyselyn vastauksista ilmeni useita haasteita, joita voitaisiin ratkaista avoimen datan avulla, mikä puhuu avoimen datan tarpeellisuuden puolesta. Niitä on useilta eri aloilta, mikä kertoo myös avoimen datan laajasta käytettävyydestä. Esiin nousseet haasteet liittyivät erityisesti ihmisten osallistumiseen ja tarpeisiin yhteiskunnassa.

Yhtenä avoimen datan hyödyntämisen kohteena nostettiin esille kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen sekä yleisesti avoimuuden lisääminen. Myös kulttuurin saralla kaivattiin avoimuuden lisäämistä. Kaupunkikulttuurissa nähtiin avoimeen dataan pohjautuvaa kehittämispotentiaalia ja historiatietoa toivottiin kaikkien saataville. Lisäksi vastauksissa nousi esiin datan potentiaali sosiaali- ja terveysalan haasteiden ratkaisussa, kuten tulevaisuuden terveydenhuollon tarpeiden ennakoinnissa. Avoimella datalla voidaan myös vastata ympäristöön liittyviin haasteisiin esimerkiksi edistämällä kiertotaloutta erilaisten sovellusten avulla.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

drone

Avoimen tiedon verkosto on osa Varsinais-Suomen liiton koordinoimaa kumppanuusfoorumia.

Lounaistiedon strategia 2018–2020

Lounaistiedon strategia 2018–2020

Välillä on hyvä pysähtyä miettimään työnsä tavoitteita. Päätimme Lounaistiedossa täsmentää tiimimme keskeiset tavoitteet ja kirjata ne ylös helpottaksemme palvelumme pitkäjänteistä kehittämistä ja päivittäistä työtämme. Lounaistiedon strategia on laadittu Lounaispaikan ohjausryhmän sekä Varsinais-Suomen liiton tietopalveluryhmän työpajojen pohjalta keväällä 2018.

Lounaistiedon keskeiset tavoitteet ovat:

  • alueen kehittämisen ja päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen sekä julkishallinnon toiminnan tehostaminen
  • kansalaisyhteiskunnan tukeminen tarjoamalla palveluita ja sisältöjä kansalaisille ja järjestöille
  • dataperustaisen liiketoiminnan edellytysten parantaminen

Tavoitteisiin pyritään edistämällä tiedon yhteiskäyttöä. Lounaistieto kokoaa alueen julkishallinnon organisaatioiden kuten kuntien, maakunnan liittojen, järjestöjen, verkostojen ja hankkeiden tuottamaa tietoa ja jakaa sitä eteenpäin sekä jalostettuna tietona että avoimena datana. Seuraamme jatkuvasti toimintaympäristön muutoksia ja mukautamme tarvittaessa toimintaamme.

Koko strategiaan voit tutustua täällä.

strategia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistä avoimen datan aiheista haluaisit kuulla lisää?

Mistä avoimen datan aiheista haluaisit kuulla lisää?

Avoin data on tarkoitettu hyödynnettäväksi! Mihin aihepiiriin sinä haluaisit tutustua syksyn kehittäjätapaamisissa? Haluaisitko esitellä omaa aineistoasi tai esimerkkiäsi avoimen datan hyödyntämisestä?

Kartoitamme tarpeita ja järjestämme kehittäjätapaamisia organisaatiorajat ylittävän avoimen tiedon verkoston yhteistyönä.

Vastaathan vaikka heti, mutta viimeistään juhannukseen mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie vain hetkisen.

Mikäli haluat virkistää muistiasi avoimen datan määritelmän suhteen, lue lisää täältä.

Vastaa kyselyyn avoimesta datasta!

Avoin data kuntien energiatehokkuuden avuksi

Avoin data kuntien energiatehokkuuden avuksi

ELLE-hanke on yhteistyössä hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa tuottanut avointa dataa kuntien kiinteistöjen teknisistä ominaisuuksista. Julkaistu data sisältää tietoja kuntakiinteistöjen sijainnista, koosta, kulutuksesta sekä rakenteellisista ja teknisistä ominaisuuksista, kuten ilmanvaihdosta.

ELLE-hankkeessa on mukana kaikkiaan kuusi kuntaa. Kohteita listauksessa on Salolta 74, Liedolta 21, Uudeltakaupungilta 13, Loimaalta 10 ja Kemiönsaarelta sekä Somerolta 4 kappaletta.

ELLE-hankkeen kuntakiinteistöjen avoin data antaa yrityksille kuvaa Varsinais-Suomen kuntien asiakaspotentiaalista. Dataa on mahdollista hyödyntää monin tavoin ja varsinkin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien yritysten markkinarakojen löytämiseen.

Esimerkiksi uusiutuvaa energiaa käyttäviä lämmitysjärjestelmiä myyvä yritys voi löytää listalta omille tuotteilleen soveltuvia öljylämmityskohteita tai led-valaisimien myyjä voi etsiä sopivia loisteputkivalaistuja kiinteistöjä vaikkapa niiden käytön määrän tai pinta-alojen perusteella.

ELLE – Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa on EAKR-rahoitteinen 2,5-vuotinen Valonian vetämä hanke, jonka projektipäällikkönä toimii energiatekninen asiantuntija Tero Viander.

IMG_2441

Varsinais-Suomen muuttovetovoima ennätyslukemissa

Varsinais-Suomen muuttovetovoima ennätyslukemissa

Varsinais-Suomen myönteinen talouskehitys ja positiivinen rakennemuutos näkyy maakunnan muuttovetovoiman nopeana kasvuna.

Maakunnan väestö kasvaa yli 2000 ihmisen vuosivauhtia, mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. väestönkasvun kiihtyminen johtuu ennen kaikkea muualta Suomesta tulevan muuttovoiton nopeasta kasvusta.

– Pelkästään syntyvyyden ja kuolleisuuden seurauksena maakunnan asukasluku olisi vähentynyt lähes 700 henkilöllä, mutta muuttovoitto muualta Suomesta kasvatti maakunnan asukaslukua samaan aikaan lähes 2000:lla, mikä on korkein luku kahteenkymmeneen vuoteen, kertoo Varsinais-Suomen liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen.

Varsinais-Suomen muuttovoitto syntyy pääasiassa Turun seudulla ja Vakka-Suomessa, mikä kertoo Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan merkityksestä talouskasvun moottoreina. Määrällisesti nopeimmin kasvaa Turku, jonka kasvu hätyyttelee jo 2 500 uuden asukkaan rajaa vuodessa.

– Merkittävää on myös Vakka-Suomen nopeasti kiihtynyt väestönkasvu, joka ei keskity yksin Uuteenkaupunkiin vaan levittäytyy laajemminkin seutukuntaan, Vasanen muistuttaa.

Salon seudun väestökato ei sen sijaan näytä vielä pysähtyneen, vaikka seutukunnan talous onkin elpymässä matkapuhelinteollisuuden rakennemuutoksesta. Myös Turunmaan ja Loimaan seudun asukasluku on laskussa, mutta niiden kehitys on ollut tasaisempaa kuin Salon seudulla.

Maakunnan tila -katsaukseen voi tutustua kokonaisuudessaan täällä.

Julkaistu 11.6.2018

Maakuntakaavojen harmonisointi e-aineistoiksi etenee

Maakuntakaavojen harmonisointi e-aineistoiksi etenee

Vuonna 2015 käyntiin pyörähtänyt maakuntakaavojen sisällöllisen ja ulkoisen harmonisoinnin sekä e-palveluiden hankekokonaisuus eli HAME-hanke on etenemässä kohti maakuntakaavojen yhtenäisempiä katselu- ja latauspalveluja. Päätoteuttajina hankkeessa ovat alusta asti olleet Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä Varsinais-Suomen liitto. HAME-hankkeessa tavoitellaan yhteistä tietokantaa, josta visuaalisesti yhtenäiset maakuntakaavat saisi vaivatta katselu- ja latauspalveluihin ja edelleen avoimesti käytettäviksi. Hankkeen perimmäinen tarkoitus on siis yhtenäistämällä parantaa maakuntakaava-aineistojen käytettävyyttä. Samalla vastataan haasteisiin, joita asettavat sekä kaavoituksen digitalisaatio että INSPIRE- eli paikkatietodirektiivi, jonka tarkoitus on yhdenmukaistaa eurooppalaisia paikkatietoaineistoja ja -palveluja. Uudistusten tuloksena tiedon hyödynnettävyys paranee aina yksittäisten käyttäjien näkökulmasta valtionhallintoon asti.

Merkittävä osa uudistusta on maakuntakaava-aineistojen rakenteellinen muutos, joka on toteutettu uuden kansallisen tietomallipohjan avulla. Sen tarkoitus on yhtenäistää maakuntakaavojen sisältämän tiedon rakennetta. Tämä näkyy esimerkiksi erityyppisten kaavakohteiden nimeämissääntöjen määrittelynä, mikä helpottaa vaikkapa erilaisten alueellisten elementtien tarkastelua eri maakuntien osalta.

Vuoden 2018 aikana on tarkoitus määritellä, minkälaisia tietotuotteita maakuntakaavoista julkaistaan kaavoitusprosessin aikana ja sen jälkeen erilaiset käyttäjät huomioiden. Tietotuotteiden suunnittelu vastaa osaltaan INSPIRE-direktiivin luomiin velvoitteisiin. Tähtäimessä on tuottaa myös julkaisuympäristö rajapintapalveluiden (WMS/WFS) julkaisemiselle, jotta eri maakunnissa tuotettua maakuntakaava-aineistoa voitaisiin julkaista ja hyödyntää keskitetysti yhdessä verkkopalvelussa. Ensimmäisenä mahdollistetaan ajantasamaakuntakaavojen saatavuus WMS-rajapintoina.

Rajapintapalveluja kehitetään myös visuaalisesta näkökulmasta, jotta sekä käyttäjäkokemus että yhtenäisen tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet paranevat. Työn alla onkin kansalliseen käyttöön soveltuvan katselu- ja latauspalveluissa käytettävän kuvaustekniikan luominen, jolla selkiytetään ja yhdenmukaistetaan tietotuotteiden käyttöä eri julkaisu- ja käyttöympäristöissä. Käytännössä tämä tarkoittaa kaavamerkintöjen yhtenäistä visuaalista linjaa. Uudistusten käyttöönottoa varten on jo luotu ArcGIS 10.5 -pohjainen HAME-työkalu. Tämä maakuntakaavoitustyökalu helpottaa yhteisten, harmonisoitujen merkintöjen käyttöä ja INSPIRE-vaatimuksiin vastaamista. Työkalu myös mahdollistaa vaivattomamman rajapintapalveluiden käyttöönoton.

HAME-hanketta toteutetaan maakuntauudistuksen kynnyksellä. Lopputuloksena siintävätkin selkeät ohjeistukset ja työkalut, joiden avulla uudet maakunnat pääsevät heti aloittaessaan tuottamaan laadukasta ja vaatimusten mukaista maakuntakaava-aineistoa. Lisätietoa HAME-hankkeesta löydät hankesivuilta ja maakuntauudistuksesta täältä!

Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Laura Lähteenmäki, Varsinais-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Teksti: Maiju Rekola

hame_vs_satakunta2

HAME-hankkeen yhtenä tavoitteena on harmonisoida maakuntakaavoissa käytettäviä merkintöjä ja näin ollen parantaa aineistojen yhteiskäyttöä. Kuvakaappaus nykytilanteesta, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntakaavojen rajalta Paikkatietoikkunasta.

hame_logo

Haemme tilastoasiantuntijaa kehittämään tietopalveluja

Haemme tilastoasiantuntijaa kehittämään tietopalveluja

Haemme Varsinais-Suomen liittoon tilastoasiatuntijaa kahteen tietopalvelujen kehittämiseen liittyvään hankkeeseen.

Tilastoasiantuntija tulee työskentelemään Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta (Poretieto) sekä Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (EKA2) -hankkeissa. Poretieto-hankkeen tavoitteena on tilannekuvan luominen Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta sekä uusien menetelmien kehittäminen yritysten osaamistarpeiden analysoimiseen. EKA2-hankkeen tavoite on puolestaan ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävän ennakointimallin ja sitä tukeva tietoalustan rakentaminen.

Tilastoasiantuntija vastaa Poretieto-hankkeessa tilastoaineistojen käsittelystä ja visualisoinnista, verkkoalustan ylläpidosta ja työmarkkinadatan analysoinnista. EKA2-hankkeessa tilastoasiantuntijan vastuulle kuuluu ennen kaikkea ennakointitiedon visualisointitapojen kehittäminen. Tilastoasiantuntijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat:

  • tilastoaineistojen kerääminen, käsittely ja visualisointi
  • työmarkkinadatan analysointi ja visualisointi
  • ennakointitiedon analysoinnin kehittäminen ja visualisoinnin suunnittelu
  • tietoalustan kehittäminen, sisällöntuotanto ja ylläpito
  • hankkeiden hallinnoinnissa avustaminen ja hankeviestintä

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta tiedon käsittelystä ja visualisoinnista sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Korkeakouluopintojen loppuvaiheessa olevat voidaan huomioida haussa, mikäli hakijan muun osaamisen arvioidaan tukevan riittävästi tehtävässä toimimista. Aiempi vastaava työkokemus, hyvä ruotsin kielen taito ja kokemus WordPress-pohjaisten verkkosivujen ylläpitämisestä katsotaan hakijalle eduksi. Lisäksi arvostamme data-analytiikkaan, kuvankäsittelyyn, ennakointimenetelmiin ja tilastotietoihin liittyvää erityisosaamista.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Käytössä olevan tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaan toimen tehtäväkohtainen palkka on 3 000 euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää. Toimi täytetään määräaikaisena ajalle 1.9.2018­­–31.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 25.6.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen antti.vasanen@varsinais-suomi.fi, 050 410 2294 ja erikoissuunnittelija Esa Högblom esa.hogblom@varsinais-suomi.fi, 040 7760 310 (15.6. alkaen ensisijaisesti Högblom).

tammi-matala

Varsinais-Suomen työllisyysaste lähenee 72 prosenttia

Varsinais-Suomen työllisyysaste lähenee 72 prosenttia

Varsinais-Suomen työllisyystilanne on parantunut tasaisesti jo kahden vuoden ajan, ja maakunnan kausitasoitettu työllisyysaste oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 71,3 %. Vuoden 2016 alusta työllisyysaste on kasvanut noin viisi prosenttiyksikköä.

Valtiovarainministeriön kevään 2018 Talousnäkymät -katsauksen mukaan työllisyyden kasvu Suomessa hidastuu hieman lähivuosina, ja koko maassa työllisyysasteen 72 % raja ylitetään vuonna 2020. Varsinais-Suomessa 72 % raja sen sijaan ylitetään jo kesän kuluessa olettaen, että työllisyysasteen kasvu jatkuu nykyisen kaltaisena.

Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksestä. Tarkempia tietoja Varsinais-Suomen työllisyys- ja työttömyyskehityksestä löytyy Lounaistiedon tilastopalvelusta.

Julkaistu 21.5.2018

Varsinais-Suomen muuttovetovoima ennätyskorkea

Varsinais-Suomen muuttovetovoima ennätyskorkea

Varsinais-Suomen asukasluku on kasvanut pitkään tasaisesti noin parin tuhannen asukkaan verran vuosittain. Viime vuosina maakunnan väestönkasvu on kuitenkin hieman hidastunut, ja vuonna 2016 väestö kasvoi enää noin 1 200 asukkaalla. Kasvun hidastuminen johtuu pitkälti syntyvyyden laskusta.

Viime vuonna Varsinais-Suomen asukasluku kasvoi kuitenkin yli 2 100 asukkaalla. Vaikka pelkästään syntyvyyden ja kuolleisuuden seurauksena maakunnan asukasluku olisi vähentynyt lähes 700 henkilöllä, houkutteli Varsinais-Suomi ennätysmäärän muuttajia muualta Suomesta. Maakunnan kotimainen muuttovoitto kasvoikin lähes 1 800:een, mikä on korkein luku kahteenkymmeneen vuoteen. Lounais-Suomen positiivinen rakennemuutos onkin kasvattanut maakunnan muuttovetovoimaa huomattavasti.

Julkaistu 23.4.2018

Huhtikuu on mapathonkuu!

Huhtikuu on mapathonkuu!

Järjestämme huhtikuussa Fölin kanssa kaksi OpenStreetMap mapathonia, tavoitteena parantaa Fölin reittioppaan toimintaa.

Voit tulla korjaamaan vaikka omien vakioreittiesi ongelmakohdat. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

5.4. klo 16.30-18.30 HUB Turussa, aiheena paikkojen lempinimet ja vaihtoehtoiset nimet
https://www.meetup.com/Open-Data-Southwest-Fin…/…/248922611/

26.4. klo 16.30-18.30 SparkUpissa, aiheena rakennusten sisäänkäynnit
https://www.meetup.com/Open-Data-Southwest-Fin…/…/248923132/

Lue lisää Meetupissa ja ilmoittaudu mukaan.

Lisätiedot:

Sara Tamsaari
verkostokoordinaattori
Varsinais-Suomen liitto / Lounaispaikka
sara.tamsaari@varsinais-suomi.fi
0405077109

Föli_mapathon-03