Yleinen

Lounaistieto / Archive by category "Yleinen"
Aluetietofoorumi 7.3.2019

Aluetietofoorumi 7.3.2019

Lounaistieto järjestää Aluetietofoorumin jälleen maaliskuun alussa. Tällä kertaa seminaarin teemana on Paikkatieto ja big data, ja pääpuhujina toimivat Tuuli Toivonen Helsingin yliopistosta sekä Anto Aasa Tarton yliopistosta. Tapahtuma järjestetään Turussa, Forum Marinumin Ruumassa.

Varaa siis kalenteriisi torstai 7.3.2019! Aluetietofoorumi on iltapäivän mittainen ja ohjelma alkaa alustavasti klo 12:30. Tarkempi ohjelma julkaistaan ensi vuoden puolella.

Tervetuloa!

IMG_9894_vaaka

Osaavan työvoiman saatavuus haastaa työllisyyskasvun

Osaavan työvoiman saatavuus haastaa työllisyyskasvun

Varsinais-Suomen myönteinen talouskehitys ja positiivinen rakennemuutos näkyvät selvästi maakunnan työllisyyskehityksessä.

Työllisten määrä lähenee kaikkien aikojen ennätystä. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli Varsinais-Suomessa noin 228 000, mikä on vain hieman vähemmän kuin edellisen nousukauden huipussa vuonna 2008. Maakunnan työllisyysasteen trendikehitys ylittikin 72 % rajan viime kesän aikana.

– Mikäli nykyinen kehitys jatkuisi, lähenisi Varsinais-Suomen työllisyysaste vuoden 2019 lopussa jo 75 prosentin rajaa, kertoo Varsinais-Suomen liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen.

Myönteisen työllisyyskehityksen jatkumiseksi pitää kuitenkin turvata osaavan työvoiman saatavuus. Erityisesti Varsinais-Suomessa on tulossa pulaa diplomi-insinööreistä, sillä teknologiateollisuus arvioi, että lounaiseen Suomeen tarvitaan vuositasolla jopa noin 800–900 uutta diplomi-insinööriä 2020-luvun alkupuolella. Tällä hetkellä Varsinais-Suomeen sijoittuu vuosittain noin sata DI-tutkinnon suorittanutta, mikä on vain 4 % kaikista vuosittain valmistuvista diplomi-insinööreistä.

–DI-vajeen taustalla on diplomi-insinöörien koulutusurien ominaisuus, jossa opiskelijat sitoutuvat jo opintojensa alussa alueen yrityksiin ja sitä kautta työllistyvät koulutuspaikkakunnalle, muistuttaa tilastoasiantuntija Otto Kanervo Varsinais-Suomen liitosta.

Diplomi-insinöörien kysyntään Varsinais-Suomessa pyritään vastaamaan yhteistyöyliopisto FITechin avulla, jonka taustalla ovat kaikki merkittävät DI-koulutuksen tarjoajat Suomessa. Jos ennustettu kehitys toteutuu, ei senkään koulutustarjonta kuitenkaan riitä vastaamaan yritysten työvoimatarpeeseen, sillä verkostoyliopiston tavoitteena on tuottaa vuosittain noin 400 uutta diplomi-insinööriä.

Tiedot käyvät ilmi Varsinais-Suomen liitossa laaditusta Maakunnan tila -katsauksesta. Kahdesti vuodessa ilmestyvässä katsauksessa luodaan tilannekuva Varsinais-Suomen ajankohtaisiin kehitystrendeihin.

Julkaistu 10.12.2018

Varsinais-Suomen työllisyysaste jo lähes 73 %

Varsinais-Suomen työllisyysaste jo lähes 73 %

Varsinais-Suomen työllisyystilanne on parantunut tasaisesti jo vuoden 2016 alusta, ja maakunnan työllisyysaste ylitti 72 % rajan edellisen kesän aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työllisyyskatsauksen (TEM-analyyseja 86/2018) ennusteen mukaan työllisyyden kasvu jatkuu koko maassa vuonna 2019, joten myös Varsinais-Suomessa voidaan odottaa työllisyyden entisestään kohenevan. Mikäli nykyinen kehitys jatkuisi, lähenee Varsinais-Suomen työllisyysaste vuonna 2019 jo 75 prosentin rajaa.

Maakunnittain tarkasteltuna Varsinais-Suomen työllisyysaste on jo neljänneksi korkein Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan jäätyä työllisyyskehityksessä Varsinais-Suomen taakse. Työllisten määrä maakunnassa läheneekin kaikkien aikojen ennätystä. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli 228 000, mikä on vain hieman vähemmän kuin edellisen nousukauden huipussa. Työllisten määrä Varsinais-Suomessa on kasvanut nykyisen positiivisen rakennemuutoksen aikana yhteensä 23 000 henkilöllä, mikä on toiseksi suurin luku heti Uudenmaan jälkeen.

Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksen suunnasta.

Julkaistu 19.11.2018

Julkaise karttoja karttaupotuksella!

Julkaise karttoja karttaupotuksella!

Lounaistiedon karttapalvelu on uudistunut! Uuden karttapalvelun avulla jokaisen on mahdollista tehdä helposti karttoja myös omille nettisivuilleen.

Monet tahot tuottavat paikkatietoa, eli digitaalisessa muodossa olevaa tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Useimmilla yhdistyksillä ja pienemmillä kunnilla ei kuitenkaan ole resursseja paikkatietojen julkaisemiseen digitaalisina karttoina. Lounaistiedon uudistettu karttapalvelu tarjoaa mahdollisuuden julkaista palveluun vietyjä paikkatietoaineistoja karttaupotuksena millä tahansa nettisivulla. Siten esimerkiksi kunnat voivat julkaista interaktiivisia kaavakarttoja omilla verkkosivuillaan.

Lounaistiedon karttapalvelu löytyy osoitteesta karttapalvelu.lounaistieto.fi. Palvelussa on mahdollista suunnitella karttaupotuksia jokaisen omien tarpeiden mukaan. Karttaan voi määritellä paitsi itse karttanäkymän, myös kartalla käytössä olevat työkalut ja niiden ulkoasun. Julkaistu kartta on interaktiivinen, ja sitä voi lähentää ja liikutella tarpeen mukaan.

Karttapalvelun muita uusia toimintoja ovat selkeämmät käyttöohjeet sekä pikaopas palvelun käynnistämisen yhteydessä. Karttajulkaisun lisäksi karttanäkymiä on mahdollista tulostaa suoraan sivulta png-kuvaksi tai pdf-tiedostoksi esimerkiksi paperitulosteita varten. Karttapalvelussa on nyt myös kaksi erilaista hakutoimintoa. Tavallisen Haku-toiminnon avulla voi hakea paikkoja niiden nimen tai osoitteen perusteella. Lisäksi palvelussa on reittihaku, josta on linkitys useaan eri reittipalveluun.

Lounaistiedon karttapalvelu on toiminut jo lähes 20 vuoden ajan, ja sitä on kehitetty jatkuvasti vastaamaan käyttäjien tarpeita. Karttapalvelussa on tällä hetkellä yli 400 kartta-aineistoa eri teemoista ja useilta eri tiedontuottajilta. Suurin osa karttapalvelussa olevista aineistoista on vapaasti julkaistavissa, mutta joidenkin aineistojen kohdalla niiden julkaisu edelleen voi olla rajoitettu. Karttapalvelu perustuu avoimella lähdekoodilla toteutettuun Oskari-alustaan, joka on käytössä myös muun muassa Maanmittauslaitoksen karttapalvelussa.

Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimiva aluetietopalvelu Lounaistieto edistää julkishallinnon tuottaman paikkatiedon ja muiden aineistojen avointa saatavuutta Lounais-Suomessa. Karttapalvelu toimii avointen paikkatietoaineistojen visualisointikanavana, jonka avulla aineistoja on mahdollista tarkastella ennen niiden käyttöönottoa. Karttapalvelun uusien toimintojen avulla palvelun käyttäjät pystyvät hyödyntämään tätä visualisointimahdollisuutta myös omilla nettisivuillaan.

Oheisessa karttaupotuksessa voit tutustua Varsinais-Suomen virkistysreitteihin sekä kylien vuokrattaviin taloihin ja tiloihin. 

HOT Mapathon, Turku 29.10.

HOT Mapathon, Turku 29.10.

Lounaistieto, University of Turku and Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) volunteers are organizing a mapathon in SparkUp, Turku on Monday 29th of October from 9:30 to 14:00.

In this mapathon, we will trace roads and human settlements from satellite images into OpenStreetMap (OSM) in order to support humanitarian response and economic development. In this event, we will contribute to a mapping project in rural Tanzania in order to support efforts to end Female Genital Mutilation (FGM). Read more here.

This event gathers together both beginner and experienced mappers. The event starts with an introduction to humanitarian mapping and available tools and the basics of OSM editing. After introductions we will start to work in practice. Event is organised in English.

Register for the event by sending an email to info@lounaistieto.fi by Wednesday 24th of October.

In the registration email, please tell what organisation you are representing. There are also snacks served in the event, so please inform if you have food allergies or a diet that we should know of.

Participants are encouraged to bring their own laptop and a mouse (editing OSM without a mouse is a bit clumsy).

Program:

9:30                Welcome
10:00-11:00  Introduction and training
11:00-13:00  Hands-on mapping (& snacks!)
13:00-14:00  Group photo and closing

Where: SparkUp (Tykistökatu 4, Turku)
When: Monday 29.10.2018 from 9:30 to 14
Additional information: info@lounaistieto.fi

 

Yritysten liikevaihdon kasvu jatkuu tasaisena

Yritysten liikevaihdon kasvu jatkuu tasaisena

Varsinais-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat olleet viime aikoina myönteisiä. Positiivinen rakennemuutos näkyy selvästi yritystoiminnassa, sillä Tilastokeskuksen ennakkotilastojen mukaan yritysten liikevaihdon kehitys kasvaa maakunnassa tasaisesti. Yritysten liikevaihto on kasvanut tasaisesti myös koko maassa, joskin hieman Varsinais-Suomea hitaampaa vauhtia.

Nopeimmin on kasvanut rakennusala, jolla yritysten liikevaihto oli vuoden 2018 alussa 30 % vuoden 2015 tasoa korkeampi. Euromääräisesti maakunnan selvästi suurin toimiala teollisuus on kasvanut samaa vauhtia kaikkien yritysten kanssa. Varsinais-Suomen teollisuustuotantoa kannattelee vahva vientiteollisuus, jossa liikevaihdon kasvu on ollut selvästi teollisuustuotannon kokonaistilannetta nopeampaa.

Kaupan alan liikevaihdon kasvu on jäänyt hieman keskimääräistä kehitystä hitaammaksi, vaikka silläkin liikevaihto on kasvanut tasaisesti jo parin vuoden ajan. Sen sijaan palvelualalla, joka kasvoi tasaisesti myös laskusuhdanteen aikana, on havaittavissa pientä liikevaihdon kasvun tasaantumista, mutta jää nähtäväksi, kuinka pysyvä tämä notkahdus on.

Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuraava tilannekatsaus tehdään alkuvuodesta 2019, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä syyskuuhun 2018 saakka.

Julkaistu 24.9.2018

MatkailuMapathon yrityksille 12.11.

MatkailuMapathon yrityksille 12.11.

Haluatko parantaa yrityksesi löydettävyyttä? Tule MatkailuMapathoniin!

Tervetuloa MatkailuMapathoniin syöttämään yrityksesi tiedot avoimeen OpenStreetMap-karttapohjaan, joka toimii mm. Fölin reittioppaan pohjana, ja asiakkaat löytävät helpommin luoksesi. Työpaja järjestetään maanantaina 12.11.2018 Yritysneuvonta Potkurin tiloissa ICT-Cityn katutasossa klo 9.00-11.30.

Asiantuntijamme auttavat sinua tietojen syöttämisessä, ja mukaan tarvitset vain oman läppärin ja hiiren. Työpaja on avoin ja maksuton kaikille matkailun parissa toimiville yrityksille. Tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa.

Mikä on OpenStreetMap?

OpenStreetMap on avoin yhteistyöprojekti, jota kuka tahansa voi muokata ja täydentää. Avoimesti lisensoitua paikkatietoaineistoa voi käyttää vapaasti myös kaupallisessa toiminnassa aineiston lähteen mainiten. Fölin reittioppaan lisäksi myös monet sovellukset käyttävät OpenStreetMap-karttaa pohjana.

Ohjelma

9.00-9.20     Tervetulosanat
Käydään läpi päivän ohjelma ja kuullaan Fölin terveisiä matkailuyrityksille.
Ira Lahovuo, projektipäällikkö, Turku Science Park Oy
Sara Tamsaari, verkostokoordinaattori, Lounaistieto / Varsinais-Suomen liitto
Topias Pihlava, kehittämispäällikkö, Föli Turun seudun joukkoliikenne

9.20-9.40     Alustus
Kuullaan, mikä on OpenStreetMap ja mitä hyötyä siellä näkymisestä on matkailuyritykselle.
Natalia Räikkönen, paikkatietoasiantuntija, Lounaistieto / Varsinais-Suomen liitto

9.40-11.30   Työpaja
Työpajassa asiantuntijamme opastavat sinua muokkaamaan ja täydentämään OpenStreetMapin tietoja.

Ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja:
Ira Lahovuo, ira.lahovuo(at)turkubusinessregion.com, p. 040 706 2484

Tilaisuuden järjestää Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut -hanke yhteistyössä Lounaistiedon kanssa.

 

Elämyksiä datasta -kilpailu käynnistyy 14.9.2018!

Elämyksiä datasta -kilpailu käynnistyy 14.9.2018!

Lounaistieto on mukana järjestämässä Elämyksiä datasta -kilpailua, jossa haetaan avointa dataa hyödyntämällä ratkaisuja lähimatkailun, virkistäytymisen ja kulttuurin kuluttamisen haasteisiin. Kilpailu avataan 14.9.2018 järjestettävässä aloitustapahtumassa, johon ovat tervetulleita kilpailijoiden ja yhteistyökumppaneiden lisäksi myös muut kiinnostuneet. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan kilpailun sivuilla!

Kilpailu päättyy 8.10.2018, jolloin parhaiten suoriutuneiden kesken jaetaan vähintään 1000 euron arvoinen rahapalkinto sekä kilpailun teemaan liittyviä lahjakortteja.

Kilpailun järjestävät Turun yliopisto, Lounaistieto, ProAgria, Valonia ja Avoin Satakunta. Kiitokset palkintopotista sekä kaikesta mahdollisesta avusta yhteistyökumppaneillemme: Turun alueen Viheryrittäjät ry, Turku Science Park Oy, Valonian Liikkumisen ohjaus -hanke, Satakunnan Matkailuyrittäjät ry, Aurajokisäätiö, Varsinais-Suomen liitto, Turku Game Hub, Varsinais-Suomen museot ry sekä Turun museokeskus.

kuva 3

Haemme tilastoasiantuntijaa kehittämään tietopalveluja

Haemme tilastoasiantuntijaa kehittämään tietopalveluja

Haemme Varsinais-Suomen liittoon tilastoasiatuntijaa kahteen tietopalvelujen kehittämiseen liittyvään hankkeeseen. Haku avataan uudelleen, ja aiemmassa haussa kesäkuussa 2018 paikkaa hakeneet huomioidaan valinnassa.

Tilastoasiantuntija tulee työskentelemään Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta (Poretieto) sekä Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (EKA2) -hankkeissa. Poretieto-hankkeen tavoitteena on tilannekuvan luominen Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta sekä uusien menetelmien kehittäminen yritysten osaamistarpeiden analysoimiseen. EKA2-hankkeen tavoite on puolestaan ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävän ennakointimallin ja sitä tukeva tietoalustan rakentaminen.

Tilastoasiantuntija vastaa Poretieto-hankkeessa tilastoaineistojen käsittelystä ja visualisoinnista, verkkoalustan ylläpidosta ja työmarkkinadatan analysoinnista. EKA2-hankkeessa tilastoasiantuntijan vastuulle kuuluu ennen kaikkea ennakointitiedon visualisointitapojen kehittäminen. Tilastoasiantuntijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat:

  • tilastoaineistojen kerääminen, käsittely ja visualisointi
  • työmarkkinadatan analysointi ja visualisointi
  • ennakointitiedon analysoinnin kehittäminen ja visualisoinnin suunnittelu
  • tietoalustan kehittäminen, sisällöntuotanto ja ylläpito
  • hankkeiden hallinnoinnissa avustaminen ja hankeviestintä

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta tiedon käsittelystä ja visualisoinnista sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Korkeakouluopintojen loppuvaiheessa olevat voidaan huomioida haussa, mikäli hakijan muun osaamisen arvioidaan tukevan riittävästi tehtävässä toimimista. Aiempi vastaava työkokemus, hyvä ruotsin kielen taito ja kokemus WordPress-pohjaisten verkkosivujen ylläpitämisestä katsotaan hakijalle eduksi. Lisäksi arvostamme data-analytiikkaan, kuvankäsittelyyn, ennakointimenetelmiin ja tilastotietoihin liittyvää erityisosaamista.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Käytössä olevan tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaan toimen tehtäväkohtainen palkka on 3 000 euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää. Toimi täytetään määräaikaisena ajalle 1.10.2018­­–31.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 6.9.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen antti.vasanen@varsinais-suomi.fi, 050 410 2294 ja erikoissuunnittelija Esa Högblom esa.hogblom@varsinais-suomi.fi, 040 7760 310 (15.6. alkaen ensisijaisesti Högblom).

tammi-matala

Työllisten määrä lähenee kaikkien aikojen ennätystä

Työllisten määrä lähenee kaikkien aikojen ennätystä

Varsinais-Suomessa oli kuuvan vuoden toisella neljänneksellä yhteensä 226 000 työllistä. Luku lähenee jo vuoden 2008 huipputasoa, jolloin työllisten määrä maakunnassa oli 229 000. Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendi oli huhti–kesäkuussa 71,7 %, mikä on sama lukema kuin koko maassa. Työllisyyden kasvu on jatkunut tasaisena vuoden 2016 alusta lähtien, minä aikana työllisten määrä on lisääntynyt yli 15 000 henkilöllä.

Työllisyyden kasvu Varsinais-Suomen ei ainakaan toistaiseksi osoita hiipumisen merkkejä. Samaa arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennusteessa (TEM-analyyseja, 86/2018), jonka mukaan työllisyyden kasvu on ollut Suomessa viimeisen puolen vuoden aikana poikkeuksellisen vahvaa. Ennusteen mukaan voimakas kasvu tasaantuu vähitellen, mutta työllisyyden ennustetaan kasvavan varsin hyvin myös vuonna 2019.

Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksestä. Tarkempia tietoja Varsinais-Suomen työllisyys- ja työttömyyskehityksestä löytyy Lounaistiedon tilastopalvelusta.

Julkaistu 27.8.2018