Yleinen

Lounaistieto / Archive by category "Yleinen"
Kumppanuusstrategian kannatus kasvanut vuosi vuodelta

Kumppanuusstrategian kannatus kasvanut vuosi vuodelta

Vuonna 2017 neljännen kerran toteutettu kumppanuusbarometri antaa vahvan tuen maakunnan kehittämiselle kumppanuuden kautta. Kyselyyn vastanneista lähes 90 prosenttia oli samaa mieltä maakuntastrategian yhteistyötä korostavan vision kanssa, ja tuki kumppanuusajattelulle on vahvistunut selvästi viime vuosien aikana.

Vaikka kumppanuuden edistämistä pidetään laajasti tavoiteltavana asiana, ei tämä kuitenkaan näy erityisen voimakkaasti kyselyn avovastauksissa. Useissa kommenteissa arvostellaan kuntien välisen yhteistyön toimimattomuutta ja maakunnan Turku-keskeisyyttä. Kumppanuusfoorumin toimintaan toivottiinkin mukaan mahdollisimman laajaa ja monipuolista osallistujajoukkoa.

Kumppanuusbarometri on kerran vuodessa toteutettava verkkokysely, jonka avulla seurataan maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista. Samalla kumppanuusbarometri antaa myös yleisen kuvan Varsinais-Suomen kehityksestä. Kysely lähetettiin yhteensä noin 750 varsinaissuomalaiselle toimijalle, ja siihen vastasi 176 henkilöä.

Lue kumppanuusbarometrin tulokset kokonaisuudessaan

Elinvoimaisuuden uudet ulottuvuudet -suunnittelufoorumi 5.4.

Elinvoimaisuuden uudet ulottuvuudet -suunnittelufoorumi 5.4.

suunnittelufoorumiTervetuloa Elinvoimaisuuden uudet ulottuvuudet -seutujen roolit ja mittarit -kumppanuusfoorumitilaisuuteen, jossa keskustellaan alueiden kehittämisen monista näköaloista. Päivän puhujat Suomen ilmastopaneelin jäsenen, Jyri Seppälän johdolla haastavat tarkastelemaan suunnittelua ja kehittämistä tavoitteena kestävä ja elinvoimainen maakunta. Tilaisuudessa esitellään myös valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tulokset, joiden valossa tarvitsemme monipuolisia keinoja kestävän liikkumisen edistämiseksi jo lähitulevaisuudessa.

Päivän tavoitteena on kirkastaa alueiden vahvuuksia ja paikallisia ominaispiirteitä sekä seutujen rooleja ja merkitystä kestävän elinvoimaisuuden rakentajina. Tilannekuvaa ja profiileja hahmotetaan iltapäivän työpajassa, jossa myös kartoitetaan alueiden välisiä vuorovaikutusmahdollisuuksia ja synergiaetuja.

Sateenvarjona keskustelussa on kansallinen energia- ja ilmastostrategia, jonka merkitystä ja tarvittavia toimenpiteitä alueilla tullaan pohtimaan enenevissä määrin. Miten luodaan elinvoimaisia seutuja ja maakuntaa kestävää aluerakennetta kehittäen? Miten varmistetaan hyvä saavutettavuus ja edistetään kestävän liikkumisen toimenpiteitä erilaisista lähtökohdista?

Foorumi on myös osa Varsinais-Suomen jatkuvaa aluerakenne- ja liikennejärjestelmätyötä ja päivän tavoitteena on saada näkemyksiä ja eväitä työn ohjelmointiin. Foorumi tukee Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+:n arviointia toimintaympäristön muutosten ja
ilmastotavoitteiden näkökulmasta.

Tutustu ohjelmaan tarkemmin, ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.3.2018!

Lisätietoja antavat:

  • Maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, p. 044 030 4071 ja etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
  • Erikoissuunnittelija Mari Sinn, p. 045 807 8969 ja etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Paikkatiedon tulevaisuus kiinnosti Aluetietofoorumissa

Paikkatiedon tulevaisuus kiinnosti Aluetietofoorumissa

Lounaistiedon ja Varsinais-Suomen liiton vuosittaiseksi perinteeksi muodostunut Aluetietofoorumi veti jälleen salin täyteen kiinnostuneita. Torstaina 8.3.2018 Forum Marinumin Ruumassa järjestetyssä Aluetietofoorumissa kuultiin ajankohtaisia ja kiinnostavia puheenvuoroja kansallisten ja maakunnallisten paikkatietoalustojen suhteista sekä paikkatietoalan tulevaisuudesta. Tilaisuudessa julkistettiin lisäksi Lounaistiedon uusi dataportaali, joka toimii avoimen datan jakelukanavana Lounais-Suomessa. Päivä huipentui paneelikeskusteluun, joka herätteli myös yleisön aktiiviseen kommentointiin.

Päivän esitykset löytyvät alta. Kiitämme lämpimästi kaikkia puhujia ja osallistujia!

 

Ohjelma

 
12.15–12.20 Avaussanat
edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto

12.20–13.05 Paikkatietoalusta ja alueet
hankepäällikkö Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos

13.05–13.30 Tietoiskut:

13.30–14.00 Kahvitauko

14.00–15.20 Näkökulmia alueelliseen paikkatietotyöhön
puheenjohtajana suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto

  • Maankäytön suunnittelun digipohja
    erityisasiantuntija Minna Perähuhta, Ympäristöministeriö

15.20–15.30 Loppusanat
professori Risto Kalliola, Turun yliopisto

Lounaistiedon uusi dataportaali on julkaistu!

Lounaistiedon uusi dataportaali on julkaistu!

Lounaistiedon avoimiin aineistoihin pääset jatkossa parhaiten käsiksi uuden dataportaalimme kautta. Suomen suurimpien kaupunkien yhteisessä 6Aika -hankkeessa kehitetyssä portaalissa on huomioitu muun muassa mobiilikäytettävyys sekä mahdollisuus tutustua sivuston analytiikkaan. Portaalin jatkokehitys sujuu kustannustehokkaammin kun kulut voidaan jakaa usean toimijan kesken. Yhteistyön etuna on myös se, että kaupunkien metatietomallit ovat uusien portaalien myötä yhteneväiset.

Tervetuloa tustumaan uuteen portaaliin: data.lounaistieto.fi! Otamme mielellämme vastaan palautetta sivun toiminnasta.

Portaalin etusivun kuva: Turun kaupunki

Varsinais-Suomen omistajanvaihdosfoorumi 15.2.2018

Varsinais-Suomen omistajanvaihdosfoorumi 15.2.2018

Suomalaiset yrittäjät ikääntyvät muun väestön tapaan kovaa vauhtia. Tämä aiheuttaa merkittäviä haasteita sekä yritystoiminnan jatkumisen ja työpaikkojen säilymisen kannalta että maakunnan yleisen elinvoimaisuuden ja paikallisen palvelurakenteen kehittymisen näkökulmasta. Jotta omistajanvaihdokset toteutuvat ja elinkelpoisten yritysten toiminta jatkuu, Varsinais-Suomen Yrittäjät on käynnistänyt yhdessä yhteistyökumppanien kanssa kaikille maakunnan yrityksille suunnatun Varsinais-Suomen omistajanvaihdospalvelun.

Varsinais-Suomen omistajanvaihdospalvelu järjestää yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa helmikuun 15. päivä Varsinais-Suomen omistajanvaihdosfoorumin. Omistajanvaihdosfoorumin kautta lisätään tietoisuutta omistajan- ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä sekä kasvun aikaansaajana että alueellisen hyvinvoinnin mahdollistajana. Foorumin puheenvuoroissa aihetta tarkastellaan eri näkökulmista katsoen vahvasti eteenpäin omistajanvaihdosten vaikutuksiin ja tulevaisuuteen. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta!

Tutustu ohjelmaan tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan: Varsinais-Suomen omistajanvaihdosfoorumi 15.2.2018

Omistajanvaihdosfoorumi on osa Varsinais-Suomen maakuntastrategia- ja kumppanuustyötä.

Lisätietoja:
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen
p. 040 776 0630
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Työllisyyden kasvu vahvaa Varsinais-Suomessa

Työllisyyden kasvu vahvaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työllisyysasteen kasvu jatkui tasaisena vuoden 2017 aikana. Työllisyysasteen kasvuvauhti hidastui hieman vuoden 2016 nopeimman kasvun vaiheesta, mutta vuoden 2017 lopun työllisyysaste oli joka tapauksessa yli 4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaksi vuotta aiemmin. Valtakunnallinen työllisyysasteen 72 prosentin tavoite täyttyy nykykehityksen mukaan kuluvan vuoden aikana sekä Varsinais-Suomessa että koko maassa.

Varsinais-Suomen tämänhetkinen vähän yli 70 prosentin työllisyysaste kalpenee kuitenkin pohjoismaisiin naapureihin verrattaessa. Pohjoismaiden ministerineuvoston laatiman vuosittaisen State of the Nordic Region 2018 -raportin mukaan esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa valtaosassa maakunnista työllisyysaste on yli 75 % ja Islannissa jokaisen alueen työllisyysaste on yli 85 %.

Positiivisen rakennemuutoksen yhteydessä on ennustettu Lounais-Suomeen syntyvän jopa 30 000 uutta työ-paikkaa lähivuosien aikana. Mikäli nämä ennusteet toteutuvat, tulee Varsinais-Suomen työllisyysaste kuitenkin nousemaan lähelle Pohjoismaiden keskiarvoa, joka oli raportin mukaan vuonna 2016 lopussa 76,6 %.

Julkaistu 18.12.2017

Tervetuloa Aluetietofoorumiin 8.3.2018

Tervetuloa Aluetietofoorumiin 8.3.2018

Mitä kaikkea on paikkatietoalusta?
Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia liittyy alueelliseen aineistotuotantoon?
Miltä näyttää maankäytön suunnittelun digipohja?

Maaliskuisen Aluetietofoorumin aiheena ovat paikkatietoalustat kansallisella ja alueellisella tasolla. Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hanke luo yhteyksiä ihmisten, palveluiden ja sovellusten välille ja tarjoaa palveluita tiedon tuottajille ja hyödyntäjille. Seminaarissa peilataan toisiinsa kansallista hanketta ja alueellisia toteutuksia, kuten Lounaistieto-palvelua. Lisäksi pohditaan paikkatiedon tuottamisen ja hyödyntämisen teemoja nyt ja tulevaisuudessa.

Kiinnostavia näkökulmia on esittämässä monipuolinen puhujajoukko, joka koostuu julkishallinnon, yrityssektorin sekä yliopiston edustajista. Tilaisuus on suunnattu paikkatiedon tuottajille ja hyödyntäjille julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä kaikille muillekin kiinnostuneille – tervetuloa mukaan!

Aluetietofoorumin järjestävät Varsinais-Suomen liitto ja alueellinen paikkatietokeskus Lounaispaikka.

Ohjelma

Aika: torstai 8. maaliskuuta 2018 kello 12.15–15.30
Paikka: Ruuma, Forum Marinum
Osoite: Linnankatu 72, Turku
some: #aluetietofoorumi

Ilmoittaudu mukaan 2.3.2018 mennessä.

lokitRAJATTU

Kuva Maarit Mänty, CC BY 2.0

Aluetietofoorumi on osa Varsinais-Suomen liiton koordinoiman kumppanuusfoorumin toimintaa.

Harjoittelijaksi Lounaistietoon?

Harjoittelijaksi Lounaistietoon?

Haemme korkeakouluharjoittelijaa vastaamaan muun muassa paikkatietoaineistojen käsittelystä ja viemisestä karttapalveluun, datan avaamiseen liittyvistä työtehtävistä sekä Lounaistieto-fi -palvelun sisällöntuotannosta. Viimeinen hakupäivä 25.2.2018. Lue lisää Aarresaaresta.

 

Hae rahoitusta alueellisiin innovaatioihin!

Hae rahoitusta alueellisiin innovaatioihin!

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä aktiiviseen rakennemuutokseen ja sopeutumiseen elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. AIKO -rahoitus on kansallinen aluekehityksen määräraha.

Varsinais-Suomessa rahoitusta tullaan käyttämään älykkäisiin, nopeisiin ja joustaviin kokeiluihin. Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi positiivisen rakennemuutoksen edistämiseen. Rahoituksella tuetaan myös merkittävien kehittämisprosessien nopeaa liikkeelle lähtöä.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
– edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta
– nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen käynnistymistä
– vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

Rahoitusta ei voida myöntää infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, vaikuttavuudeltaan paikallisiin hankkeisiin tai yksittäisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen. Rahoitus on pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakuaika päättyy 9.3.2018 klo 15:00. Katso tarkemmat tiedot Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Yritysten liikevaihto vakaalla kasvu-uralla

Yritysten liikevaihto vakaalla kasvu-uralla

Varsinais-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat olleet viime aikoina myönteisiä. Positiivinen rakennemuutos näkyy selvästi yritysten liikevaihdon kehityksessä, sillä Tilastokeskuksen ennakkotilastojen mukaan yritysten liikevaihdon kehitys on vakaalla kasvu-uralla kaikilla toimialoilla.

Nopeimmin liikevaihto kasvaa Varsinais-Suomessa rakennusalalla, jonka suhdannekehitys kääntyi kasvuun jo vuonna 2014. Palvelualoilla kasvu on ollut hieman hitaampaa kuin rakentamisessa, mutta sekin on kasvanut vuoden 2010 tasoon verrattuna noin 35 %. Palvelut ovat kasvaneet tasaisesti käytännössä myös koko pitkän laskusuhdanteen ajan. Kaupan alan kasvu puolestaan vastaa melko tarkkaan kaikkien toimialojen yhteistä suhdannekehitystä.

Myös teollisuuden hyvä suhdannekehitys näkyy yritysten liikevaihdon kasvuna. Varsinais-Suomen teollisuustuotantoa kannattelee vahva vientiteollisuus, jonka suhdannetilanne on ollut koko laskusuhdanteen ajan selvästi teollisuustuotannon kokonaistilannetta paremmalla tasolla.

Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuraava tilannekatsaus tehdään elokuussa, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä maaliskuuhun 2018 saakka.