Historia ja kulttuuri

Lounaistieto / Yleinen / Avoimet datat / Archive by category "Historia ja kulttuuri"

Rakennusinventointiaineisto Turun kampus- ja tiedepuistoalueelta

Rakennusinventointiaineisto Turun kampus- ja tiedepuistoalueelta
CC BY 4.0Turun museokeskus / Varsinais-Suomen maakuntamuseo

Paikkatietoaineisto sisältää perustiedot alueen kiinteistöistä sekä niillä sijaitsevista rakennuksista. Kiinteistötiedoista ilmenee kaupunginosa, kiinteistötunnus ja kiinteistön nimi, kulttuurihistorialliset arvot, arvoluokka ja lyhyt yhteenvetoteksti kohteesta. Rakennustiedoissa on perustiedot rakennuksen ulkoasusta, erityispiirteistä ja rakennushistoriasta sekä mahdollisesti kulttuurihistorialliset arvot ja arvoluokka. Aineistoa on kerätty eri aikoina hieman erilaisiin tarpeisiin, ja siksi osassa kohteita tiedot ovat puutteelliset tai päivittämättä.

Aineistot saatavissa myös monessa eri formaatissa geoserveriltä.

Geospatial building inventory data from campus and science park area in Turku
CC BY 4.0, Turku Museum Centre / The Provincial Museum of Southwest Finland

Geospatial building inventory data from campus and science park area in Turku, including basic information on real estates and their buildings. Data on real estates includes for example district, property identifier, heritage values and a short summary. Buildings are characterised by features such as appearance, special charasteristics and heritage values. Data has been gathered in several projects for different purposes, and for that reason some of the data may be incomplete.

The dataset can be downloaded in many different formats from geoserver.

Kentät / Fields:

kiinteistötunnus – property identifier
nimi – name
kunta – municipality
kylä – village
arvoluokka – value class
kulttuurihistorialliset arvot – heritage values
yhteenveto – summary
osoitteet – addresses
postinumero – zip code
inventointinumero – inventory number
rakennustunnus – building id
rakennustyyppi – building type
rakennusvuosi_alku – year of construction_beginning
rakennusvuosi_loppu – year of construction_end
rakennusvuosi_kuvaus – year of construction_description
alkuperäinen_kaytto – original use
nykykäyttö – present use
kerroslukumäärä – number of floors
asuin_ja_liikehuoneistoja – apartments and offices
perustus – plinth
runko – construction
vuoraus – cladding
ulkoväri – colour of facade
katto – form of roof
kate – material of roof
kunto – condition
tyylisuunta – style
erityispiirteet – special charasteristics
rakennushistoria – building history
kulttuurihistorialliset_arvot – heritage values
arvoluokka – value class
muutosvuodet – years of modification

Julkaistu / Published 19.9.2017, shp

Turku Energian ympäristötaideteokset

Turku Energian ympäristötaideteokset
CC BY 4.0, Turku Energia Oy

Aineisto sisältää Turku Energian ympäristötaideteokset.

Sisältää kentät:

Nimi (teoksen nimi)
Tiedot (valmistumisvuosi ja osoite)
Pohjoiskoordinaatti
Itäkoordinaatti

Akseli Gallen-Kallelan esineistökuvia

Esinekuvia vapaasti käytettäväksi: Akseli Gallen-Kallelaan liittyviä esineitä Satakunnan Museon kokoelmista

Porissa vuonna 1865 syntyneen Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlavuotta vietetään vuonna 2015. Juhlavuotta odotellessa Satakunnan Museo julkaisee kuvat 17 kansallistaiteilijan elämään liittyvästä esineestä ns. avoimen datan periaatteiden mukaisesti eli kenen tahansa vapaasti käytettäväksi. Näin museo tarjoaa otoksen ilmaista materiaalia esimerkiksi tulevan juhlavuoden tapahtumien ja julkaisujen käyttöön.

Kuvat on lisensioitu Creative Commons -lisenssijärjestelmän CC-BY -lisenssillä. Se tarkoittaa, että kuka tahansa saa käyttää aineistoa jatkossa vapaasti, kunhan mainitsee käytön yhteydessä kuvaajan ja museon esimerkiksi seuraavasti: ”Kuva: Pentti Pere, Satakunnan Museo”.

Aineisto on ladattavissa tältä sivulta kokonaisena datapakettina (zip-tiedosto). Pakettiin kuuluu 25 painokelpoisessa tif-tiedostomuodossa olevaa valokuvaa ja taulukko esinekuviin liittyvistä tiedoista sekä Excel-taulukkona että csv-tiedostona. Kuvien esikatseluversiot löytyvät alta. Excel-taulukon voi ladata myös erillisenä tiedostona.

Satakunnan_Museo_AGK.zip (zip, 328.56 Mt)Satakunnan_Museo_AGK_kuvatiedot.xlsx (xlsx, 0.01 Mt)

Satakunnan rakennusperintö

Satakunnan rakennusperintö
CC BY-SA 3.0, Satakuntaliitto

Satakunnan rakennusperintö – inventoinnin päivitys on tehty vuosina 2003 – 2005. Luettelon pohjana on ollut vuosina 1987 – 88 tehty inventointi, joka on julkaistu Satakunnan rakennusperinne -kirjassa vuonna 1990. Inventoinnissa on koottu kohde- ja aluetiedot Satakunnan maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä ja rakennusperinnöstä. Aluerajaukset ovat osittain päällekkäisiä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rajausten kanssa. Lähtöaineistona on ollut ”Satakunnan rakennusperintö 2005” (Lauri Putkonen). Alueet ja kohteet on digitoitu Satakuntaliitossa. Aineisto on käytössä Satakunnan museolla Pakki-palvelussa. Aineisto soveltuu maankäytön suunnitteluun ja rakennusperinnön vaalimiseen. Alueet ja kohteet on huomioitu Satakunnan maakuntakaavassa, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011.

Julkaistu 19.10.2012, ESRI shp, KKJ
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/satakunta_kulttuuriymparisto?

Liedon kulttuuriympäristön dokumentointi

Liedon kulttuuriympäristön dokumentointi
CC BY-SA 3.0, Nautelankosken museo

Aineisto sisältää Nautelankosken museon tuottaman maisemamuutosta kuvaavan pisteaineiston. Kohteista on linkki Nautelankosken sivuille kerättyihin valokuvavertailuihin. Aineisto on tuotettu Onks tääl tämmöstäki ollu? – Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihankkeessa. Hanke päivittää ja täydentää Liedon vanhan rakennuskannan inventointiin perustuvaa tietokantaa. Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Leader-ryhmä Varsin Hyvä ry:n kautta, ja se toteutetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. Aineisto on tuotettu digitoimalla kohteita QGIS-ohjelmiston avulla. Lisäksi kentällä on käyty kuvaamassa kohteita nykyaikana ja historiallisia valokuvia on etsitty arkistoista.

Päivitetty 18.11.2014, ESRI shp, 1:5 000, EUREF-FIN.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/liedon_kulttuurimaisema/liedon_kulttuurimaisema?

Kemiönsaaren inventoidut kohteet

Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennusinventointirajapinta – Kemiönsaaren inventoidut kohteet (Beta-versio)
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen maakuntamuseo

Varsinais-Suomen maakuntamuseon toimesta on kerätty rakennuksista ja kylistä tietoa ja arvotettu niitä. MIP-palvelu on museon käytössä oleva sisäinen inventointijärjestelmä, josta nyt on avattu ensimmäinen testiversio avoimeksi rajapinnaksi. Beta-versio sisältää kiinteistöjen inventointitietoja Kemiönsaarelta. Tarkoituksena on laajentaa rajapintaa kattamaan koko Varsinais-Suomen. Tiedot tulevat suoraan MIP-palvelusta.

Päivitetty 26.3.2014, WMS-rajapinta
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/mip_rajapinta?

Maisemahistoria

Maisemahistoria
CC BY 4.0, Varsinais-Suomen maakuntamuseo

Varsinais-Suomen maakuntamuseon toimesta tuotettu maisematyyppejä ja maankäyttöä kuvaava vektoriaineisto, joka perustuu isojaon aikaisiin historiallisiin karttoihin. Vektorointi on toteutettu useassa projektissa ja tekijöitä on useita. Aineisto soveltuu maisemantutkimukseen ja maiseman muutoksen tulkintaan. Alkuperäinen työ tehty Mapinfolla ja ArcGisillä, käännetty ja yhdistetty Lounaispaikan toimesta ArcMap:iin. Aineisto kattaa Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen seutukunnat, Turun seudun kehyskunnat, Kemiönsaaren ja Paraisten osalta Houtskärin, Iniön ja Korppoon.

Päivitetty 27.5.2016, ESRI shp, 1:20 000. Uusimmassa päivityksessä lisätty Liedon alue.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/maisemahistoria?

Paimionjoen maisemamatkailu

Paimionjoen maisemamatkailu
CC BY 4.0, Paimionjoki-yhdistys ry

Paimionjokiyhdistys ry:n tuottamia kohdetietoja maisemallisesti merkittävistä kohteista Paimionjoen varrella. Aineisto sisältää Paimionjoen valuma-alueen rajauksen sekä joenuomat ja erilaisia viivamaisia ja pistemäisiä kohteita, kuten esimerkiksi jokipolkuja, laitureita, siltoja ja vanhoja joenylityspaikkoja sekä muistojen koskipaikkoja. Tiedot on koostettu Paimionjoki-yhdistys ry:n toimesta. Taulukkomuotoinen tieto on Lounaispaikassa siirretty ESRI shp-formaattiin. Tietolähteenä teiden ja valuma-alueen määrittelyssä on käytetty peruskarttalehtiä ja topografikarttaa 1:50 000 sekä kohteiden määrittämisessä Kansalaisen karttapaikkaa. Aineisto soveltuu maisemamatkailuun.

Julkaistu 17.3.2014, ESRI shp, 1:8 000, EUREF-FIN.
Selaa karttapalvelussa
Rajapinta-URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/paimionjokiyhdistys?