Työllisyys

Lounaistieto / Tilastot / Archive by category "Työllisyys"
Varsinais-Suomen työllisyysaste kasvaa nopeasti

Varsinais-Suomen työllisyysaste kasvaa nopeasti

Viimeaikaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on korostunut työllisyysasteen suuri merkitys kansantalouden kehitykselle. Matala työllisyysaste näkyy heikkona kansantalouden kehityksenä, mikä edelleen rapauttaa julkisen talouden rahoituspohjaa.

Työllisyysasteen kehityksen näkökulmasta Varsinais-Suomen tilanne näyttää valoisalta, sillä maakunnan työllisyysaste on kääntynyt nopeaan kasvuun viime vuoden aikana. Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen työllisyysaste oli 67,7 %, mikä oli lähes kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin aallonpohjassa vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kehitystrendi on noussut samalle tasolle maan keskiarvon kanssa, ja Varsinais-Suomen työllisyysaste onkin kovaa vauhtia kasvamassa Uudenmaan ja Pohjanmaan maakuntien kanssa maan kärkikastiin.

Varisnais-Suomen liitossa seurataan maakunnan työllisyysasteen kehitystä neljä kertaa vuodessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen, jossa asukkaiden työllisyystilannetta kartoitetaan säännöllisten puhelinhaastattelujen avulla.

 

Vakka-Suomen työttömyysaste maakunnan pienin

Vakka-Suomen työttömyysaste maakunnan pienin

Varsinais-Suomen matalin työttömyysaste on ollut perinteisesti Turunmaan seutukunnassa. Vakka-Suomi on kuitenkin noussut seutukuntakisassa haastajaksi, ja seudun työttömyysaste painuikin tammikuussa aavistuksen Turunmaan alapuolelle. Uudenkaupungin autotehtaan positiivisten työllisyysuutisten ansioista Vakka-Suomen työttömyysaste on nyt Varsinais-Suomen pienin.

Tarkempia työttömyystietoja löytyy Lounaistiedon tilastopalvelusta.

 

Varsinais-Suomen työllisyystilanne valoisa

Varsinais-Suomen työllisyystilanne valoisa

Varsinais-Suomen työmarkkinatilanne näyttää valoisalta. Telakan ja autotehtaan myönteisten uutisten lisäksi maakunnan työttömyysasteen vuosimuutos on kääntynyt laskuun kesän ja syksyn aikana.

Työttömyyden trendikehitys puolestaan kääntyi laskuun jo viime vuoden lopulla. Tämä johtuu siitä, että vaikka Varsinais-Suomen työttömyysaste oli vielä vuoden 2016 alussa korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin, oli trendikehityksessä huippu jo saavutettu. Työttömyyskehityksen trendin seuraaminen onkin tärkeää etenkin tarkasteltaessa kehityksen käännekohtia, jotka pelkän vuosimuutoksen avulla havaitaan usein viiveellä.

Myös Varsinais-Suomen työllisyysaste on kehittynyt selvästi parempaan suuntaan kesän ja syksyn aikana. Jos nykyinen kehitys jatkuu, Varsinais-Suomen työllisyysaste kasvaa koko maan keskiarvoa suuremmaksi vuoden loppuun mennessä. Varsinais-Suomen työllisyystilanteen paraneminen onkin tervetullutta, sillä maakunnan työllisyysasteen kehitys on jäänyt selväsi jälkeen koko maan kehityksestä.

Etenkin teollisuuden työllisyystilanne on vuoden 2008 jälkeen heikentynyt Varsinais-Suomessa selvästi muita suuria maakuntia nopeammin suurelta osin matkapuhelinteollisuuden alasajon seurauksena. Teollisuuden rakennemuutos onkin aiheuttanut valtaosan Varsinais-Suomen työllisyystilanteen heikentymisestä laskusuhdanteen aikana.

Positiiviset uutiset sekä Turun telakalta että Uudenkaupungin autotehtaalta parantavat maakunnan työllisyystilannetta pääosin vasta lähitulevaisuudessa. Tästä huolimatta Varsinais-Suomen teollisuudessa on jo nyt menossa selvästi myönteinen vire. Kuluvan vuoden aikana Varsinais-Suomen teollisuuden työllisyystilanne on parantunut merkittävästi, ja toipuminen elektroniikkateollisuuden rakennemuutoksesta näyttäisi olevan hyvässä vauhdissa.

Tiedot käyvät ilmi Varsinais-Suomen liitossa kahdesti vuodessa laadittavasta Maakunnan tila -katsauksesta, jonka uusimmassa numerossa teemana on teollisuus Varsinais-Suomessa.

 

 

Työpaikkakato pysähtymässä vuonna 2016

Työpaikkakato pysähtymässä vuonna 2016

Työpaikkojen määrä on laskenut tasaisesti Varsinais-Suomesta vuodesta 2011. Vuoden 2014 loppuun mennessä työpaikkoja oli hävinnyt lähes 10 000, ja niiden määrä oli tuolloin samalla tasolla kuin vuonna 1999, vaikka maakunnan asukasluku on samana aikana kasvanut lähes 30 000 asukkaalla. Varsinais-Suomen liitossa tehdyn ennusteen mukaan työpaikkojen väheneminen näyttäisi kuitenkin pysähtyvän kuluvan vuoden aikana.

Jos koko maakunnan työpaikkamäärä on vuoden 1999 tasolla, ovat seutukunnittaiset erot kuitenkin suuria. Vain Turun seudulla työpaikkamäärä on ollut koko 15 vuoden tarkastelujaksolla korkeampi kuin lähtövuotena. Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seuduilla työpaikkamäärä on hieman alemmalla tasolla kuin 1999, mutta Vakka-Suomessa ainoana seutukuntana viimeaikainen kehitys on ollut nousujohteista. Sen sijaan Salon seudulla työpaikkamäärä on romahtanut yli 20 % alemmalle tasolle kuin vuonna 1999. Salon seudulla työpaikkaennuste näyttää kuitenkin aavistuksen myönteisemmältä kuin muissa seutukunnissa.

Työpaikkamäärän tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tietoihin, jotka julkaistaan lähes kahden vuoden viiveellä tilastointihetkestä (joulukuun 2014 tiedot syyskuussa 2016). Pitkän tilastoviiveen vuoksi Varsinais-Suomen liitossa on laadittu työpaikkaennuste, joka perustuu toteutuneeseen työttömyyskehitykseen. Ennusteisiin liittyy aina epävarmuutta, mutta yleisesti työttömyys- ja työpaikkakehityksen välinen yhteys on voimakas, mikä lisää ennusteen luotettavuutta.

 

Työttömyyden kasvu hidastuu Varsinais-Suomessa

Työttömyyden kasvu hidastuu Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on alkanut kesän aikana hidastua, ja työttömyyden kasvuvauhti on ollut viime vuosina Varsinais-Suomessa maltillisempaa kuin muissa suurissa maakunnissa. Kausitasoitetun työttömyysasteen kasvu on kesän aikana pysähtynyt niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin, mutta nähtäväksi jää, kuinka pysyvä trendin muutos on.

Varsinais-Suomen työttömyysaste oli syyskuun lopussa 12,7 prosenttia, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin koko Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Varsinais-Suomen työttömyysaste on pysynyt jo useita vuosia suurin piirtein samalla tasolla kuin koko maassa.

Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvuvauhti on kuitenkin viime kuukausina hidastunut selvästi nopeampaa tahtia kuin koko maassa keskimäärin. Vuoden 2013 alun jälkeen työttömien määrä Varsinais-Suomessa on kasvanut selvästi maltillisempaa tahtia kuin koko maassa. Esimerkiksi Uudellamaalla työttömyys on tänä aikana kasvanut kaksi kertaa nopeammin kuin Varsinais-Suomessa, joskin Uudenmaan työttömyysaste on yhä selvästi Varsinais-Suomea alempi.

Kaikkien maakuntien työttömyyskehityksen vertailussa Varsinais-Suomi pärjää hyvin. Kun kaksi vuotta sitten Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu oli maan nopeimpien joukossa, on maakunnan tilanne tällä hetkellä maan parhaimmistoa. Muihin suuriin maakuntiin verrattuna työttömyyden kasvuvauhti alitti Pirkanmaan kevään aikana. Uudellamaalla työttömyyden kasvuvauhti sen sijaan on maan nopeimpia, sillä syyskuussa työttömyysaste kasvoi nopeammin vain Pohjois- ja Etelä-Savossa.

Vaikka Varsinais-Suomen työttömyysaste on yhä korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin, näyttäisi työttömyyden kasvu pysähtyneen kesän aikana. Kausivaihtelusta puhdistettu työttömyysaste ei ole kesän aikana käytännössä enää kasvanut, joskaan selvää käännettä laskuunkaan ei trendissä havaita. Sama kehitys nähdään Varsinais-Suomen lisäksi myös koko maassa ja muissa eteläisen Suomen suurissa maakunnissa. Nähtäväksi jää, onko yhtenäinen trendi eri alueilla merkki työttömyyskehityksen laajemmasta käänteestä.

Seudullisesti tarkasteltuna työttömyyskehitys on ollut valoisinta Vakka-Suomessa, jonka työttömyysaste edelliseen vuoteen verrattuna on ollut laskussa kesän aikana. Kaikilla muilla seuduilla työttömyysaste on kasvanut, mutta Varsinais-Suomen työttömyyskasvun hidastuminen näkyy kuitenkin kaikilla alueilla. Salon ja Loimaan seuduilla kausitasoitettu työttömyyskehitys näyttäisi kääntyneen jopa laskuun viime kuukausina, mutta tämän trendin pysyvyys selviää vasta pidemmän ajan kuluessa.

Lue analyysi kokonaisuudessaan Maakunnan tila -katsauksessa.

Uusimmat työttömyystiedot Lounaistiedon tilastosivulla.

 

 

Maakunnan tila -analyysi julkaistu

Maakunnan tila -analyysi julkaistu

maakunnan-tila-kansi-s2015Varsinais-Suomen viimeaikaista kehitystä peilaava Maankunnan tila -katsaus on julkaistu. Syksyn 2015 katsauksessa tarkastellaan työttömyyskehityksen trendejä ja analysoidaan juuri julkaistun väestöennusteen lukuja. Lisäksi katsauksessa esitellään maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista mittaavan kumppanuusbarometrin tuloksia.

Kaksikielinen Maakunnan tila -katsaus julkaistaan kaksi kertaa vuodessa kesä- ja joulukuussa. Uusin katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta.

Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2015

Tilastopalvelussa nyt myös työpaikkatiedot

Tilastopalvelussa nyt myös työpaikkatiedot

TyöpaikkatilastotLounaistiedon Tilastot ja tietografiikka -sivulle on lisätty uusimmat työpaikkatiedot. Tietoja voi tarkastella Varsinais-Suomessa sekä seutukunnittain että kunnittain. Lisäksi palvelussa voi vertailla eri maakuntia keskenään. Työpaikkatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon, jonka tiedot päivetetään vuosittain noin kahden vuoden viiveellä.

Teollisuustuotannon alamäki rokottaa suhdannekehitystä

Teollisuustuotannon alamäki rokottaa suhdannekehitystä

Teollisuustuotannon voimakas heikkeneminen on painanut Varsinais-Suomen suhdannekehitystä alaspäin. Rakentamisen ja palvelualojen liikevaihdon kehitys näyttää kuitenkin myönteiseltä, ja kauppakin pitää pintansa. Euromääräisesti teollisuuden ja kaupan tuotantoluvut ovatkin viime vuosina lähentyneet selvästi toisiaan.

Varsinais-Suomen yritysten liikevaihdon kehitys on jäänyt viimeisen parin vuoden aikana selvästi jälkeen valtakunnallisesta kehityksestä. Varsinais-Suomen viimeaikainen kehitystrendi on kuitenkin samansuuntainen kuin muissa eteläisen Suomen suurissa maakunnissa, ja esimerkiksi Uudellamaalla ja Pirkanmaalla suhdannetilanne oli vuosien 2014 ja 2015 vaihteessa Varsinais-Suomeakin haastavampi.

Maakunnan alavireinen suhdannekehitys johtuu suurelta osin teollisuustuotannon ongelmista, sillä teollisuustuotannon kehitys on ollut tasaisen laskeva vuodesta 2012 alkaen. Parhaiten on mennyt palvelualoilla, mutta myös rakennusalalla kehitys näyttää nousujohteiselta. Kaupan alan kehitys on ollut vaisua, mutta teollisuustuotannon kaltaista romahdusta ei alalla ole tapahtunut. Euromääräisesti kaupan liikevaihto läheneekin jo teollisuustuotannon arvoa.

Alueellisesti tarkasteltuna liikevaihdon kehitys on Varsinais-Suomessa epätasaista. Vakka-Suomessa myönteinen suhdannekehitys on jatkunut tasaisesti, ja liikevaihdon kasvuluvut ovat seudulla maan korkeimmat. Turun ja Loimaan seuduilla kehitys on ollut melko tasaista, mutta Turunmaalla ja erityisesti Salon seudulla tuotannon alamäki on ollut jyrkkä. Vaikka nopein pudotus onkin seuduilla hieman tasoittunut, on kummankin liikevaihdon kehitys yhä maan heikoimpia.

Lataa PDF-muodossa