Liikenne ja liikkuminen

Lounaistieto / Yleinen / Avoimet datat / Archive by category "Liikenne ja liikkuminen"

Turun pyöräilyverkostoaineisto

Turun pyöräilyverkostoaineisto
CC BY 4.0, Turun Kaupunki

Aineisto on jaettu pää- ja lähipyöräilyverkostoon. Kentän TKU_toiminnall_pp sisältö:

• 0 = ajorata, jota voi käyttää pyöräilyyn
• 11 = pyöräilyn laatukäytävä
• 12 = pyöräilyn pääverkosto
• 13 = pyöräilyn lähiverkosto
• 14 = pyöräilyn lähiverkosto, jolla pyöräily hankalaa (esim. portaita)
• 18 = ajorata, jota ei voi käyttää pyöräilyyn, mutta voi taluttaa jalkakäytävällä (liian korkea liikennemäärä/nopeus tms)
• 19 = jalkakäytävä, pyöräily ei sallittu (ei voi käyttää pyöräilyyn, mutta voi taluttaa)
• 20 = jalkakäytävä, jolla portaita. Pyöräily ei sallittu. Pyörää ei voi välttämättä edes taluttaa, mutta voi kantaa.
• 99 = ei voi käyttää pyöräilyyn eikä kävelyyn (esim. moottoritie/tunneli/yksityistie, jolle ei tulisi ohjata edes kävelijöitä)

Julkaistu: 3.1.2018, Mapinfo TAB

Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia 2009–2017

Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia 2009–2017
CC BY-ND 3.0, Valonia, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Aineisto sisältää Valonian vuosittain järjestämän kestävään työmatkaliikkumiseen kannustavan Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia viime vuosilta. Excel-taulukoissa on esitetty mm. kilpailusarjoittain osallistuneet työpaikat, työntekijöiden määrät sekä poljetut kilometrit. Lisäksi aineisto sisältää vuosittaiset kuntakohtaiset tulokset.

Lisätietoa

Julkaistu 9.8.2017, Excel-taulukko .xlsx

Omaisuusvahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2011-2015

Omaisuusvahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2011-2015
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen ELY-keskus/Liikennevirasto

Aineisto sisältää vuosien 2011–2015 välillä Lounais-Suomessa tapahtuneet liikenneonnettomuudet pistemuotoisena aineistona. Kohteiden ominaisuustiedot sisältävät mm. onnettomuustyypin selityksen.

ESRI shp, 1:200 000, EUREF-FIN
Koneluettava csv

Julkaistu 17.5.2016

Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2011-2015

Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2011-2015
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen ELY-keskus/Liikennevirasto

Aineisto sisältää vuosien 2010–2015 välillä Lounais-Suomessa tapahtuneet liikenneonnettomuudet pistemuotoisena aineistona. Kohteiden ominaisuustiedot sisältävät mm. tiedon onnettomuudessa loukkaantuneiden/kuolleiden lukumäärästä ja onnettomuustyypin selityksen.

ESRI shp, 1:200 000, EUREF-FIN
Koneluettava csv

Julkaistu 17.5.2016

Turun kaupungin liikennemerkit

Turun kaupungin liikennemerkit
CC BY 4.0, Turun kaupunki

Aineisto sisältää Turun kaupungin liikennemerkit ja niiden koordinaatit. Aineistossa on inventoituja merkkejä 36118, joista 3574 automaattitulkinnassa tunnistamattomia (Unclassified).

x X-koordinaatti
y Y-koordinaatti
z Z-koordinaatti
stdx X-koordinaatin keskihajonta
stdy Y-koordinaatin keskihajonta
stdz Z-koordinaatin keskihajonta
fid_ Yksilöllinen ID-numero
signtype Merkkityyppi (Liikenneviraston liikennemerkistö)
signtext Merkin teksti
signdrager Merkin kiinnitystapa
date_recor Cyclorama-tallennuspäivämäärä
geometry_d Merkin katselukulma

Saatavilla shp (EPSG:3877, GK23FIN) ja xlsx-tiedostona

REST-rajapinta: http://liikennemerkit.api.lounaistieto.fi (geojson, EPSG:4326, WGS84)

Lounais-Suomen virkistysreitit

Reittikokoelma

CC BY 4.0, useita vastuutahoja, koostettu Varsinais-Suomen liitossa

Eri avoimista tietolähteistä kerätty virkistyreittiaineisto. Kattaa Lounais-Suomen alueen. Aineistoa käytettäessä on hyvä muistaa, että osa reiteistä on haettu eri lähteistä (mm. SYKE, Varsinais-Suomen ELY‐keskus, Varsinais‐Suomen liitto ja LIPAS).  Tämän lisäksi MML:n aineistoa on käytetty reittien digitoinnissa avuksi. Aineisto on koostettu syksyllä 2015.

Aineistoon sisältää seuraavat reittikokonaisuudet:

 • Turun kulttuuriulkoilureitit (Aineiston virheitä korjattu manuaalisesti 8.–9.9.2015)
 • Paavon polut (Aineiston virheitä korjattu manuaalisesti 15.9.2015, Virtuaalisia paavonpolkuja ei ole lisätty. Nämä ovat siis reittejä, joita ei ole maastoon merkitty vaan ovat  olemassa vain “virtuaalisesti”.)
 • Kuhankuonon retkeilyreitistö
 • Pomponrahkan luontopolku
 • Raukkaan reitti (Digitoitu Lounaispaikassa paperisen kartan perusteella).
 • Matkailu‐ ja museotiet (aineisto: Tieverkkodataa Lounais‐Suomen alueelta)
  • Kuninkaantie, Saariston rengastie (huom reittiin lisätty osuus naantalista kaarinaan),
  • Postitie, Taikayöntie, Hämeen härkätie, Rantatie
 • LIPAS‐aineisto (hyvin paljon erilaisia reittejä eri kunnista)
 • Kemiön pyöräreitti (http://www.saaristo.org/index.php?page=158&lang=1)
 • Maskun Rivieran kunto‐/hiihtorata (saatu Maskun kunnalta aineisto 24.8.2015)
 • Maskun kunnan kuntorata ja Askaisten kuntorata lisätty (digitointi, .pdf kartta maskun kunnan sivuilta + MML taustakartta).
 • Paimion ulkoilureitit
 • Marttilan eräreitistö
 • Valpperin hiihtokeskuksen reitti (Laitila) lisätty nettisivuilla olevan karttojen perusteella. Kartat eivät välttämättä näytä aivan kaikkia alueen latuja http://www.nousiaistenalku.net/hiihtokeskus/
 • Säkylän maisemareitti ja luontoreitti (http://www.sakyla.fi/fi/vapaa‐aika/Liikuntapalvelut/liikunta‐alueet/luontopolut)
 • Paraisten ulkoilureitit (Paraisten opaskartasta)
 • Harjureitti (Myllylähteen osa puuttuu aineistosta)
 • Velhoveden kierros (Maakuntakaavasta irroitett ja nettisivujen kartan avulla digitoitu).
 • Aura‐ ja Paimionjoen melontareitit (Maakuntakaavasta irroitettu ja nettisivujen kartan avulla digitoitu).
  • pistemäiset kohteet puuttuvat, digitoitu MML peruskartan päälle

Selaa karttapalvelussa

Julkaistu 19.11.2015, ESRI shp, ETRS-TM35FIN
WMS-rajapinta URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/virkistysreitit

 

Terveysasemien saavutettavuus

Terveysasemien saavutettavuus
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen liitto

Aineistossa on esitetty Varsinais-Suomen terveysasemien saavutettavuus tieverkkoa pitkin vuonna 2013. Aineisto on Varsinais-Suomen liiton vuosina 2012–2013 keräämä ja osoitepaikantama, ja Varsinais-Suomen kuntien vuoden 2013 alussa tarkistama aineisto terveysasemista maakunnan alueelta. Terveysasemien saavutettavuutta on aineistossa kuvattu muutaman kilometrin välein tuotetuin saavutettavuusvyöhykkein, jotka on luotu Digiroad 2011 -aineiston pohjalta.

Päivitetty 20.6.2013, ESRI shp, 1:20 000, EUREF-FIN
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/terveysasemien_saavutettavuus2013

Sairaanhoidon saavutettavuus

Sairaanhoidon saavutettavuus
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen liitto

Aineistossa on esitetty Varsinais-Suomen sairaaloiden saavutettavuus tieverkkoa pitkin vuonna 2013. Aineisto on Varsinais-Suomen liiton vuosina 2012–2013 keräämä ja osoitepaikantama, ja Varsinais-Suomen kuntien vuoden 2013 alussa tarkistama aineisto sairaaloista maakunnan alueelta. Sairaaloiden saavutettavuutta on aineistossa kuvattu muutaman kilometrin välein tuotetuin saavutettavuusvyöhykkein, jotka on luotu Digiroad 2011 -aineiston pohjalta.

Päivitetty 26.6.2013, ESRI shp, 1:20 000, EUREF-FIN
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/sairaaloiden_saavutettavuus2013