Ajankohtaista

Lounaistieto / Yleinen / Archive by category "Ajankohtaista" (Page 2)
Huhtikuu on mapathonkuu!

Huhtikuu on mapathonkuu!

Järjestämme huhtikuussa Fölin kanssa kaksi OpenStreetMap mapathonia, tavoitteena parantaa Fölin reittioppaan toimintaa.

Voit tulla korjaamaan vaikka omien vakioreittiesi ongelmakohdat. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

5.4. klo 16.30-18.30 HUB Turussa, aiheena paikkojen lempinimet ja vaihtoehtoiset nimet
https://www.meetup.com/Open-Data-Southwest-Fin…/…/248922611/

26.4. klo 16.30-18.30 SparkUpissa, aiheena rakennusten sisäänkäynnit
https://www.meetup.com/Open-Data-Southwest-Fin…/…/248923132/

Lue lisää Meetupissa ja ilmoittaudu mukaan.

Lisätiedot:

Sara Tamsaari
verkostokoordinaattori
Varsinais-Suomen liitto / Lounaispaikka
sara.tamsaari@varsinais-suomi.fi
0405077109

Föli_mapathon-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuuden työ verkostoissa 23.5.2018

Tulevaisuuden työ verkostoissa 23.5.2018

Tervetuloa pohtimaan työn murroksen merkitystä ja vaikutusta työyhteisöihin ja verkostoihin!

Tulevaisuuden työ verkostoissa – organisoitumisen ja vuorovaikutuksen murros

Aika: Keskiviikko 23.5.2018 klo 13.00 alkaen (kahvitarjoilu alkaa klo 12:30)
Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku Auditorio Omega

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu viimeistään perjantaina 18.5.2018!

 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen liitto. Tilaisuus on osa Varsinais-Suomen maakuntastrategia- ja kumppanuustyötä.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Esa Högblom
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
p. 040 7760 310
Itämeri-foorumi 14.5.2018

Itämeri-foorumi 14.5.2018

Centrum Balticum -säätiö järjestää jo perinteeksi muodostuneen Itämeri-foorumin, jonka teemana on tänä vuonna ”Baltic Sea Region Cooperation During Challenging Times”. Foorumin keskustelut tarjoavat uusinta tietoa ja näkökulmia esimerkiksi hybridiuhkiin, Itämeren ravinnevarastoihin sekä merenkulun digitalisaatioon liittyen.

Tilaisuuden avaa ulkoministeri Timo Soini.

Aika: 14.5.2018
Paikka: Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot: Juhani Ailio: juhani.ailio@centrumbalticum.org

Foorumin ohjelman löydät tästä ja ilmoittautumaan pääset täältä.

Tilaisuus liittyy myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin osana toimivan maakunnallisen Itämerifoorumin toimintaan, jota kehitetään yhteistyössä Centrum Balticum -säätiön ja Varsinais-Suomen liiton kesken.

Avoimen datan kilpailuihin kaivataan enemmän tukea

Avoimen datan kilpailuihin kaivataan enemmän tukea

Teksti: Hami Kekkonen, HRI

Avoimen datan kilpailuille on yhä selkeästi kysyntää, ilmeni avoimen datan yhteisölle tehdyssä kyselyssä. Palkinnoiksi halutaan rahaa ja yhteistyökumppanuuksia, ja kilpailun järjestäjältä toivotaan enemmän tukea ja sitoutumista erityisesti varsinaisen kilpailun jälkeen. 

Suomen kuusi suurinta kaupunkia pohtivat, onko avoimen datan sovelluskilpailuille tai vastaaville tapahtumille yhä kysyntää ja tarvetta. Pohdinnan tueksi tehtiin maaliskuun 2018 ajan auki ollut, kaikille avoin kysely suomeksi ja englanniksi. Kyselyllä pyrittiin mm. kartoittamaan, minkä tyyppisiä kilpailuja kaivataan, mikä houkuttelisi osallistumaan ja millaista tukea kilpailun järjestäjältä tarvittaisiin.

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 26. Vastaajajoukko oli hyvin kirjava: opiskelijoita, yrittäjiä, datan avaajia ja julkishallinnon työntekijöitä. Valtaosa vastaajista on joskus osallistunut avoimen datan kilpailuun. Vastanneista 24 oli sitä mieltä, että erilaisille kilpailuille on tarvetta.

Vastaajat toivoivat eniten muutamia kuukausia kestävää, täysin avointa kilpailua, jossa ei ole ennalta asetettuja haasteita. Toiseksi eniten ääniä sai pari vuotta sitten järjestetyn Datademontyyppinen ennakkoon rahoitettu pienkokeilu. Palkinnoista houkuttavimmiksi koettiin raha sekä yhteistyökumppanuudet. Eniten kannatusta sai alueellinen tai Suomen laajuinen kilpailu tai näiden yhdistelmä. Myös hackathon, joissa eri alojen osaajat kohtaavat, koettiin kiinnostavaksi.

Kaikki eivät koe kilpailuja hyödyllisiksi – tai aiemmista kilpailuista on saatu huonoja kokemuksia. Kilpailuja kritisoivista kommenteista nousee esiin tarve pidempikestoiselle avoimen datan aktiivisuudelle, eikä niinkään lyhyille kilpailuille, joiden jälkeen järjestävän tahon mielenkiinto kilpailutöitä kohtaan heikkenee:

“Näistä ei ole tuotettu mitään hyödyllistä tähän mennessä, tai tuomaristo ainakaan ei ole osannut valita voittajiksi oikeasti hyödyllisiä tuotoksia. Mennään ideologiat edellä käytännön sijaan.”

“Ok, hackathons can play a role, but their effects are short lived. So while they can be good, there needs to be a foundation of long term efforts, that the short term effects of hackathons rest upon. “

“Tarvitaan haasteita sellaisiltä tahoilta joilla on aidosti a) halu ja b) kyky viedä hyviä, hyödyllisiä ideoita ja sovelluksia eteenpäin. Jos nämä kriteerit eivät täyty, kilpailu/hackaton on osallistujien ajanhaaskausta.”

20171030_122605
Avoin Lounais-Suomi -innovaatiokilpailun kickoff-tilaisuus syksyllä 2017.

Tarve kilpailun jälkeiselle tuelle

Valtaosassa vastauksista näkyi jollain tavoin tarve ja halu saada tukea niin kilpailun aikana kuin erityisesti sen jälkeen. Tukea kaivattiin kilpailutyön rahoitukseen, tuotteistukseen ja markkinointiin sekä yhteistyökumppanuuksien etsimiseen. Järjestäjän toivottiin sitoutuvan jatkokehittämään ja tukemaan parhaita ideoita sekä ylläpitämään tarjottuja teknologioita, kuten rajapintoja, myös kilpailun jälkeen. Yhdessä vastauksessa toivottiin alkuun pientä kilpailua ja sen jälkeen parhaiden ideoiden jatkokehityksen rahoitusta:

“isoja toteutuksia ei järkeä odottaa jos ei mitään rahoitusta. kevyt aloitus + mahdollisesti pientä rahoitusta kevyelle protolle eri vaiheissa voi toimia paremmin.”

Lisäksi kaivattiin järjestävän tahon taloudellista sitoutumista kilpailutöihin, ettei töitä oteta käyttöön niin, että kehittämisen ja mahdollisen ylläpidon kaikki kustannukset jäävät osallistujille:

“kilpailut ja hackathon ovat hyvä tapa tuottaa uusia ideoita ja saada niille näkyvyyttä. Pitää vaan varmistaa, että hallinto ei ole mukana lähinnä vapaamatkustelijan ominaisuudessa.”

Eräs vastaaja kaipasi säännöllisempiä tapaamisia avoimen datan tiimoilta. Tähän tarpeeseen pääkaupunkiseudulla järjestetäänkin jo kerran kuukaudessa Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamisia. Toinen vastaaja ehdotti Code for All -mallia Suomeen. Esimerkiksi Saksassa on Code for Germany, jonka tiimoilta järjestetään vähintään kerran kuussa tapaamisia noin 30 Code Labissa:

“Supporting projects to take off, is the Prototype Fund, that supports the development of accepted projects, for six months (with max 35k euro funding per project). Check prototypefund.de. They have a different project call every four months, with a different theme.”

Eniten kyselyn tuloksissa yllätti miltei joka vastauksessa esiin noussut tarve kilpailun jälkeiseen tukeen sekä kilpailun järjestäjän sitoutumiseen kilpailutöihin tavalla tai toisella. Hackathonit vastaavat ehkä perinteisiä kilpailuja paremmin tuen tarpeeseen ja sitouttavat järjestäjätahoja vahvemmin kilpailutöihin ja niiden jatkokehitykseen, mutta mitä ilmeisimmin parannettavaa on.

Jäimme miettimään, onko kyseessä enää tarve varsinaiselle kilpailulle, vai jollekin muulle yhteistyö- tai hankintamallille. Jatkamme keskusteluja ja suunnittelua niin kaupunkien työntekijöiden kesken kuin myös ulkopuolisten tahojen kanssa.

Kuutoskaupunkien avoimen datan väki kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita! Käytämme kyselyn tuloksia pohjana suunnitellessamme avoimen datan tapahtumia ja mahdollisia kilpailuja. 

Artikkeli on julkaistu HRI:n sivuilla.

Kumppanuusstrategian kannatus kasvanut vuosi vuodelta

Kumppanuusstrategian kannatus kasvanut vuosi vuodelta

Vuonna 2017 neljännen kerran toteutettu kumppanuusbarometri antaa vahvan tuen maakunnan kehittämiselle kumppanuuden kautta. Kyselyyn vastanneista lähes 90 prosenttia oli samaa mieltä maakuntastrategian yhteistyötä korostavan vision kanssa, ja tuki kumppanuusajattelulle on vahvistunut selvästi viime vuosien aikana.

Vaikka kumppanuuden edistämistä pidetään laajasti tavoiteltavana asiana, ei tämä kuitenkaan näy erityisen voimakkaasti kyselyn avovastauksissa. Useissa kommenteissa arvostellaan kuntien välisen yhteistyön toimimattomuutta ja maakunnan Turku-keskeisyyttä. Kumppanuusfoorumin toimintaan toivottiinkin mukaan mahdollisimman laajaa ja monipuolista osallistujajoukkoa.

Kumppanuusbarometri on kerran vuodessa toteutettava verkkokysely, jonka avulla seurataan maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista. Samalla kumppanuusbarometri antaa myös yleisen kuvan Varsinais-Suomen kehityksestä. Kysely lähetettiin yhteensä noin 750 varsinaissuomalaiselle toimijalle, ja siihen vastasi 176 henkilöä.

Lue kumppanuusbarometrin tulokset kokonaisuudessaan

Elinvoimaisuuden uudet ulottuvuudet -suunnittelufoorumi 5.4.

Elinvoimaisuuden uudet ulottuvuudet -suunnittelufoorumi 5.4.

suunnittelufoorumiTervetuloa Elinvoimaisuuden uudet ulottuvuudet -seutujen roolit ja mittarit -kumppanuusfoorumitilaisuuteen, jossa keskustellaan alueiden kehittämisen monista näköaloista. Päivän puhujat Suomen ilmastopaneelin jäsenen, Jyri Seppälän johdolla haastavat tarkastelemaan suunnittelua ja kehittämistä tavoitteena kestävä ja elinvoimainen maakunta. Tilaisuudessa esitellään myös valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tulokset, joiden valossa tarvitsemme monipuolisia keinoja kestävän liikkumisen edistämiseksi jo lähitulevaisuudessa.

Päivän tavoitteena on kirkastaa alueiden vahvuuksia ja paikallisia ominaispiirteitä sekä seutujen rooleja ja merkitystä kestävän elinvoimaisuuden rakentajina. Tilannekuvaa ja profiileja hahmotetaan iltapäivän työpajassa, jossa myös kartoitetaan alueiden välisiä vuorovaikutusmahdollisuuksia ja synergiaetuja.

Sateenvarjona keskustelussa on kansallinen energia- ja ilmastostrategia, jonka merkitystä ja tarvittavia toimenpiteitä alueilla tullaan pohtimaan enenevissä määrin. Miten luodaan elinvoimaisia seutuja ja maakuntaa kestävää aluerakennetta kehittäen? Miten varmistetaan hyvä saavutettavuus ja edistetään kestävän liikkumisen toimenpiteitä erilaisista lähtökohdista?

Foorumi on myös osa Varsinais-Suomen jatkuvaa aluerakenne- ja liikennejärjestelmätyötä ja päivän tavoitteena on saada näkemyksiä ja eväitä työn ohjelmointiin. Foorumi tukee Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+:n arviointia toimintaympäristön muutosten ja
ilmastotavoitteiden näkökulmasta.

Tutustu ohjelmaan tarkemmin. Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Lisätietoja antavat:

  • Maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, p. 044 030 4071 ja etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
  • Erikoissuunnittelija Mari Sinn, p. 045 807 8969 ja etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Paikkatiedon tulevaisuus kiinnosti Aluetietofoorumissa

Paikkatiedon tulevaisuus kiinnosti Aluetietofoorumissa

Lounaistiedon ja Varsinais-Suomen liiton vuosittaiseksi perinteeksi muodostunut Aluetietofoorumi veti jälleen salin täyteen kiinnostuneita. Torstaina 8.3.2018 Forum Marinumin Ruumassa järjestetyssä Aluetietofoorumissa kuultiin ajankohtaisia ja kiinnostavia puheenvuoroja kansallisten ja maakunnallisten paikkatietoalustojen suhteista sekä paikkatietoalan tulevaisuudesta. Tilaisuudessa julkistettiin lisäksi Lounaistiedon uusi dataportaali, joka toimii avoimen datan jakelukanavana Lounais-Suomessa. Päivä huipentui paneelikeskusteluun, joka herätteli myös yleisön aktiiviseen kommentointiin.

Päivän esitykset löytyvät alta. Kiitämme lämpimästi kaikkia puhujia ja osallistujia!

 

Ohjelma

 
12.15–12.20 Avaussanat
edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto

12.20–13.05 Paikkatietoalusta ja alueet
hankepäällikkö Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos

13.05–13.30 Tietoiskut:

13.30–14.00 Kahvitauko

14.00–15.20 Näkökulmia alueelliseen paikkatietotyöhön
puheenjohtajana suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto

  • Maankäytön suunnittelun digipohja
    erityisasiantuntija Minna Perähuhta, Ympäristöministeriö

15.20–15.30 Loppusanat
professori Risto Kalliola, Turun yliopisto

Lounaistiedon uusi dataportaali on julkaistu!

Lounaistiedon uusi dataportaali on julkaistu!

Lounaistiedon avoimiin aineistoihin pääset jatkossa parhaiten käsiksi uuden dataportaalimme kautta. Suomen suurimpien kaupunkien yhteisessä 6Aika -hankkeessa kehitetyssä portaalissa on huomioitu muun muassa mobiilikäytettävyys sekä mahdollisuus tutustua sivuston analytiikkaan. Portaalin jatkokehitys sujuu kustannustehokkaammin kun kulut voidaan jakaa usean toimijan kesken. Yhteistyön etuna on myös se, että kaupunkien metatietomallit ovat uusien portaalien myötä yhteneväiset.

Tervetuloa tustumaan uuteen portaaliin: data.lounaistieto.fi! Otamme mielellämme vastaan palautetta sivun toiminnasta.

Portaalin etusivun kuva: Turun kaupunki

Työllisyyden kasvu vahvaa Varsinais-Suomessa

Työllisyyden kasvu vahvaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työllisyysasteen kasvu jatkui tasaisena vuoden 2017 aikana. Työllisyysasteen kasvuvauhti hidastui hieman vuoden 2016 nopeimman kasvun vaiheesta, mutta vuoden 2017 lopun työllisyysaste oli joka tapauksessa yli 4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaksi vuotta aiemmin. Valtakunnallinen työllisyysasteen 72 prosentin tavoite täyttyy nykykehityksen mukaan kuluvan vuoden aikana sekä Varsinais-Suomessa että koko maassa.

Varsinais-Suomen tämänhetkinen vähän yli 70 prosentin työllisyysaste kalpenee kuitenkin pohjoismaisiin naapureihin verrattaessa. Pohjoismaiden ministerineuvoston laatiman vuosittaisen State of the Nordic Region 2018 -raportin mukaan esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa valtaosassa maakunnista työllisyysaste on yli 75 % ja Islannissa jokaisen alueen työllisyysaste on yli 85 %.

Positiivisen rakennemuutoksen yhteydessä on ennustettu Lounais-Suomeen syntyvän jopa 30 000 uutta työ-paikkaa lähivuosien aikana. Mikäli nämä ennusteet toteutuvat, tulee Varsinais-Suomen työllisyysaste kuitenkin nousemaan lähelle Pohjoismaiden keskiarvoa, joka oli raportin mukaan vuonna 2016 lopussa 76,6 %.

Julkaistu 18.12.2017

Tervetuloa Aluetietofoorumiin 8.3.2018

Tervetuloa Aluetietofoorumiin 8.3.2018

Mitä kaikkea on paikkatietoalusta?
Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia liittyy alueelliseen aineistotuotantoon?
Miltä näyttää maankäytön suunnittelun digipohja?

Maaliskuisen Aluetietofoorumin aiheena ovat paikkatietoalustat kansallisella ja alueellisella tasolla. Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hanke luo yhteyksiä ihmisten, palveluiden ja sovellusten välille ja tarjoaa palveluita tiedon tuottajille ja hyödyntäjille. Seminaarissa peilataan toisiinsa kansallista hanketta ja alueellisia toteutuksia, kuten Lounaistieto-palvelua. Lisäksi pohditaan paikkatiedon tuottamisen ja hyödyntämisen teemoja nyt ja tulevaisuudessa.

Kiinnostavia näkökulmia on esittämässä monipuolinen puhujajoukko, joka koostuu julkishallinnon, yrityssektorin sekä yliopiston edustajista. Tilaisuus on suunnattu paikkatiedon tuottajille ja hyödyntäjille julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä kaikille muillekin kiinnostuneille – tervetuloa mukaan!

Aluetietofoorumin järjestävät Varsinais-Suomen liitto ja alueellinen paikkatietokeskus Lounaispaikka.

Ohjelma

Aika: torstai 8. maaliskuuta 2018 kello 12.15–15.30
Paikka: Ruuma, Forum Marinum
Osoite: Linnankatu 72, Turku
some: #aluetietofoorumi

Ilmoittaudu mukaan 2.3.2018 mennessä.

lokitRAJATTU

Kuva Maarit Mänty, CC BY 2.0

Aluetietofoorumi on osa Varsinais-Suomen liiton koordinoiman kumppanuusfoorumin toimintaa.