Lounaistieto är en regional informationstjänst i sydvästra Finland. Här hittar du statistik, öppna data, kartor och information om vår regions utveckling.

img_3885

@lounaistieto:


Informationstjänster

Statistik, infografik och analyser
Öppna data i Sydvästra Finland
Geodata i Sydvästra Finland
Hur mår miljön och strategi för miljön
Geodata nätverk i Sydvästra Finland

Lounaistieto är en regional informationstjänst i sydvästra Finland. Vi delar information om evengemang, öppna data, geodata och statistik. Vi hoppas att ni kan hitta också organisationer och aktörer bakom dessa data och information om hur ska vi utveckla vår region och skydda miljön. De här sidorna är verktyg för företagare, studenter, kommuner, tjänstemän, media och allmänheten. 

Tjänsten har utvecklats under Egentliga Finlands förbunds ledning, men skapats tillsammans med många olika aktörer i Sydvästra Finland. Ni är väldigt välkomna att använda vår information och öppna data! 

vsl_logo_vaaka_valkoinenvaakuna

 

 

Kontakta oss