Avoimet datat

Lounaistieto / Yleinen / Archive by category "Avoimet datat"

Rakennusinventointiaineisto Turun kampus- ja tiedepuistoalueelta

Rakennusinventointiaineisto Turun kampus- ja tiedepuistoalueelta
CC BY 4.0Turun museokeskus / Varsinais-Suomen maakuntamuseo

Paikkatietoaineisto sisältää perustiedot alueen kiinteistöistä sekä niillä sijaitsevista rakennuksista. Kiinteistötiedoista ilmenee kaupunginosa, kiinteistötunnus ja kiinteistön nimi, kulttuurihistorialliset arvot, arvoluokka ja lyhyt yhteenvetoteksti kohteesta. Rakennustiedoissa on perustiedot rakennuksen ulkoasusta, erityispiirteistä ja rakennushistoriasta sekä mahdollisesti kulttuurihistorialliset arvot ja arvoluokka. Aineistoa on kerätty eri aikoina hieman erilaisiin tarpeisiin, ja siksi osassa kohteita tiedot ovat puutteelliset tai päivittämättä.

Aineistot saatavissa myös monessa eri formaatissa geoserveriltä.

Geospatial building inventory data from campus and science park area in Turku
CC BY 4.0, Turku Museum Centre / The Provincial Museum of Southwest Finland

Geospatial building inventory data from campus and science park area in Turku, including basic information on real estates and their buildings. Data on real estates includes for example district, property identifier, heritage values and a short summary. Buildings are characterised by features such as appearance, special charasteristics and heritage values. Data has been gathered in several projects for different purposes, and for that reason some of the data may be incomplete.

The dataset can be downloaded in many different formats from geoserver.

Kentät / Fields:

kiinteistötunnus – property identifier
nimi – name
kunta – municipality
kylä – village
arvoluokka – value class
kulttuurihistorialliset arvot – heritage values
yhteenveto – summary
osoitteet – addresses
postinumero – zip code
inventointinumero – inventory number
rakennustunnus – building id
rakennustyyppi – building type
rakennusvuosi_alku – year of construction_beginning
rakennusvuosi_loppu – year of construction_end
rakennusvuosi_kuvaus – year of construction_description
alkuperäinen_kaytto – original use
nykykäyttö – present use
kerroslukumäärä – number of floors
asuin_ja_liikehuoneistoja – apartments and offices
perustus – plinth
runko – construction
vuoraus – cladding
ulkoväri – colour of facade
katto – form of roof
kate – material of roof
kunto – condition
tyylisuunta – style
erityispiirteet – special charasteristics
rakennushistoria – building history
kulttuurihistorialliset_arvot – heritage values
arvoluokka – value class
muutosvuodet – years of modification

Julkaistu / Published 19.9.2017, shp

Turun kampus- ja tiedepuistoalueen 3D-kaupunkimalli

In English

Turun kampus- ja tiedepuistoalueen 3D-kaupunkimalli
CC BY 4.0, Turun kaupunki

3D-kaupunkimallin aineistot on kasattu Autodesk InfraWorks ohjelmalla (Turku_Kampus.sqlite).

Maanpintamalli
Tehty pistepilvestä rasteriksi (geotiff).

Ortokuva
Ortokuva on tehty 15cm:n pikselikoolla ja kirjoitettu kahdessa osassa .ecw-muotoon. Ohjaintiedostona toimii .tfw

Teksturoidut rakennukset
Rakennusten teksturointi on suoritettu automaattisesti. Kansiossa sijaitsevat käytetyt kuvat .jpg sekä rakennusten mallit collada-muodossa .dae.

Puut
On tuotettu pistepilvestä .las. Pisteille laskettu automaattisesti RGB-väriarvo ortokuvan pohjalta.

Selainpohjainen käyttöliittymä aineiston katseluun

3d model of Turku campus and science park area
CC BY 4.0, City of Turku

3D city model is composed with Autodesk InfraWorks (Turku_Kampus.sqlite).

Digital elevation model
Converted from point cloud model to raster format (geotiff).

Orthophoto
Orthophotos in ecw-format with 15 cm pixel size resolution. Configuration stored in .tfw format.

Textured buildings
Building textures are generated automatically. Directory contains building Collada models with .jpg texture images.

Trees
Created from point cloud (.las) by calculating RGB color based on orthophoto.

Browser based user interface to explore 3D city model.

Julkaistu / Published 06.09.2017

 

 

Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia 2009–2017

Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia 2009–2017
CC BY-ND 3.0, Valonia, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Aineisto sisältää Valonian vuosittain järjestämän kestävään työmatkaliikkumiseen kannustavan Pyörällä töihin -kilpailun tuloksia viime vuosilta. Excel-taulukoissa on esitetty mm. kilpailusarjoittain osallistuneet työpaikat, työntekijöiden määrät sekä poljetut kilometrit. Lisäksi aineisto sisältää vuosittaiset kuntakohtaiset tulokset.

Lisätietoa

Julkaistu 9.8.2017, Excel-taulukko .xlsx

Liedon kunnan ostolaskut 2016

Liedon kunnan ostolaskut 2016

CC BY 4.0, Liedon kunta

Aineisto sisältää Liedon kunnan ostolaskut 2016

KENTÄT

Kuntanumero
Kunta
Ostajan
Y-tunnus
Tulosyksikön ID
Tulosyksikön nimi
Kustannuspaikan ID
Kustannuspaikan nimi
Laskun päivä
Tositenumero
Kirjauspäivä
Toimittajan laskunnumero
Tiliryhmän nimi
Tilin numero
Tilin nimi
Toimittajan nimi
Toimittajanumero
Toimittajan Y-tunnus
Summa alv 0/euroina
ALV:n määrä euroina
Kokonaisumma euroina

Päivitetty: 9.5.2017, csv

Paikkatiedon hyödyntämiskysely Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan kunnille 2017

Paikkatiedon hyödyntämiskysely Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan kunnille 2017
CC BY 4.0, Gispo Oy

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan kunnille tuotettu paikkatietojen hyödyntämiskysely ja sen vastaukset.

Vastauksia saatiin 18, joista 6 vastaajaa ei halunnut tietoja julkaistavaksi. Ne on poistettu taulukosta.

Aineistossa on siis seuraavien organisaatioiden vastaukset: Masku, Naantali, Paimio, Parainen, Kemiönsaari, Uusikaupunki, Nokia, Hämeenkyrön kunta, Tampere, Ylöjärvi, Huittinen ja Pirkanmaan liitto.

Kyselyn toteutuksessa mukana Varsinais-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, Satakuntaliitto, Gispo Oy ja Ramboll Finland Oy.

Turun kaupungin palauterajapinta

Open 311 -standardin mukainen rajapinta Turun kaupungin palautejärjestelmään. Palauterajapinnan kautta voit hakea kaupunkilaisten antamia julkisia palautteita.

Palautteiden anto mahdollistetaan myöhemmin.

https://dev.turku.fi/api/feedback/swagger.html

Esimerkkejä:
* Palautetyypit https://api.turku.fi/feedback/v1/services.xml
* Tammikuun 2017 alussa saapuneet palautteet https://api.turku.fi/feedback/v1/requests.xml?start_date=2017-01-01T00:00:00Z&end_date=2017-01-07T00:00:00Z

Rajapinnan kuvaus

Turku Energian ympäristötaideteokset

Turku Energian ympäristötaideteokset
CC BY 4.0, Turku Energia Oy

Aineisto sisältää Turku Energian ympäristötaideteokset.

Sisältää kentät:

Nimi (teoksen nimi)
Tiedot (valmistumisvuosi ja osoite)
Pohjoiskoordinaatti
Itäkoordinaatti